Tender description

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese predstavujú proces zahrňujúci smerovú stínku stromov určených na výrub, ich odvetvenie odstránením všetkých vetiev a ich zbytkov, skrátenie odvetvených kmeňov, sústreďovanie dreva od pňa priamo na odvozné miesto, alebo od pňa po vývozné miesto, s následným približovaním iným dopravným prostriedkom na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch tak, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov.Postup

The procurement involves the establishment of a framework agreement
áno
Druh súťaže
Open
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní
áno
Notice number in the OJ S
2018/S 235-537572

Doplnkové informácie

Orgán zodpovedný za mediáciu

Lesy Slovenskej republiky, š. p.,OZ Kriváň

Kriváň 334

Kriváň

962 04

+421 455243216

martin.bystriansky@lesy.sk

+421 455243204

Dátum odoslania tohto oznámenia
2019-02-09
Orgán zodpovedný za preskúmanie

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.Box 98

Bratislava

820 05

+421 250264176

+421 250264219

http://www.uvo.gov.sk

Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.Box 98

Bratislava

820 05

+421 250264176

+421 250264219

http://www.uvo.gov.sk

Doplňujúce informácie

Na časti zákazky č.1,2,3,6,8,9,10,12,13,15,16 neboli ani v druhej vyhlásenej verejnej súťaži na tento predmet zákazky predložené žiadne ponuky, na časti zákazky č. 5 a 7 boli predložené ponuky po lehote na predkladanie ponúk, preto verejná súťaž vo všetkých uvedených častiach skončila neúspešne, z tohto dôvodu budú uvedené časti tejto zákazky zrušené a následne budú uskutočnené rokovacie konania za účelom uzavretia rámcovej zmluvy.

Mená členov komisie na vyhodnotenie ponúk: Ing. Pavel Hriň, Ing. Martin Bystriansky, Ing. Iveta Nevolná.

Verejné obstarávanie sa netýka zeleného obstarávania, ani obstarávania inovácii a ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

Main CPV code 77211000

Award details

This tender awarded a total of EUR 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

13 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

EUR 3.4 million

Locations

Slovensko, Banská Bystrica

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

VC- LS Lučenec- LO Bába, LO Malá Hora

Value

EUR Not specified

VC- LS Lučenec- LO Bába, LO Malá Hora Lesnícke činnosti v ťažbovom procese predstavujú proces zahrňujúci smerovú stínku stromov určených na výrub, ich odvetvenie odstránením všetkých vetiev a ich zbytkov, skrátenie odvetvených kmeňov, sústreďovanie dreva od pňa priamo na odvozné miesto, alebo od pňa po vývozné miesto, s následným približovaním iným dopravným prostriedkom na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch tak, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov.

Main site or place of performance

LS Lučenec- LO Bába, LO Malá Hora

VC- LS Lučenec- LO Bagľaš, LO Frenčok

Value

EUR Not specified

VC- LS Lučenec- LO Bagľaš, LO Frenčok Lesnícke činnosti v ťažbovom procese predstavujú proces zahrňujúci smerovú stínku stromov určených na výrub, ich odvetvenie odstránením všetkých vetiev a ich zbytkov, skrátenie odvetvených kmeňov, sústreďovanie dreva od pňa priamo na odvozné miesto, alebo od pňa po vývozné miesto, s následným približovaním iným dopravným prostriedkom na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch tak, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov.

Main site or place of performance

LS Lučenec- LO Bagľaš, LO Frenčok

VC- LS Lučenec- LO Karanč, LO Čamovce

Value

EUR Not specified

VC- LS Lučenec- LO Karanč, LO Čamovce Lesnícke činnosti v ťažbovom procese predstavujú proces zahrňujúci smerovú stínku stromov určených na výrub, ich odvetvenie odstránením všetkých vetiev a ich zbytkov, skrátenie odvetvených kmeňov, sústreďovanie dreva od pňa priamo na odvozné miesto, alebo od pňa po vývozné miesto, s následným približovaním iným dopravným prostriedkom na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch tak, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov.

Main site or place of performance

LS Lučenec- LO Karanč, LO Čamovce

VC- LS Lučenec- LO Monosa, LO Husiná

Value

EUR Not specified

VC- LS Lučenec- LO Monosa, LO Husiná Lesnícke činnosti v ťažbovom procese predstavujú proces zahrňujúci smerovú stínku stromov určených na výrub, ich odvetvenie odstránením všetkých vetiev a ich zbytkov, skrátenie odvetvených kmeňov, sústreďovanie dreva od pňa priamo na odvozné miesto, alebo od pňa po vývozné miesto, s následným približovaním iným dopravným prostriedkom na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch tak, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov.

Main site or place of performance

LS Lučenec- LO Monosa, LO Husiná

VC- LS Divín- LO Ružiná, LO Havranová

Value

EUR Not specified

VC- LS Divín- LO Ružiná, LO Havranová Lesnícke činnosti v ťažbovom procese predstavujú proces zahrňujúci smerovú stínku stromov určených na výrub, ich odvetvenie odstránením všetkých vetiev a ich zbytkov, skrátenie odvetvených kmeňov, sústreďovanie dreva od pňa priamo na odvozné miesto, alebo od pňa po vývozné miesto, s následným približovaním iným dopravným prostriedkom na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch tak, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov.

Main site or place of performance

LS Divín- LO Ružiná, LO Havranová

VC- LS Divín- LO Podkriváň, LO Dolná Bzová, LO Martinová

Value

EUR Not specified

VC- LS Divín- LO Podkriváň, LO Dolná Bzová, LO Martinová Lesnícke činnosti v ťažbovom procese predstavujú proces zahrňujúci smerovú stínku stromov určených na výrub, ich odvetvenie odstránením všetkých vetiev a ich zbytkov, skrátenie odvetvených kmeňov, sústreďovanie dreva od pňa priamo na odvozné miesto, alebo od pňa po vývozné miesto, s následným približovaním iným dopravným prostriedkom na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch tak, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov.

Main site or place of performance

LS Divín- LO Podkriváň, LO Dolná Bzová, LO Martinová

VC- LS Divín- LO Tuhár, LO Bradlo

Value

EUR Not specified

VC- LS Divín- LO Tuhár, LO Bradlo Lesnícke činnosti v ťažbovom procese predstavujú proces zahrňujúci smerovú stínku stromov určených na výrub, ich odvetvenie odstránením všetkých vetiev a ich zbytkov, skrátenie odvetvených kmeňov, sústreďovanie dreva od pňa priamo na odvozné miesto, alebo od pňa po vývozné miesto, s následným približovaním iným dopravným prostriedkom na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch tak, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov.

Main site or place of performance

LS Divín- LO Tuhár, LO Bradlo

VC- LS Vígľaš- LO Boky, LO Periná

Value

EUR Not specified

VC- LS Vígľaš- LO Boky, LO Periná Lesnícke činnosti v ťažbovom procese predstavujú proces zahrňujúci smerovú stínku stromov určených na výrub, ich odvetvenie odstránením všetkých vetiev a ich zbytkov, skrátenie odvetvených kmeňov, sústreďovanie dreva od pňa priamo na odvozné miesto, alebo od pňa po vývozné miesto, s následným približovaním iným dopravným prostriedkom na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch tak, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov.

Main site or place of performance

LS Vígľaš- LO Boky, LO Periná

VC- LS Vígľaš- LO Lohyňa, LO Siroň

Value

EUR Not specified

VC- LS Vígľaš- LO Lohyňa, LO Siroň Lesnícke činnosti v ťažbovom procese predstavujú proces zahrňujúci smerovú stínku stromov určených na výrub, ich odvetvenie odstránením všetkých vetiev a ich zbytkov, skrátenie odvetvených kmeňov, sústreďovanie dreva od pňa priamo na odvozné miesto, alebo od pňa po vývozné miesto, s následným približovaním iným dopravným prostriedkom na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch tak, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov.

Main site or place of performance

LS Vígľaš- LO Lohyňa, LO Siroň

VC- LS Vígľaš- LO Kaľamárka, LO Trnavy, LO Očová

Value

EUR Not specified

VC- LS Vígľaš- LO Kaľamárka, LO Trnavy, LO Očová Lesnícke činnosti v ťažbovom procese predstavujú proces zahrňujúci smerovú stínku stromov určených na výrub, ich odvetvenie odstránením všetkých vetiev a ich zbytkov, skrátenie odvetvených kmeňov, sústreďovanie dreva od pňa priamo na odvozné miesto, alebo od pňa po vývozné miesto, s následným približovaním iným dopravným prostriedkom na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch tak, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov.

Main site or place of performance

LS Vígľaš- LO Kaľamárka, LO Trnavy, LO Očová

VC- LS Poltár- LO Hrnčiarky, LO Ráztoky

Value

EUR Not specified

VC- LS Poltár- LO Hrnčiarky, LO Ráztoky Lesnícke činnosti v ťažbovom procese predstavujú proces zahrňujúci smerovú stínku stromov určených na výrub, ich odvetvenie odstránením všetkých vetiev a ich zbytkov, skrátenie odvetvených kmeňov, sústreďovanie dreva od pňa priamo na odvozné miesto, alebo od pňa po vývozné miesto, s následným približovaním iným dopravným prostriedkom na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch tak, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov.

Main site or place of performance

LS Poltár- LO Hrnčiarky, LO Ráztoky

VC- LS Poltár- LO Ozdín, LO Málinec, LO Vlčovo, LO Látky

Value

EUR Not specified

VC- LS Poltár- LO Ozdín, LO Málinec, LO Vlčovo, LO Látky Lesnícke činnosti v ťažbovom procese predstavujú proces zahrňujúci smerovú stínku stromov určených na výrub, ich odvetvenie odstránením všetkých vetiev a ich zbytkov, skrátenie odvetvených kmeňov, sústreďovanie dreva od pňa priamo na odvozné miesto, alebo od pňa po vývozné miesto, s následným približovaním iným dopravným prostriedkom na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch tak, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov.

Main site or place of performance

LS Poltár- LO Ozdín, LO Málinec, LO Vlčovo, LO Látky

VC- LS Poltár- LO Petrovec, LO Selce, LO Píla, LO Stojná

Value

EUR Not specified

VC- LS Poltár- LO Petrovec, LO Selce, LO Píla, LO Stojná Lesnícke činnosti v ťažbovom procese predstavujú proces zahrňujúci smerovú stínku stromov určených na výrub, ich odvetvenie odstránením všetkých vetiev a ich zbytkov, skrátenie odvetvených kmeňov, sústreďovanie dreva od pňa priamo na odvozné miesto, alebo od pňa po vývozné miesto, s následným približovaním iným dopravným prostriedkom na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch tak, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov.

Main site or place of performance

LS Poltár- LO Petrovec, LO Selce, LO Píla, LO Stojná

VC- LS Poľana- LO Katruška, LO Snohy

Value

EUR Not specified

VC- LS Poľana- LO Katruška, LO Snohy Lesnícke činnosti v ťažbovom procese predstavujú proces zahrňujúci smerovú stínku stromov určených na výrub, ich odvetvenie odstránením všetkých vetiev a ich zbytkov, skrátenie odvetvených kmeňov, sústreďovanie dreva od pňa priamo na odvozné miesto, alebo od pňa po vývozné miesto, s následným približovaním iným dopravným prostriedkom na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch tak, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov.

Main site or place of performance

LS Poľana- LO Katruška, LO Snohy

VC- LS Poľana- LO Pálenica, LO Kubová, LO Skalisko

Value

EUR Not specified

VC- LS Poľana- LO Pálenica, LO Kubová, LO Skalisko Lesnícke činnosti v ťažbovom procese predstavujú proces zahrňujúci smerovú stínku stromov určených na výrub, ich odvetvenie odstránením všetkých vetiev a ich zbytkov, skrátenie odvetvených kmeňov, sústreďovanie dreva od pňa priamo na odvozné miesto, alebo od pňa po vývozné miesto, s následným približovaním iným dopravným prostriedkom na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch tak, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov.

Main site or place of performance

LS Poľana- LO Pálenica, LO Kubová, LO Skalisko

VC- LS Poľana- LO Salašiská, LO Biele Vody, LO Mikulášska

Value

EUR Not specified

VC- LS Poľana- LO Salašiská, LO Biele Vody, LO Mikulášska Lesnícke činnosti v ťažbovom procese predstavujú proces zahrňujúci smerovú stínku stromov určených na výrub, ich odvetvenie odstránením všetkých vetiev a ich zbytkov, skrátenie odvetvených kmeňov, sústreďovanie dreva od pňa priamo na odvozné miesto, alebo od pňa po vývozné miesto, s následným približovaním iným dopravným prostriedkom na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch tak, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov.

Main site or place of performance

LS Poľana- LO Salašiská, LO Biele Vody, LO Mikulášska

VC- LS Kyslinky- LO Chochuľka

Value

EUR Not specified

VC- LS Kyslinky- LO Chochuľka Lesnícke činnosti v ťažbovom procese predstavujú proces zahrňujúci smerovú stínku stromov určených na výrub, ich odvetvenie odstránením všetkých vetiev a ich zbytkov, skrátenie odvetvených kmeňov, sústreďovanie dreva od pňa priamo na odvozné miesto, alebo od pňa po vývozné miesto, s následným približovaním iným dopravným prostriedkom na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch tak, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov.

Main site or place of performance

LS Poľana- LO Chochuľka

VC- LS Kyslinky- LO Bútľavka, LO Bátová

Value

EUR Not specified

VC- LS Kyslinky- LO Bútľavka, LO Bátová Lesnícke činnosti v ťažbovom procese predstavujú proces zahrňujúci smerovú stínku stromov určených na výrub, ich odvetvenie odstránením všetkých vetiev a ich zbytkov, skrátenie odvetvených kmeňov, sústreďovanie dreva od pňa priamo na odvozné miesto, alebo od pňa po vývozné miesto, s následným približovaním iným dopravným prostriedkom na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch tak, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov.

Main site or place of performance

LS Kyslinky- LO Bútľavka, LO Bátová

VC- LS Kyslinky- LO Majerová, LO Dudáš

Value

EUR Not specified

VC- LS Kyslinky- LO Majerová, LO Dudáš Lesnícke činnosti v ťažbovom procese predstavujú proces zahrňujúci smerovú stínku stromov určených na výrub, ich odvetvenie odstránením všetkých vetiev a ich zbytkov, skrátenie odvetvených kmeňov, sústreďovanie dreva od pňa priamo na odvozné miesto, alebo od pňa po vývozné miesto, s následným približovaním iným dopravným prostriedkom na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch tak, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov.

Main site or place of performance

LS Kyslinky- LO Majerová, LO Dudáš

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Liverpool - Horticultural services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200,000 Pound Sterling

United Kingdom : Maidstone - Agricultural and horticultural products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.3 million Pound Sterling

United Kingdom : Portsmouth - Tree-maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 12.6 million Pound Sterling

Malta : Qormi - Site-clearance work

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Antrim - Tree-maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Edinburgh - Building and facilities management services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 400.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Preston - Grounds maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 872,000 Pound Sterling