Tender description

Dodávka technických a špeciálnych plynov na laboratórne použitie, vrátane súvisiacich služieb, dlhodobého prenájmu tlakovej oceľovej fľaše s možnosťou užívať dodanú tlakovú oceľovú fľašu počas doby platnosti zmluvy (na nákup plynov 36 mesiacov, prenájom tlakových fliaš na 48 mesiacov) v súvislosti s činnosťami, ktoré objednávateľ vykonáva a na ktoré bol zriadený.Postup

The procurement involves the establishment of a framework agreement
áno
Druh súťaže
Open
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní
áno
Notice number in the OJ S
2018/S 198-447252

Doplnkové informácie

Doplňujúce informácie
d) žiadne z uvedených
Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.Box 98

Bratislava

820 05

+421 250264176

+421 250264219

http://www.uvo.gov.sk

Orgán zodpovedný za preskúmanie

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.Box 98

Bratislava

820 05

+421 250264176

+421 250264219

http://www.uvo.gov.sk

Dátum odoslania tohto oznámenia
2019-01-30 Main CPV code 24100000

Award details

This tender awarded a total of EUR 925,612 to 1 company.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

1 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

EUR 925,612

Locations

Slovensko, Bratislava

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 925,612

Dodávka technických a špeciálnych plynov na laboratórne použitie, vrátane súvisiacich služieb, dlhodobého prenájmu tlakovej oceľovej fľaše s možnosťou užívať dodanú tlakovú oceľovú fľašu počas doby platnosti zmluvy (na nákup plynov 36 mesiacov, prenájom tlakových fliaš 48 mesiacov) v súvislosti s činnosťami, ktoré objednávateľ vykonáva a na ktoré bol zriadený. Ide o nasledovné plyny:

NO (50, 100, 200, 300, 400, 500)ppb, v N2 6.0

NO2 (50, 100, 200, 300, 400, 500)ppb, v syntetickom vzduchu

SO2 (100, 200, 300, 400, 500) ppb, v syntetickom vzduchu

NO (100, 200, 300, 400, 500)ppb, v N2 6.0

NO2 (300)ppb, v syntetickom vzduchu

SO2 (100, 200, 300, 400, 500)ppb v syntetickom vzduchu

CO (0.5, 1.0, 2.5, 5.0, 7.5, 10.0, 20.0)ppm, v N2 5.0

CO (0.5, 1.0, 2.5, 5.0, 7.5, 10.0, 20.0)ppm, v N2 5.0

NO (40, 90)ppm, v N2 5.0

SO2 (16, 90)ppm, v N2 5.0

CO (300, 400, 1000)ppm, v N2 5.0

NO (40, 90)ppm, v N2 5.0

SO2 (16, 90)ppm, v N2 5.0

CO (300, 400, 1000)ppm, v N2 5.0

NO (90)ppm + SO2 (90)ppm, v N2 5.0

NO (90)ppm + SO2 (90)ppm, v N2 5.0

Benzén 10 ppb, v N2 5.0 CRM (NIST, alebo obdobný certif., primárny štandard WMO

Benzén 5 ppb, v N2 5.0 CRM (NIST, alebo obdobný certif., primárny štandard WMO

Benzén 1 ppb, v N2 5.0 CRM (NIST, alebo obdobný certif., primárny štandard WMO

Benzén 400 ppb, v N2 5.0 CRM (NIST, alebo obdobný certif.

Benzén 400 ppb mix min. zloženie (toluén, o-,p-xylén), v N2 min. 5.0 CRM (NIST, alebo obdobný certif.)

NO 40 ppm v N2 5.0

NO 50 ppb N2 6.0

NO 200 ppb v N2 6.0

NO 400 ppb v N2 6.0

SO2 16 ppm v N2 5.0

SO2 100 ppb v synt. vzduch

SO2 200 ppb v synt. vzduch

SO2 300 ppb v synt. vzduchu

CO 400 ppm v N2 6.0

CO 500 ppb v N2 6.0

CO 800 ppb v N2 6.0

CO 1500 ppb v N2 6.0

NO2 10 ppb v N2 6.0 (syntet. vzduch 5.5)

NO2 200 ppb v N2 6.0 (syntet. vzduch 5.5)

NO2 400 ppb v N2 6.0 (syntet. vzduch 5.5)

Dusík 5.0/6.0 F50

Dusík 5.0/6.0 F10

Argón

Vodík 3.0 elektrolytický

SF6 hexafluorid síry s regulovateľom tlaku a s výstupom

Hélium

Vodík

Syntetický vzduch

Kyslík

Stlačený vzduch

Acetylén

Kalibračný štandard zmesného plynu 30 uhľovodíkov (prekurzorov ozónu) v dusíku (O3P MkIII)

CO2 -sifónová

Acetylén technický na zváranie

Kyslík technický na zváranie

Oxid uhličitý technický na zváranie

Main site or place of performance

Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

974 04 Banská Bystrica, Zelená 5, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

040 01 Košice, Ďumbierska 26, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

058 01 Gánovce, SLOVENSKÁ REPUBLIKA

SIMILAR TENDERS

Norway : Hamar - Cargo handling and storage services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : London - Tank-cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.5 million Pound Sterling

United Kingdom : Liverpool - Installation of doors and windows and related components

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 12.1 million Pound Sterling

United Kingdom : Pembrokeshire - Waste and rubbish containers and bins

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 440,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Technical inspection services of engineering structures

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.5 million Pound Sterling

United Kingdom : Surrey - Refurbishment work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Doncaster - Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling