Tender description

Obiectul contractului consta in achizitionarea de servicii de proiectare la faza PT + POE + PAC si asistenta tehnica in cadrul proiectului „Reabilitarea termica a unor cladiri din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu”, in conformitate cu prevederile H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari, inainte de data limita de depunere a ofertelor, este de 18 zile. In masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare sunt adresate in termenul stabilit prin prezenta fisa de date, respectiv de 18 zile, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, conform art. 161 din Legea nr. 98/2016.
Main CPV code 71322000

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

17 Oct 2018

25 days remaining

Total estimated value

RON 739,098

Locations

România, Sibiu

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Lot

Value

RON 739,098

Lot Obiectul contractului consta in achizitionarea de Servicii de proiectare la faza PT + POE + PAC si asistenta tehnica in cadrul proiectului „Reabilitarea termica a unor cladiri din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu”, in conformitate cu prevederile H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.Componentele majore ale contractului constau in:1) Proiectare: PT + DTAC — 575 900 RON fara TVA;2) Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul derularii executiei: 163 198 RON fara TVA.Valoarea C + M a lucrarilor ce fac obiectul proiectarii, conform devizului general din cadrul documentatiei tehnico-economice la faza S.F., este de 34 675 300,15 RON fara TVA.

Eu programme related

Program Operational Regional 2014 - 2020

Main site

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sibiu, din Sibiu.

ac

Pentru factorul de evaluare „Metodologii adecvate de implementare a contractului, precum si o planificare adecvata a resurselor umane si a activitatilor” a fost stabil... detalii pe www.e-licitatie.ro6040

SIMILAR TENDERS

Architectural and related services

Norway

Value: 2.0 million Norwegian Krone

Architectural, construction, engineering and inspection services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 700,000 Pound Sterling

Electrical installation work

Ireland

Value: 2.4 million Euro

Building services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200,000 Pound Sterling

Roof works and other special trade construction works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 100.0 million Pound Sterling

Technical inspection services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.5 million Pound Sterling

Asbestos removal services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.0 million Pound Sterling