Tender description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów oraz macierzy dyskowej Centralnego Banku Tkanek i Materiału Genetycznego Zakładu Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej w ramach funkcjonowania serwerowni PCDO.
Main CPV code 48820000

Bidding information

You can only currently bid on this tender directly, and not via Tender Search. For full bidding contact information, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

23 Oct 2018

31 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Polska, Gdańsk

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Lot

Value

PLN Not specified

Lot Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów oraz macierzy dyskowej Centralnego Banku Tkanek i Materiału Genetycznego Zakładu Medycznej Diagnostyki Laboratoryjnej w ramach funkcjonowania serwerowni PCDO.Szczegółowe opisy minimalnych, wymaganych parametrów technicznych sprzętu będącego przedmiotem zamówienia, okresów i warunków gwarancji oraz ilości określone zostały w załączniku nr 3 do SIWZ.Oferowany przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy (tzn. wyprodukowane nie wcześniej, niż 12 miesięcy przed datą zawarcia Umowy), sprawne technicznie. Nie jest dopuszczalne dostarczenia sprzętu poddanego procesowi typu refabrykacji (refurbished) lub używanego w innych projektach, prezentacjach.Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie prawo zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0 % zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.3.2004 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późniejszymi zmianami), pod warunkiem uzyskania zgody wydawanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zamawiający przekaże wyłonionemu Wykonawcy pisemną informację o uzyskaniu zgody wydanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na podstawie której Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia faktury korygującej.

Additional informantion

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 10 000 PLN.

ac

okres gwarancji20elementy zestawu jednego producenta2060

SIMILAR TENDERS

Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Lift-maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.7 million Pound Sterling

Provision of training services in the fields related to Maritime Safety and Protection of Marine Environment and Quality Audit Management

Portugal

Value: 260,000 Euro

Accounting and auditing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 5.0 million Denar

Television and audio-visual equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling

Medical equipments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 560,000 Pound Sterling