This tender in no longer available.

Tender description

Dirbtinių biologinių perikardinių širdies vožtuvo protezų pirkimas.

Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama
Nereikalaujama.
Sutarties vykdymo sąlygos
Tiekėjas, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, per 5 darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasirašymo privalės perkančiajai organizacijai pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą, pateikdamas Lietuvos Respublikos ar užsienyje registruoto banko garantiją arba draudimo bendrovės sutarties sąlygų įvykdymo laidavimą. Užtikrinimo vertė turi būti 5 (penki) proc. nuo sutarties sumos. Sutarties įvykdymo garantija ar laidavimo raštas turi galioti visą sutarties laikotarpį.
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas
Nereikalaujama.
Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama

Pateikiama Europos Bendrijos (EB) notifikuotos įstaigos išduotą prekės (medicinos pagalbos priemonės) atitikties deklaracija arba CE sertifikatas, patvirtinantis prekės atitikimą Europos Sąjungos direktyvoje 93/42/EEB nustatytiems reikalavimams.

Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas

Taikoma, tiekėjas turi pateikti užpildytą EBVPD formą.

Nurodyta pirkimo dokumentuose.

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas
Tiekėjo siūlomos ir tiekiamos prekės turi atitikti Lietuvos, Europos Sąjungos ar tarptautinių standartų reikalavimus.

Procedūra

Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

2018-08-20

10:45

Europos a. 1, Vilnius, 611 posėdžių salėje.

Vietos laikas
10:00
Data
2018-08-20
Type of contest
Open
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
LT
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?
taip

Papildoma informacija

Electronic invoicing will be accepted
taip
Tai pasikartojantis pirkimas
ne
Šio skelbimo išsiuntimo data
2018-07-18
Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas

Vilnius

Electonic ordering will be used
taip Main CPV code 33182220

Bidding information

Bidding deadline

20 Aug 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Lietuva, Vilnius

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

Not specified

Dirbtiniai biologiniai perikardiniai širdies vožtuvo protezai, 260–360 vnt.

Description of renewals

Sutartis gali būti pratęsta 12 mėn.

SIMILAR TENDERS

North Macedonia : Prilep - Medical consumables

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

United Kingdom : Birmingham - Endoscopy, endosurgery devices

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 100.0 million Pound Sterling

Malta : Floriana - Immune sera and immunoglobulins

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Birmingham - Pharmacy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 600.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Birmingham - Operating techniques

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 15.0 million Pound Sterling

Norway : Lillestrøm - Medical consumables

Norway

Value: Not specified

Norway : Oslo - Magnetic resonance unit

Norway

Value: 3.3 million Norwegian Krone