Tender description

Predmetom verejného obstarávania je výber dodávateľa poistných služieb pre Nitriansky samosprávny kraj a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

Predmetom poistenia bude:

— Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

— Poistenie motorových vozidiel a zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidlaPostup

Notice number in the OJ S
2018/S 223-510392
The procurement involves the establishment of a framework agreement
áno
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní
nie
Druh súťaže
Open

Doplnkové informácie

Dátum odoslania tohto oznámenia
2019-01-09
Orgán zodpovedný za preskúmanie

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.Box 98

Bratislava

820 05

+421 250264176

+421 250264219

http://www.uvo.gov.sk

Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.Box 98

Bratislava

820 05

+421 250264176

+421 250264219

http://www.uvo.gov.sk

Doplňujúce informácie
Zákazka Poistenie majetku Nitrianskeho samosprávneho kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, II. časť Poistenie motorových vozidiel a zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla vyhlásená vo Vestníku VO č. 229/2018 21.11.2018, označ. 16649 MSS, číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2018/S223 -510392 zo dňa 20.11.2018 bol zrušená v súlade s § 57 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov t.j.navrhovaná cena v predloženej ponuke na II. časť Poistenie motorových vozidiel a zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je výrazne vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky určená verejným obstarávateľom. Main CPV code 66510000

Award details

This tender awarded a total of EUR 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

11 Jan 2019

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Slovensko, Nitra

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

Value

EUR Not specified

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Predmetom obstarávania je poistenie majetku Nitrianskeho samosprávneho kraja a organizácii v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a poistenie zodpovednosti za škodu štatutárneho zástupcu NSK v dojednanom rozsahu.

Main site or place of performance

Miesto poistenia je územie SR, pokiaľ nie je v niektorých ustanoveniach RD dojednané inak.

Poistenie motorových vozidiel a zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Value

EUR Not specified

Poistenie motorových vozidiel a zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Predmetom obstarávania je poistenie motorových vozidiel, ktorých vlastníkom, držiteľom alebo správcom je Nitriansky samosprávny kraj alebo organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb prepravovaných v motorových vozidlách v dojednanom rozsahu.

Main site or place of performance

Miesto poistenia je územie SR, pokiaľ nie je v niektorých ustanoveniach RD dojednané inak.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Brighton - Insurance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Hinxworth - Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 800.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Leeds - Financial consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Cambridge - Banking and investment services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500,000 Pound Sterling

United Kingdom : Ayr - Banking services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Hull - Legal advisory and information services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 320,000 Pound Sterling

Belgium : Brussels - Credit Line of Maximum 200 000 000 EUR to finance Building Acquisition Projects of the EEAS for and on Behalf of the European Union

Belgium

Value: Not specified