Tender description

Predmet javnega naročila je razvoj, vzdrževanje in nadgradnje informacijskih sistemov ISM in IZM.Postopek

Notice number in the OJ S
2017/S 013-019973
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih
ne
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below

Uporabo postopka s pogajanji brez predhodne objave opravičujejo tehnični razlogi, zato lahko naročilo izpolni le določen ponudnik (druga alineja c) točke prvega odstavka 46. člena ZJN-3).

Naročnik je na podlagi analize ugotovil, da storitve razvoja, vzdrževanja in nadgrajevanja informacijskih sistemov ISM in IZM zahtevajo kontinuiteto delovanja, kar pa lahko zagotovi le trenutni izvajalec (Kabi d.o.o.).

Potrebno je striktno pravočasno zagotavljati vse potrebne vsebinske in tehnične dopolnitve in nadgradnje informacijskih sistemov. Trenutni izvajalec je pripravil podroben načrt rešitev, razvil te rešitve in zagotavljal dosedanje vzdrževanje.

Naročnik mora zaradi zagotovitve nemotenega poslovanja izvesti vzdrževanje obstoječih informacijskih sistemov in določene nadgradnje. Zaradi kompleksnosti rešitev, specifičnosti predmeta in potrebi po kompatibilnosti z že obstoječim informacijskim sistemom, lahko vzdrževanje in nadgradnje izvede le trenutni izvajalec.

Na Inštitutu za sodno medicino se je leta 2008 uvedel modul za izdane račune strokovne dejavnosti izvajalca Kabi d.o.o. Ob tem je bilo potrebno izdelati module za spremljanje poslovnih (analitskih) procesov na navedenem inštitutu.

Poleg modulov izdelanih v preteklem obdobju je v letu 2017 potrebno izdelati še modul za:

— Elektronsko naročanje in izmenjavo podatkov z Inštitutom za patologijo Medicinske fakultete v Ljubljani

— Vzpostavitev sistema e-naročanja in prejema rezultatov preiskav z UKC Ljubljana,

— Elektronska izmenjava podatkov potrebnih za kontrolne preglede pred upepelitvijo in obračun preiskav (ISM-Žale-ISM)

— Nadgradnja obstoječega sistema za nove analitske DNK in toksikološke metode

— Razvoj, vzdrževanje in nadgradnja informacijskega sistema IZM

— Poleg naštetih se za spremljanje analitskih procesov pojavljajo še nove zahteve

Glede na dejstvo, da gre za programsko opremo, ki je v produkciji pri naročniku, se v tej programski opremi shranjujejo podatki, potrebni za poslovanje naročnika. Naročnik zato potrebuje celotno vsebino teh podatkov, migracija podatkov v drugo programsko opremo, ki bi bila prilagojena naročniku, pa ni mogoča v celoti, saj je podatkovni model rešitvi lasten. Dodatno bi navedeno povzročilo ročno prenašanje podatkov, kar za naročnika z vidika resursov ni izvedljivo.

Dopolnilne informacije

Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Vrazov trg 2

Ljubljana

1000

Organ, pristojen za revizijo

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil

Slovenska cesta 54

Ljubljana

1000

Datum pošiljanja tega obvestila
2019-01-29 Main CPV code 72200000

Award details

This tender awarded a total of EUR 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

1 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

EUR 315,300

Locations

Slovenija, Ljubljana

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 315,300

Predmet javnega naročila je razvoj, vzdrževanje in nadgradnje informacijskih sistemov ISM in IZM.

SIMILAR TENDERS

Norway : Ålesund - World wide web (www) site design services

Norway

Value: Not specified

Norway : Asker - Software package and information systems

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Edinburgh - Project management consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 150,000 Pound Sterling

Norway : Oslo - Computer equipment and supplies

Norway

Value: 200.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Sale - World wide web (www) site design services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling

Norway : Ås - Procurement consultancy services

Norway

Value: Not specified

Denmark : Copenhagen - Computer-related services

Denmark

Value: 1.5 million Euro