Tender description

Nakup papirja za tiskanje in kopiranje formata A4/A3 v 5 sklopih.Postopek

Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih
da
Notice number in the OJ S
2017/S 175-358320
Vrsta postopka
da

Dopolnilne informacije

Datum pošiljanja tega obvestila
2019-01-08
Organ, pristojen za revizijo

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil

Slovenska cesta 54

Ljubljana

1000

Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije

Občina Tržič

Trg svobode 18

Tržič

4290

Dodatne informacije

Seznam preostalih naročnikov:

Andragoški zavod lj. univerza Velenje, Delovno in soc.sodišče v Ljubljani, Delovno sodišče Celje, Delovno sodišče v Kopru, Delovno sodišče v Mariboru, Državni zbor RS, Državno pravobranilstvo RS,

Festival Velenje, Finančna uprava RS, Generalni sekretariat Vlade RS, Geod.uprava RS, Infor. pooblaščenec, Inšpekt. RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, J. agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke, J. štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, Kabinet predsednika Vlade RS, Knjižnica Velenje, Komisija za preprečevanje korupcije, Mestna občina Velenje, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Inšpektorat RS za delo, Min. za finance, Generalni sekretariat Min. za finance - Služba za analize in razvoj, Urad RS Slovenije za nadzor proračuna, Urad RS za preprečevanje pranja denarja, Min. za gospodarski razvoj in tehnologijo, Tržni inšpektorat RS, Urad RS za intelektualno lastnino, Min. za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Inšpektorat RS za infrastrukturo, Uprava RS za pomorstvo, Min. za izobraževanje, znanost in šport, Inšpektorat RS za šolstvo in šport, Min. za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Min. za kulturo, Arhiv RS, Inšpektorat RS za kulturo in medije, Min. za notranje zadeve, Inšpektorat RS za notranje zadeve, Policija, Min. za obrambo, Min. za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Direkcija RS za vode, Inšpektorat RS za okolje in prostor, Uprava RS za jedrsko varnost, Min. za pravosodje, Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij, Min. za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Min. za zunanje zadeve, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Muzej Velenje

Občine: Benedikt, Podlehnik, Tržič

Okrajno sodišče v Ljubljani

Okrožna državna tožilstva v: Celju, Kopru, Kranju, Krškem, Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti

Okrožna sodišča na/v: Ptuju, Celju, Kopru, Kranju, Krškem, Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Slovenj Gradcu

Policijske uprave: Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto

Prevzgojni dom Radeče

Računsko sodišče RS

Upravne enote: Ajdovščina, Brežice, Celje, Cerknica, Črnomelj, Domžale, Dravograd, Gornja Radgona, Grosuplje, Hrastnik, Idrija, Ilirska Bistrica, Izola, Jesenice, Kamnik, Kočevje, Koper, Kranj, Krško, Laško, Lenart, Lendava, Litija, Ljubljana, Ljutomer, Logatec, Maribor, Metlika, Mozirje, Murska Sobota, Nova gorica, Novo mesto, Ormož, Pesnica, Piran, Postojna, Ptuj, Radlje ob Dravi, Radovljica, Ravne na Koroškem, Ribnica, Ruše, Sevnica, Sežana, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Škofja Loka, Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Trbovlje, Tržič, Velenje, Vrhnika, Zagorje ob Savi, Žalec

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS

Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Sodni svet RS

Specializirano državno tožilstvo RS

Uprava RS za javna plačila

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Uprava RS za varstvo pred sevanji

Upravno sodišče RS Urad predsednika Republike Slovenije

Urad RS za kemikalije

Urad RS za makroekonomske analize in razvoj

Urad RS za meroslovje

Urad RS za meroslovje - enota Ljubljana

Urad vlade RS za komuniciranje

Urad vlade RS za narodnosti

Urad vlade RS za varovanje tajnih podatkov

Varuh človekovih pravic

Višje delovno in socialno sodišče

Višja sodišča v: Celju, Kopru, Ljubljani, Mariboru

Vlada RS Protokol

Vlada RS Služba za zakonodajo

Vlada RS Statistični Urad RS

Vrhovno državno tožilstvo RS

Vrhovno sodišče RS

Zavod RS za zaposlovanje

Zavodi za prestajanje kazni zapora: Celje, Dob pri Mirni, Ig pri Ljubljani, Koper, Ljubljana, Ljubljana - Oddelek Novo mesto, Ljubljana - odprti oddelek Ig, Maribor, Maribor - Oddelek Murska Sobota, Maribor - Odprti oddelek v Rogozi

Main CPV code 30197600

Award details

This tender awarded a total of EUR 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

11 Jan 2019

0 days remaining

Total estimated value

EUR 2.5 million

Locations

Slovenija, Tržič

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Ljubljansko območje

Value

EUR Not specified

Ljubljansko območje Ljubljansko območje

Koprsko območje

Value

EUR Not specified

Koprsko območje Koprsko območje

Celjsko območje

Value

EUR Not specified

Celjsko območje Celjsko območje

Mariborsko-Murskosoboško območje

Value

EUR Not specified

Mariborsko-Murskosoboško območje Mariborsko-Murskosoboško območje

Novomeško območje

Value

EUR Not specified

Novomeško območje Novomeško območje

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Portsmouth - Display screens

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

United Kingdom : Eastleigh - Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 12.0 million Pound Sterling

Norway : Ulsteinvik - Computer equipment and supplies

Norway

Value: Not specified

Malta : Floriana - Radio, television, communication, telecommunication and related equipment

Malta

Value: Not specified

Norway : Odda - Colour graphics printers

Norway

Value: 5.0 million Norwegian Krone

Norway : Halden - Photocopiers

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Cardiff - Point of sale (POS) software package

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 350,000 Pound Sterling