Tender description

Predmetom zákazky je dodávka kancelárskych potrieb pre Ministerstvo financií Slovenskej republiky, podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa, vrátane súvisiacich služieb spojených s dodaním tovaru na miesto dodania, s vyložením v mieste jeho umiestnenia.Postup

The procurement involves the establishment of a framework agreement
áno
Druh súťaže
Open
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní
áno
Notice number in the OJ S
2018/S 162-369989

Doplnkové informácie

Dátum odoslania tohto oznámenia
2019-02-08
Orgán zodpovedný za preskúmanie

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.Box 98

Bratislava

820 05

+421 250264176

+421 250264219

http://www.uvo.gov.sk

Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.Box 98

Bratislava

820 05

+421 250264176

+421 250264219

http://www.uvo.gov.sk

Main CPV code 30192000

Award details

This tender awarded a total of EUR 143,149 to 1 company.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

13 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

EUR 143,149

Locations

Slovensko, Bratislava

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 143,149

Opis predmetu zákazky tvorí prílohu č. 1 rámcovej dohody ako Tabuľka č. 1 Vecná a technická špecifikácia kancelárskych potrieb a cenník.

Main site or place of performance

Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA;

Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie Vila Krista, Hviezdoslavova 278/1, 914 51 Trenčianske Teplice, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

SIMILAR TENDERS

Norway : Kristiansand - Construction work for buildings of further education

Norway

Value: 216.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Livingston - Fire-prevention installation works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 20.0 million Pound Sterling

Norway : Bærums Verk - Radiation monitors

Norway

Value: 757,500 Norwegian Krone

United Kingdom : Swansea - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Ireland : Cork - Civil engineering consultancy services

Ireland

Value: 250,000 Euro

United Kingdom : Exeter - Computer storage units

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.6 million Pound Sterling

United Kingdom : Winchester - Cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling