This tender in no longer available.

Tender description

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (jatkossa HUS tai tilaaja) pyytää tarjoustanne silmätautien erikoissairaanhoidon avohoitopalveluista. Kilpailutuksen piiriin kuuluvat tilaajan hoitovastuulla oleville avohoitopotilaille hankittavat silmätautien erikoisalaan kuuluvat tutkimus- ja hoitopalvelut. Tarjouspyyntö koskee HUS:n uutta palvelutarvetta, eikä tämä kilpailutus siten koske esimerkiksi maksusitoumuksia, jotka on annettu ennen uusia sopimuksia. Kunnan tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on järjestettävä terveydenhuoltopalvelut alueellaan lähellä asukkaita, paitsi jos palvelujen alueellinen keskittäminen on perusteltua palvelujen laadun turvaamiseksi.

Suurin osa ostopalvelutarpeesta on pääkaupunkiseudulla.

Hankinta on jaettu osioihin. Osioita koskevat tiedot ovat tarjouspyynnön kohdassa II.2) Kuvaus.

Hankintakokonaisuus on määritelty tarkemmin tarjouspyynnön palvelukuvauksessa liitteessä 1.

Hankinnan vertailuperusteet ovat tarjouspyynnön kohdassa Päätöksenteon perusteet.Menettely

Type of contest
Open
Paikallinen aika
10:00
Päivämäärä
2018-02-23
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
FI

Täydentävät tiedot

Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
2018-01-18
Muutoksenhakuelin

Markkinaoikeus

Radanrakentajantie 5

Helsinki

00520

+358 295643300

[email protected]

+358 295643314

http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

Lisätiedot

HUS:n tavoitteena on laadukkaan ja joustavan palvelun hankinta. Olennaista onnistuneelle palvelulle on mm. palvelujen vasteaikojen noudattaminen, toimeksiantojen suorittaminen korkealla ammattitaidolla, potilaslähtöisesti potilasta ja hänen oikeuksiaan kunnioittaen sekä hyvää asiakaspalvelukäytäntöä noudattaen. Hankittavien palvelujen palvelukuvaukset ja ohjeet toimittajalle ovat tarjouspyynnön liitteessä 1.

Main CPV code 85121281

Bidding information

Bidding deadline

23 Feb 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Suomi, Helsinki

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Osio 1: Silmälääkärin tutkimuskäynnit, silmätutkimuspaketit

Value

EUR Not specified

Osio 1: Silmälääkärin tutkimuskäynnit, silmätutkimuspaketit

Tarjottujen toimipisteiden tulee sijaita HUS- alueella. Kilpailutuksen perusteella tullaan valitsemaan vähintään kuusi (6) toimittajaa kuitenkin niin, että tarvittava kapasiteetti (HUS:n arvioitu määrä) täyttyy tämän osion kohdalla, ellei kelpoisuusehdot täyttäviä tarjoajia ja hyväksyttäviä tarjouksia ole vähemmän.

Kilpailutuksen perusteella valitaan myös kaksi (2) varatoimittajaa, joiden kanssa voidaan solmia varsinainen sopimus, mikäli sopimustoimittaja ei täytä sopimuskauden alkaessa tarjouspyynnön ehtoja ja edellytyksiä tai mikäli sopimustoimittaja ei täytä näitä ehtoja ja edellytyksiä sopimuskauden aikana.

Additional information

Sopimuskausi on määräaikainen 1.4.2018— 31.3.2020. Tilaajalla on oikeus jatkaa sopimuskautta yhteensä kahdella (2) optiovuodella.

Osio 2: Verkkokalvopotilaat + pistokset

Value

EUR Not specified

Osio 2: Verkkokalvopotilaat + pistokset

Jos tarjoaa osiota 2, on jätettävä tarjous myös osioista 1 ja 3. Osioiden 1 ja 3 palvelut sisältyvät osion 2 palveluita käyttäville potilaille.

Koska huomattavan suuri enemmistö HUS:n potilaista asuu pääkaupunkiseudulla, tulee päätoimipisteen sijaita 20 kilometrin säteellä Meilahdesta (Haartmaninkatu 4, 00290 Helsinki). Kyseinen alue on keskeinen myös sairaanhoitopiirin reuna-alueilta tuleville potilaille.

Kilpailutuksen perusteella tullaan valitsemaan vähintään kaksi (2) toimittajaa kuitenkin niin, että tarvittava kapasiteetti (HUS:n arvioitu määrä) täyttyy tämän osion kohdalla, ellei kelpoisuusehdot täyttäviä tarjoajia ja hyväksyttäviä tarjouksia ole vähemmän.

Kilpailutuksen perusteella valitaan myös yksi (1) varatoimittaja, jonka kanssa voidaan solmia varsinainen sopimus, mikäli sopimustoimittaja ei täytä sopimuskauden alkaessa tarjouspyynnön ehtoja ja edellytyksiä tai mikäli sopimustoimittaja ei täytä näitä ehtoja ja edellytyksiä sopimuskauden aikana.

Additional information

Sopimuskausi on määräaikainen 1.4.2018— 31.3.2020. Tilaajalla on oikeus jatkaa sopimuskautta yhteensä kahdella (2) optiovuodella.

Osio 3: Glaukooma

Value

EUR Not specified

Osio 3: Glaukooma

Jos tarjoaa osiota 3, on jätettävä tarjous myös osiosta 1. Osion 1 palvelut sisältyvät osion 3 palveluita käyttäville potilaille. Koska huomattavan suuri enemmistö HUS:n potilaista asuu pääkaupunkiseudulla, tulee päätoimipisteen sijata 20 kilometrin säteellä Meilahdesta (Haartmaninkatu 4, 00290 Helsinki). Kyseinen alue on keskeinen myös sairaanhoitopiirin reuna-alueilta tuleville potilaille.

Kilpailutuksen perusteella tullaan valitsemaan vähintään kuusi (6) toimittajaa kuitenkin niin, että tarvittava kapasiteetti (HUS:n arvioitu määrä) täyttyy tämän osion kohdalla, ellei kelpoisuusehdot täyttäviä tarjoajia ja hyväksyttäviä tarjouksia ole vähemmän.

Kilpailutuksen perusteella valitaan myös kaksi (2) varatoimittajaa, joiden kanssa voidaan solmia varsinainen sopimus, mikäli sopimustoimittaja ei täytä sopimuskauden alkaessa tarjouspyynnön ehtoja ja edellytyksiä tai mikäli sopimustoimittaja ei täytä näitä ehtoja ja edellytyksiä sopimuskauden aikana.

Additional information

Sopimuskausi on määräaikainen 1.4.2018— 31.3.2020. Tilaajalla on oikeus jatkaa sopimuskautta yhteensä kahdella (2) optiovuodella.

Osio 4: YAG-laser

Value

EUR Not specified

Osio 4: YAG-laser

Jos tarjoaa osiota 4, on jätettävä tarjous myös osiosta 1. Osion 1 palvelut sisältyvät osion 4 palveluita käyttäville potilaille. Koska huomattavan suuri enemmistö HUS:n potilaista asuu pääkaupunkiseudulla, tulee päätoimipisteen sijata 20 kilometrin säteellä Meilahdesta (Haartmaninkatu 4, 00290 Helsinki). Kyseinen alue on keskeinen myös sairaanhoitopiirin reuna-alueilta tuleville potilaille.

Kilpailutuksen perusteella tullaan valitsemaan vähintään neljä (4) toimittajaa kuitenkin niin, että tarvittava kapasiteetti (HUS:n arvioitu määrä) täyttyy tämän osion kohdalla, ellei kelpoisuusehdot täyttäviä tarjoajia ja hyväksyttäviä tarjouksia ole vähemmän.

Kilpailutuksen perusteella valitaan myös kaksi (2) varatoimittaja, joiden kanssa voidaan solmia varsinainen sopimus, mikäli sopimustoimittaja ei täytä sopimuskauden alkaessa tarjouspyynnön ehtoja ja edellytyksiä tai mikäli sopimustoimittaja ei täytä näitä ehtoja ja edellytyksiä sopimuskauden aikana.

Additional information

Sopimuskausi on määräaikainen 1.4.2018— 31.3.2020. Tilaajalla on oikeus jatkaa sopimuskautta yhteensä kahdella (2) optiovuodella.

Osio 5: Verkkokalvon lasertoimenpiteet

Value

EUR Not specified

Osio 5: Verkkokalvon lasertoimenpiteet

Jos tarjoaa osiota 5, on jätettävä tarjous myös osiosta 1. Osion 1 palvelut sisältyvät osion 5 palveluita käyttäville potilaille. Koska huomattavan suuri enemmistö HUS:n potilaista asuu pääkaupunkiseudulla, tulee päätoimipisteen sijata 20 kilometrin säteellä Meilahdesta (Haartmaninkatu 4, 00290 Helsinki). Kyseinen alue on keskeinen myös sairaanhoitopiirin reuna-alueilta tuleville potilaille.

Kilpailutuksen perusteella tullaan valitsemaan vähintään neljä (4) toimittajaa kuitenkin niin, että tarvittava kapasiteetti (HUS:n arvioitu määrä) täyttyy tämän osion kohdalla, ellei kelpoisuusehdot täyttäviä tarjoajia ja hyväksyttäviä tarjouksia ole vähemmän.

Kilpailutuksen perusteella valitaan myös kaksi (2) varatoimittajaa, joiden kanssa voidaan solmia varsinainen sopimus, mikäli sopimustoimittaja ei täytä sopimuskauden alkaessa tarjouspyynnön ehtoja ja edellytyksiä tai mikäli sopimustoimittaja ei täytä näitä ehtoja ja edellytyksiä sopimuskauden aikana.

Additional information

Sopimuskausi on määräaikainen 1.4.2018— 31.3.2020. Tilaajalla on oikeus jatkaa sopimuskautta yhteensä kahdella (2) optiovuodella.

Osio 6: SLT

Value

EUR Not specified

Osio 6: SLT

Jos tarjoaa osiota 6, on jätettävä tarjous myös osiosta 1. Osion 1 palvelut sisältyvät osion 6 palveluita käyttäville potilaille. Koska huomattavan suuri enemmistö HUS:n potilaista asuu pääkaupunkiseudulla, tulee päätoimipisteen sijata 20 kilometrin säteellä Meilahdesta (Haartmaninkatu 4, 00290 Helsinki). Kyseinen alue on keskeinen myös sairaanhoitopiirin reuna-alueilta tuleville potilaille.

Kilpailutuksen perusteella tullaan valitsemaan vähintään neljä (4) toimittajaa kuitenkin niin, että tarvittava kapasiteetti (HUS:n arvioitu määrä) täyttyy tämän osion kohdalla, ellei kelpoisuusehdot täyttäviä tarjoajia ja hyväksyttäviä tarjouksia ole vähemmän.

Kilpailutuksen perusteella valitaan myös kaksi (2) varatoimittajaa, joiden kanssa voidaan solmia varsinainen sopimus, mikäli sopimustoimittaja ei täytä sopimuskauden alkaessa tarjouspyynnön ehtoja ja edellytyksiä tai mikäli sopimustoimittaja ei täytä näitä ehtoja ja edellytyksiä sopimuskauden aikana.

Additional information

Sopimuskausi on määräaikainen 1.4.2018— 31.3.2020. Tilaajalla on oikeus jatkaa sopimuskautta yhteensä kahdella (2) optiovuodella.

Osio 7: Erilliset tutkimukset

Value

EUR Not specified

Osio 7: Erilliset tutkimukset

Jos tarjoaa osiota 7, on jätettävä tarjous myös osiosta 1. Osion 1 palvelut sisältyvät osion 7 palveluita käyttäville potilaille. Toimipaikkojen on sijaittava HUS-alueella. Kilpailutuksen perusteella tullaan valitsemaan vähintään neljä (4) toimittajaa kuitenkin niin, että tarvittava kapasiteetti (HUS:n arvioitu määrä) täyttyy tämän osion kohdalla, ellei kelpoisuusehdot täyttäviä tarjoajia ja hyväksyttäviä tarjouksia ole vähemmän.

Kilpailutuksen perusteella valitaan myös kaksi (2) varatoimittajaa, joiden kanssa voidaan solmia varsinainen sopimus, mikäli sopimustoimittaja ei täytä sopimuskauden alkaessa tarjouspyynnön ehtoja ja edellytyksiä tai mikäli sopimustoimittaja ei täytä näitä ehtoja ja edellytyksiä sopimuskauden aikana.

Additional information

Sopimuskausi on määräaikainen 1.4.2018— 31.3.2020. Tilaajalla on oikeus jatkaa sopimuskautta yhteensä kahdella (2) optiovuodella.

Osio 8: Lapsipotilaiden hoito

Value

EUR Not specified

Osio 8: Lapsipotilaiden hoito

Toimipaikkojen on sijaittava HUS-alueella. Kilpailutuksen perusteella valitaan kaikki tarjoajat, jotka täyttävät tarjouspyynnössä ja sen liitteissä asetetut ehdot.

Additional information

Sopimuskausi on määräaikainen 1.4.2018— 31.3.2020. Tilaajalla on oikeus jatkaa sopimuskautta yhteensä kahdella (2) optiovuodella.

SIMILAR TENDERS

Norway : Trondheim - Health and social work services

Norway

Value: 200.0 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - Counselling services

Norway

Value: 15.0 million Norwegian Krone

Norway : Vadsø - Miscellaneous health services

Norway

Value: 20.0 million Norwegian Krone

Malta : Victoria - Sanitary towels or tampons

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Birmingham - Pathology services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Greenock - Counselling services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Drammen - Research and development consultancy services

Norway

Value: 3.5 million Norwegian Krone