Tender description

Prestarea de servicii sociale in cadrul unui Centru de Ingrijire si Asistenta (denumit in continuare C.I.A.), care sa-si desfasoare activitatea pe raza judetului Alba, pentru protecţia în regim rezidenţial a unui număr de maxim 30 de persoane adulte cu dizabilităţi, pentru care s-a instituit o măsură de protecţie specială de către Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba, în conformitate cu prevederile art. 2, art. 5, art. 17 din H.G. 430/2008 și a Standardului de calitate, anexa 1 la Ordinul 67/2015.Descrierea detaliată a serviciului este conform caietului de sarcini.
Main CPV code 85311200

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

17 Oct 2018

25 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

România, Alba Iulia

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Lot

Value

RON Not specified

Lot Prestarea de servicii sociale in cadrul unui Centru de Ingrijire si Asistenta (denumit in continuare C.I.A.), care sa-si desfasoare activitatea pe raza judetului Alba, pentru protecţia în regim rezidenţial a unui număr de maxim 30 de persoane adulte cu dizabilităţi, pentru care s-a instituit o măsură de protecţie specială de către Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Alba, în conformitate cu prevederile art. 2, art. 5, art. 17 din H.G. 430/2008 și a Standardului de calitate, anexa 1 la Ordinul 67/2015.Toate precizările referitoare la specificaţiile calitative și cantitative se regăsesc in Caietul de sarcini. Oferta va fi întocmită conform cerinţelor din caietul de sarcini.Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: maxim 15 zile lucrătoare inainte de data limita de depunere a ofertelor. Data limită de transmitere a răspunsului la solicitarile de clarificări: autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare, in a 10 zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Contractele subsecvente se vor incheia semestrial, in functie de fonduri. Calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente:— CS 1 – noiembrie–decembrie 2018,— CS 2 – ianuarie–iunie 2019,— CS 3 – iulie–decembrie 2019,— CS 4 – ianuarie–iunie 2020,— CS 5 – iulie–decembrie 2020,— CS 6 – ianuarie–iunie 2021,— CS 3 – iulie–octombrie 2021.

Main site

Judetul Alba.

ac

Având în vedere oportunitatea desfăşurării unor activităţi de intervenţie personalizate, în funcţie de particularităţile psiho-individuale ale persoanei cu dizabilit... detalii pe www.e-licitatie.ro25In vederea organizării şi acordării de servicii de calitate de îngrijire personală în cadrul C.I.A., experiența resursei umane de coordonare si a celei de specialita... detalii pe www.e-licitatie.ro2550

SIMILAR TENDERS

Youth education services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 610.0 million Pound Sterling

Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 49.0 million Pound Sterling

Social work and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.5 million Pound Sterling

Social work and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Pathology services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 450,000 Pound Sterling

Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Community health services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.3 million Pound Sterling