Tender description

Predmet javnega naročila je zagotavljanje električne energije za nemoteno opravljanje naročnikove dejavnosti. Električna energija se dobavlja za vse objekte in navigacijske sisteme (poslovno stavbo, letališke kontrole zračnega prometa, navigacijske objekte in sisteme), ki jih ima naročnik v najemu in/ali v upravljanju na območju RS, po merilnih mestih. Ponudnik mora v celotni razpisani količini električne energije ponuditi 50 % električne energije, ki je proizvedena iz obnovljivih virov energije (OVE) ali v soproizvodnji električne energije z visokim izkoristkom (SPTE) ali v soproizvodnji električne energije, ki temelji na obnovljivih virih (zelena energije).

Naročnik bo načeloma z več subjekti sklenil okvirni sporazum, nato pa bo posamično javno naročilo tj. dobavo električne energije za eno leto, oddal v izvajanje eni od strank okvirnega sporazuma.

Dobavitelja električne energije za prvo posamično javno naročilo, tj. podpisnika okvirnega sporazuma, ki bo naročniku dobavljal električno energijo v prvem letu okvirnega sporazuma, bo naročnik izbral sočasno z izbiro ponudnikov, s katerimi bo naročnik sklenil okvirni sporazum.

Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Selection criteria as stated in the procurement documents
da
Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot izhaja iz priložene dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
Seznam in kratek opis pogojev
Kot izhaja iz priložene dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Postopek

Datum
2020-06-19
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih
ne
Type of contest
Open
Ponudba mora biti veljavna do
2020-12-16
Lokalni čas
11:00
Način odpiranja ponudb

2020-06-19

11:10

Odpiranje prijav / ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

The procurement involves the establishment of a framework agreement
da
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
SL

Dopolnilne informacije

Organ, pristojen za revizijo

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil

Slovenska cesta 54

Ljubljana

1000

Electronic payment will be used
da
Ponovitev naročila
ne
Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije

Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o.

Zgornji Brnik 130N

Brnik - Aerodrom

4210

Electronic invoicing will be accepted
da
Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 8.6.2020 11:00:00
Datum pošiljanja tega obvestila
2020-05-18 Main CPV code 09310000

Bidding information

Bidding deadline

19 Jun 2020

22 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Slovenija, Brnik

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Predmet javnega naročila je zagotavljanje električne energije za nemoteno opravljanje naročnikove dejavnosti. Električna energija se dobavlja za vse objekte in navigacijske sisteme (poslovno stavbo, letališke kontrole zračnega prometa, navigacijske objekte in sisteme), ki jih ima naročnik v najemu in/ali v upravljanju na območju RS, po merilnih mestih. Ponudnik mora v celotni razpisani količini električne energije ponuditi 50 % električne energije, ki je proizvedena iz obnovljivih virov energije (OVE) ali v soproizvodnji električne energije z visokim izkoristkom (SPTE) ali v soproizvodnji električne energije, ki temelji na obnovljivih virih (zelena energije). Opredelitev električne energije iz obnovljivih virov energije mora ustrezati opredelitvi tovrstne električne energije v zakonu, ki ureja energetiko.

Naročnik bo načeloma z več subjekti sklenil okvirni sporazum, nato pa bo posamično javno naročilo tj. dobavo električne energije za eno leto, oddal v izvajanje eni od strank okvirnega sporazuma.

Dobavitelja električne energije za prvo posamično javno naročilo, tj. podpisnika okvirnega sporazuma, ki bo naročniku dobavljal električno energijo v prvem letu okvirnega sporazuma, bo naročnik izbral sočasno z izbiro ponudnikov, s katerimi bo naročnik sklenil okvirni sporazum.

Prijavitelji v prijavo ne smejo priložiti svojih splošnih pogojev, niti se na njih sklicevati, ampak bo celotno razmerje med izbranim izvajalcem posamičnega javnega naročila in naročnikom opredeljeno v pogodbi in razpisni dokumentaciji za izvedbo javnega naročila.

S ponudniki, ki jim bo priznana sposobnost za sklenitev okvirnega sporazuma, bo naročnik sklenil okvirni sporazum, ki bo veljal 5 let. V času veljavnosti okvirnega sporazuma bo naročnik strankam okvirnega sporazuma oddajal posamična javna naročila, tj. naročilo dobave električne energije za enoletno obdobje. Tekom veljavnosti okvirnega sporazuma bo tako naročnik načeloma oddal pet (5) posamičnih javnih naročil, pri čemer bo prvo posamično javno naročilo naročnik oddal sočasno z izbiro strank okvirnega sporazuma.

SIMILAR TENDERS

Norway : Lødingen - Electricity

Norway

Value: 5.7 million Norwegian Krone

United Kingdom : Liverpool - Construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

North Macedonia : Bitola - Heating oil

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 15.0 million Denar

Malta : Santa Venera - Liquefied Petroleum Gas (LPG)

Malta

Value: Not specified

North Macedonia : Strumica - Natural gas

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

United Kingdom : Reading - Electricity distribution

Ireland

Value: Not specified

Norway : Kristiansand - Petrol

Norway

Value: Not specified