Tender description

Predmet javnega naročila je vgradnja opreme in izvedba storitev povezanih s podzemnimi zbiralnicami.Postopek

Notice number in the OJ S
2018/S 149-342145
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih
ne
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below

SNAGA Javno podjetje, d.o.o. (v nadaljevanju: naročnik) je preko javnega naročila po odprtem postopku leta 2007 izbrala dobavitelja celotne tehnologije tako opreme zbiralnic z vgradnjo kot vozila za praznjenje podzemnih zabojnikov. Istega leta je bila sklenjena Pogodba - okvirni sporazum za dobavo in vgradnjo podzemnih zbiralnic in dobavo vozila za praznjenje podzemnih zbiralnic s podjetjem Eko Plus d.o.o., Vrtna ulica 14, 3220 Štore, SLOVENIJA.

Naročnik pristopa k izvedbi javnega naročila za izbiro dobavitelja opreme in vgradnje podzemnih zbiralnic za širjenje na predvideno območje zbiranja in odvažanja komunalnih odpadkov s podzemnimi zbiralnicami. Zaradi zagotavljanja enotne tehnologije, enotne zunanje podobe zbiralnic, ki predstavljajo del uličnega pohištva, zagotavljanja enotnega kartičnega sistema za dostop občanov do zbiralnic in sistema evidentiranja vnosa odpadkov na celotnem področju zbiranja in odvažanja odpadkov iz podzemnih zbiralnic, je edini sposoben ponudnik podjetje Eko Plus d.o.o., Vrtna ulica 14, 3220 Štore. V kolikor bi naročnik na podlagi javnega razpisa izbral ponudnika, ki ponuja drugačno tehnologijo, bi mu to povzročilo nesorazmerne stroške zaradi dvojnega kartičnega sistema za dostop do zbiralnikov ter investiranja v nova vozila za odvažanje odpadkov. Glede na zahtevnost izbrane tehnologije in dosedanje izkušnje na izvedbi projekta, zagotavlja optimalno kakovost vgradnje in kasnejšega delovanja sistema le enovit pristop k postavitvi podzemnih zbiralnic v prostor, ki ga predstavlja izvedba javnega naročila z enim ponudnikom tako za dobavo opreme kot za vgradnjo. Glede na navedeno naročnik lahko le s postopkom s pogajanji z navedenim ponudnikom zagotavlja gospodarno in učinkovito porabo sredstev.

Dopolnilne informacije

Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije

Javni holding Ljubljana, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb

Verovškova ulica 70

Ljubljana

1000

Organ, pristojen za revizijo

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil

Slovenska cesta 54

Ljubljana

1000

Datum pošiljanja tega obvestila
2019-01-29 Main CPV code 45200000

Award details

This tender awarded a total of EUR 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

1 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

EUR 3.7 million

Locations

Slovenija, Ljubljana

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 3.7 million

Predmet naročila je dobava in vgradnja sledečih tipov podzemnih zbiralnic za odpadke:

— podzemne zbiralnice za mešane komunalne odpadke,

— podzemne zbiralnice za papir in kartonsko embalažo,

— podzemne zbiralnice za plastično in kovinsko embalažo,

— podzemne zbiralnice za stekleno embalažo,

— podzemne zbiralnice za organske kuhinjske odpadke,

— identifikacijske kartice

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Belfast - Natural resources management or conservation strategy planning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 56,640 Euro

United Kingdom : Dumfries - Refuse and waste related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - School cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Hamar - Cargo handling and storage services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : London - Tank-cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.5 million Pound Sterling

United Kingdom : Carmarthen - Refuse disposal and treatment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Portugal : Lisbon - Service Contract for Equipment Assistance Service (EAS) Baltic Sea and North Sea

Portugal

Value: 3.4 million Euro