Tender description

Predmetom verejného obstarávania je nákup telekomunikačnej technológie s príslušnými softvérovými kľúčmi.

Obstarávaná telekomunikačná technológia pozostáva z 9 ks základňových staníc (eNodeB) s minimálnymi všeobecnými požiadavkami na technológiu a konfiguráciou jednej základňovej stanice uvedenými v časti B.1 - Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Základňová stanica pozostáva z troch samostatných sektorov, ktoré zabezpečujú distribúciu rádiového signálu v celom rozsahu 360

o

. Sektor tvorí vysielacia anténa a rádiová jednotka (RRU), ktoré sú navzájom prepojené koaxiálnym káblom. 3 rádiové jednotky zo všetkých 3 sektorov sú pripojené k spoločnej základnej jednotke, ktorá zabezpečuje pripojenie základňovej stanice k chrbticovej dátovej sieti. Verejný obstarávateľ nepožaduje dodávku technologického stojana, zdrojov, záložného napájania ani montáž základňových staníc.Postup

Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní
nie
Notice number in the OJ S
2018/S 189-426489
Druh súťaže
Open

Doplnkové informácie

Orgán zodpovedný za preskúmanie

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.Box 98

Bratislava

820 05

+421 250264176

+421 250264219

http://www.uvo.gov.sk

Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.Box 98

Bratislava

820 05

+421 250264176

+421 250264219

http://www.uvo.gov.sk

Dátum odoslania tohto oznámenia
2019-02-08
Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ rozhodol o zrušení vyhláseného postupu zadávania zákazky podľa ustanovenia § 57 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu, že ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným podľa § 42 alebo § 45 a uchádzač nepodal námietky v lehote podľa tohto zákona. Main CPV code 32412100

Award details

This tender awarded a total of EUR 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

13 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Slovensko, Bratislava

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Predmetom verejného obstarávania je nákup telekomunikačnej technológie s prislušnými softvérovými kľúčmi.

Obstarávaná telekomunikačná technológia pozostáva z 9 ks základňových staníc (eNodeB) s minimálnymi všeobecnými požiadavkami na technológiu a konfiguráciou jednej základňovej stanice uvedenými v časti B.1 - Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Základňová stanica pozostáva z troch samostatných sektorov, ktoré zabezpečujú distribúciu rádiového signálu v celom rozsahu 360

o

. Sektor tvorí vysielacia anténa a rádiová jednotka (RRU), ktoré sú navzájom prepojené koaxiálnym káblom. 3 rádiové jednotky zo všetkých 3 sektorov sú pripojené k spoločnej základnej jednotke, ktorá zabezpečuje pripojenie základňovej stanice k chrbticovej dátovej sieti. Verejný obstarávateľ nepožaduje dodávku technologického stojana, zdrojov, záložného napájania ani montáž základňových staníc.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 - Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Yes

Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Výskum a inovácie.

Main site or place of performance

OTNS, a.s.

Vajnorská 137

831 04 Bratislava

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Event services

Norway

Value: 1.4 million Norwegian Krone

United Kingdom : London - Industry specific software package

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.5 million Pound Sterling

Belgium : Bruxelles - Acquisition of Equipment, Appliances, Hardware, Software Licences and related Services for the Video Post-Production Platform (VPPP) Infrastructure of the General Secretariat of the Council of the EU

Belgium

Value: Not specified

Norway : Oslo - Telecommunications services

Norway

Value: 220.0 million Norwegian Krone

Ireland : Trim - Technical support services

Ireland

Value: 3.0 million Euro

Ireland : Dublin - Broadcast production equipment

Ireland

Value: 900,000 Euro

United Kingdom : Northallerton - IT services: consulting, software development, Internet and support

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 50.0 million Pound Sterling