This tender in no longer available.

Tender description

Žemos įtampos skirstyklos, dažnių keitikliai, DC ir UPS įrenginiai reikalingi Kauno kogeneracinei jėgainei. Detalesnė informacija pateikiama preliminariose techninėse specifikacijose.

Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

Sutarties vykdymo sąlygos

Sutartyje bus numatyti sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai, tokie kaip delspinigiai ir baudos už sutartyje numatytų įsipareigojimų netinkamą vykdymą ir (arba) nevykdymą. Reikalavimai sutarties įvykdymo užtikrinimui bus nurodyti kvietime pateikti pasiūlymą.

Selection criteria as stated in the procurement documents
taip
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas

Perkančioji organizacija reikalauja, kad tiekėjai pateiktų Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16). Norintieji pildyti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą elektroniniu būdu, naudojasi Europos Komisijos sukurta elektronine forma.

Perkančiajai organizacijai atlikus EBVPD patikrinimo procedūrą, patikrinus pasiūlymus ir išrinkus galimą laimėtoją, jo yra prašomi dokumentai, patvirtinantys pašalinimo pagrindų nebuvimą.

Selection criteria as stated in the procurement documents
taip

Procedūra

Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
LT
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?
taip
Data
2018-04-13
Vietos laikas
13:00

Papildoma informacija

Electronic invoicing will be accepted
taip
Tai pasikartojantis pirkimas
ne
Šio skelbimo išsiuntimo data
2018-03-08
Peržiūros institucija

Vilniaus apygardos teismas

Vilnius

Papildoma informacija

1) pirkimas atliekamas Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;

2) vadovaujantis PĮ 91 straipsnio nuostatomis, pirkimas atliekamas kito perkančiojo subjekto vardu. Įgaliojusi organizacija – UAB Kauno kogeneracinė jėgainė.

Main CPV code 31213000

Bidding information

Bidding deadline

13 Apr 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Lietuva, Vilnius

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

Not specified

Žemos įtampos skirstyklos, dažnių keitikliai, DC ir UPS įrenginiai reikalingi Kauno kogeneracinei jėgainei. Detalesnė informacija pateikiama preliminariose techninėse specifikacijose.

Additional information

1) Pirkimas atliekamas Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;

2) vadovaujantis PĮ 91 straipsnio nuostatomis, pirkimas atliekamas kito perkančiojo subjekto vardu. Įgaliojusi organizacija – UAB Kauno kogeneracinė jėgainė.

SIMILAR TENDERS

Norway : Røyken - Touch screen monitors

Norway

Value: Not specified

Norway : Hamar - Electrical domestic appliances

Norway

Value: 10.0 million Norwegian Krone

Norway : Bergen - Lighting equipment and electric lamps

Norway

Value: 2.4 million Norwegian Krone

United Kingdom : Downpatrick - IT services: consulting, software development, Internet and support

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 18.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Leeds - Communications infrastructure

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 14.0 million Pound Sterling

North Macedonia : Skopje - Radio, television, communication, telecommunication and related equipment

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Ireland : Cork - Telecommunications services

Ireland

Value: Not specified