Tender description

Predmetom zákazky je dodávka filtrov vzduchových určených do vzduchotechnických a filtračných systémov. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.Postup

The procurement involves the establishment of a framework agreement
áno
Druh súťaže
Open
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní
nie
Notice number in the OJ S
2018/S 216-493360

Doplnkové informácie

Doplňujúce informácie

1)Členovia komisie na vyhodnocovanie ponúk: Ing. Igor Šťastný, Ing. Peter Valovič, Ján Sabo.

2) Informácia k bodu V.1) tohto oznámenia: V predmetnej súťaži bola predložená len 1 ponuka. Na základe uvedeného, zadávateľ rozhodol o zrušení použitého postupu zadávania zákazky v zmysle § 57 ods. 2) zákona. Verejné obstarávanie sa bude po úprave špecifikácie predmetu zákazky a vybraných zmluvných ustanovení opakovať v súlade so zákonom.

Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.Box 98

Bratislava

820 05

+421 250264176

+421 250264219

http://www.uvo.gov.sk

Orgán zodpovedný za preskúmanie

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.Box 98

Bratislava

820 05

+421 250264176

+421 250264219

http://www.uvo.gov.sk

Dátum odoslania tohto oznámenia
2019-01-30 Main CPV code 42514310

Award details

This tender awarded a total of EUR 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

1 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Slovensko, Bratislava

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Dodávka filtrov vzduchových určených do vzduchotechnických a filtračných systémov. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Additional information

1. Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.

2. Zábezpeka ponuky sa vyžaduje vo výške 20 000,- EUR.

Main site or place of performance

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., špeciálny strážený priestor s osobitným kontrolovaným vstupom pracovisko Jaslovské Bohunice

SIMILAR TENDERS

Norway : Trondheim - Company health services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Hull - Health services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 312,000 Pound Sterling

United Kingdom : Edinburgh - Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling

Finland : Helsinki - Accounting services

Finland

Value: Not specified

United Kingdom : Seaham - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Doncaster - Pharmacy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Lochgilphead - Fruit, vegetables and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified