Tender description

Predmetom verejného obstarávania je výber dodávateľa poistných služieb pre Nitriansky samosprávny kraj a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

Predmetom poistenia bude:

— Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

— Poistenie motorových vozidiel a zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidlaPostup

The procurement involves the establishment of a framework agreement
áno
Druh súťaže
Open
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní
nie
Notice number in the OJ S
2018/S 223-510392

Doplnkové informácie

Dátum odoslania tohto oznámenia
2019-02-11
Orgán zodpovedný za preskúmanie

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.Box 98

Bratislava

820 05

+421 250264176

+421 250264219

http://www.uvo.gov.sk

Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania

Úrad pre verejné obstarávanie

Ružová dolina 10, P.O.Box 98

Bratislava

820 05

+421 250264176

+421 250264219

http://www.uvo.gov.sk

Main CPV code 66510000

Award details

This tender awarded a total of EUR 1,777,062 to 1 company.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

13 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

EUR 2.4 million

Locations

Slovensko, Nitra

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu

Value

EUR Not specified

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Predmetom obstarávania je poistenie majetku Nitrianskeho samosprávneho kraja a organizácii v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a poistenie zodpovednosti za škodu štatutárneho zástupcu NSK v dojednanom rozsahu.

Main site or place of performance

Miesto poistenia je územie SR, pokiaľ nie je v niektorých ustanoveniach RD dojednané inak.

Poistenie motorových vozidiel a zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

Value

EUR Not specified

Poistenie motorových vozidiel a zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Predmetom obstarávania je poistenie motorových vozidiel, ktorých vlastníkom, držiteľom alebo správcom je Nitriansky samosprávny kraj alebo organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb prepravovaných v motorových vozidlách v dojednanom rozsahu.

Main site or place of performance

Miesto poistenia je územie SR, pokiaľ nie je v niektorých ustanoveniach RD dojednané inak.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Clydebank - Insurance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Gainsborough - Insurance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Financial consultancy services

Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Belfast - Insurance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Barnsley - Financial consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Sheffield - Banking and investment services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 525,000 Pound Sterling

United Kingdom : Stockton-on-Tees - Insurance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 600,000 Pound Sterling