This tender in no longer available.

Tender description

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Mobiliteit, Directie Regie der Wegen0316.381.039_521460Jules Cockxstraat 9-11Brussel1160Dhr. ir. Robin Philippin+32 [email protected]+32 28003990https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=318162https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=319881https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=319881https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=DRR-R18.023%282%29-F02Winterdienst op wegen en openbare ruimten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 15 percelenDRR-R18.023(2)-F02_0De onderhavige opdracht van diensten betreft het strooien van chemische smeltmiddelen en het sneeuwruimen van wegen, autosnelwegen, fietspaden, een voetgangerplatform, transitparkings, haltes van openbaar vervoer en openbare ruimten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.Deze aanneming op de wegen en autosnelwegen wordt uitgevoerd met strooiers en sneeuwploegen van het Bestuur. Er valt op te merken dat de inschrijver desgevallend kan gevraagd worden zoutstrooiers en sneeuwruimend materieel ter beschikking te stellen die geen eigendom zijn van het Bestuur.De behandeling van de fietspaden, het voetgangersplatform, de transitparkings en de haltes van openbaar vervoer worden gerealiseerd met het materieel van de inschrijver en/of van het Bestuur.De chemische smeltmiddelen worden geleverd door het Bestuur.325826.00P11De onderhavige opdracht van diensten betreft het strooien van chemische smeltmiddelen en het sneeuwruimen van wegen,Autosnelwegen, fietspaden, een voetgangerplatform, transitparkings, haltes van openbaar vervoer en openbare ruimten in hetBrussels Hoofdstedelijk Gewest.2018-10-152019-04-15Onderhavige aanneming mag 3 (drie) keer worden verlengd.PC52De onderhavige opdracht van diensten betreft het strooien van chemische smeltmiddelen en het sneeuwruimen van wegen,Autosnelwegen, fietspaden, een voetgangerplatform, transitparkings, haltes van openbaar vervoer en openbare ruimten in hetBrussels Hoofdstedelijk Gewest.2018-10-152019-04-15Onderhavige aanneming mag 3 (drie) keer worden verlengd.PC73De onderhavige opdracht van diensten betreft het strooien van chemische smeltmiddelen en het sneeuwruimen van wegen,Autosnelwegen, fietspaden, een voetgangerplatform, transitparkings, haltes van openbaar vervoer en openbare ruimten in hetBrussels Hoofdstedelijk Gewest.2018-10-152019-04-15Onderhavige aanneming mag 3 (drie) keer worden verlengd.PC84De onderhavige opdracht van diensten betreft het strooien van chemische smeltmiddelen en het sneeuwruimen van wegen,Autosnelwegen, fietspaden, een voetgangerplatform, transitparkings, haltes van openbaar vervoer en openbare ruimten in hetBrussels Hoofdstedelijk Gewest.2018-10-152019-04-15Onderhavige aanneming mag 3 (drie) keer worden verlengd.PC95De onderhavige opdracht van diensten betreft het strooien van chemische smeltmiddelen en het sneeuwruimen van wegen,Autosnelwegen, fietspaden, een voetgangerplatform, transitparkings, haltes van openbaar vervoer en openbare ruimten in hetBrussels Hoofdstedelijk Gewest.2018-10-152019-04-15Onderhavige aanneming mag 3 (drie) keer worden verlengd.PC106De onderhavige opdracht van diensten betreft het strooien van chemische smeltmiddelen en het sneeuwruimen van wegen,Autosnelwegen, fietspaden, een voetgangerplatform, transitparkings, haltes van openbaar vervoer en openbare ruimten in hetBrussels Hoofdstedelijk Gewest.2018-10-152019-04-15Onderhavige aanneming mag 3 (drie) keer worden verlengd.PC117De onderhavige opdracht van diensten betreft het strooien van chemische smeltmiddelen en het sneeuwruimen van wegen,Autosnelwegen, fietspaden, een voetgangerplatform, transitparkings, haltes van openbaar vervoer en openbare ruimten in hetBrussels Hoofdstedelijk Gewest.2018-10-152019-04-15Onderhavige aanneming mag 3 (drie) keer worden verlengd.PC128De onderhavige opdracht van diensten betreft het strooien van chemische smeltmiddelen en het sneeuwruimen van wegen,Autosnelwegen, fietspaden, een voetgangerplatform, transitparkings, haltes van openbaar vervoer en openbare ruimten in hetBrussels Hoofdstedelijk Gewest.2018-10-152019-04-15Onderhavige aanneming mag 3 (drie) keer worden verlengd.PC139De onderhavige opdracht van diensten betreft het strooien van chemische smeltmiddelen en het sneeuwruimen van wegen,Autosnelwegen, fietspaden, een voetgangerplatform, transitparkings, haltes van openbaar vervoer en openbare ruimten in hetBrussels Hoofdstedelijk Gewest.2018-10-152019-04-15Onderhavige aanneming mag 3 (drie) keer worden verlengd.PC1410De onderhavige opdracht van diensten betreft het strooien van chemische smeltmiddelen en het sneeuwruimen van wegen,Autosnelwegen, fietspaden, een voetgangerplatform, transitparkings, haltes van openbaar vervoer en openbare ruimten in hetBrussels Hoofdstedelijk Gewest.2018-10-152019-04-15Onderhavige aanneming mag 3 (drie) keer worden verlengd.DP11De onderhavige opdracht van diensten betreft het strooien van chemische smeltmiddelen en het sneeuwruimen van wegen,Autosnelwegen, fietspaden, een voetgangerplatform, transitparkings, haltes van openbaar vervoer en openbare ruimten in hetBrussels Hoofdstedelijk Gewest.2018-10-152019-04-15Onderhavige aanneming mag 3 (drie) keer worden verlengd.PT12De onderhavige opdracht van diensten betreft het strooien van chemische smeltmiddelen en het sneeuwruimen van wegen,Autosnelwegen, fietspaden, een voetgangerplatform, transitparkings, haltes van openbaar vervoer en openbare ruimten in hetBrussels Hoofdstedelijk Gewest.2018-10-152019-04-15Onderhavige aanneming mag 3 (drie) keer worden verlengd.TP113De onderhavige opdracht van diensten betreft het strooien van chemische smeltmiddelen en het sneeuwruimen van wegen,Autosnelwegen, fietspaden, een voetgangerplatform, transitparkings, haltes van openbaar vervoer en openbare ruimten in hetBrussels Hoofdstedelijk Gewest.2018-10-152019-04-15Onderhavige aanneming mag 3 (drie) keer worden verlengd.TP414De onderhavige opdracht van diensten betreft het strooien van chemische smeltmiddelen en het sneeuwruimen van wegen,Autosnelwegen, fietspaden, een voetgangerplatform, transitparkings, haltes van openbaar vervoer en openbare ruimten in hetBrussels Hoofdstedelijk Gewest.2018-10-152019-04-15Onderhavige aanneming mag 3 (drie) keer worden verlengd.TP515De onderhavige opdracht van diensten betreft het strooien van chemische smeltmiddelen en het sneeuwruimen van wegen,Autosnelwegen, fietspaden, een voetgangerplatform, transitparkings, haltes van openbaar vervoer en openbare ruimten in hetBrussels Hoofdstedelijk Gewest.2018-10-152019-04-15Onderhavige aanneming mag 3 (drie) keer worden verlengd.2018-10-1810:5962018-10-1810:59Raad van State + Burgerlijke RechtbankenWetenschapsstraat 33Brussel1040Raad van State + Burgerlijke RechtbankenWetenschapsstraat 33Brussel1040Raad van State + Burgerlijke RechtbankenWetenschapsstraat 33Brussel10402018-09-13BelgiëBrusselDe onderhavige opdracht van diensten betreft het strooien van chemische smeltmiddelen en het sneeuwruimen van wegen, autosnelwegen, fietspaden, een voetgangerplatform, transitparkings, haltes van openbaar vervoer en openbare ruimten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.Deze aanneming op de wegen en autosnelwegen wordt uitgevoerd met strooiers en sneeuwploegen van het Bestuur. Er valt op te merken dat de inschrijver desgevallend kan gevraagd worden zoutstrooiers en sneeuwruimend materieel ter beschikking te stellen die geen eigendom zijn van het Bestuur.De behandeling van de fietspaden, het voetgangersplatform, de transitparkings en de haltes van openbaar vervoer worden gerealiseerd met het materieel van de inschrijver en/of van het Bestuur.De chemische smeltmiddelen worden geleverd door het Bestuur.

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Selection criteria as stated in the procurement documents
ja
Selection criteria as stated in the procurement documents
ja

Procedure

Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
Datum
2018-10-18
De opdracht valt onder de GPA
ja
Plaatselijke tijd
10:59
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

2018-10-18

10:59

Type prijsvraag
Open

Aanvullende inlichtingen

Beroepsinstantie

Raad van State + Burgerlijke Rechtbanken

Wetenschapsstraat 33

Brussel

1040

Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Raad van State + Burgerlijke Rechtbanken

Wetenschapsstraat 33

Brussel

1040

Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Raad van State + Burgerlijke Rechtbanken

Wetenschapsstraat 33

Brussel

1040

Datum van verzending van deze aankondiging
2018-09-13
Periodieke opdracht
neen

Bidding information

Bidding deadline

18 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

EUR 325,826

Locations

België, Brussel

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

P1

Value

EUR Not specified

P1 De onderhavige opdracht van diensten betreft het strooien van chemische smeltmiddelen en het sneeuwruimen van wegen,Autosnelwegen, fietspaden, een voetgangerplatform, transitparkings, haltes van openbaar vervoer en openbare ruimten in hetBrussels Hoofdstedelijk Gewest.

Start

2018-10-15

Description of renewals

Onderhavige aanneming mag 3 (drie) keer worden verlengd.

End

2019-04-15

PC5

Value

EUR Not specified

PC5 De onderhavige opdracht van diensten betreft het strooien van chemische smeltmiddelen en het sneeuwruimen van wegen,Autosnelwegen, fietspaden, een voetgangerplatform, transitparkings, haltes van openbaar vervoer en openbare ruimten in hetBrussels Hoofdstedelijk Gewest.

Start

2018-10-15

Description of renewals

Onderhavige aanneming mag 3 (drie) keer worden verlengd.

End

2019-04-15

PC7

Value

EUR Not specified

PC7 De onderhavige opdracht van diensten betreft het strooien van chemische smeltmiddelen en het sneeuwruimen van wegen,Autosnelwegen, fietspaden, een voetgangerplatform, transitparkings, haltes van openbaar vervoer en openbare ruimten in hetBrussels Hoofdstedelijk Gewest.

Start

2018-10-15

Description of renewals

Onderhavige aanneming mag 3 (drie) keer worden verlengd.

End

2019-04-15

PC8

Value

EUR Not specified

PC8 De onderhavige opdracht van diensten betreft het strooien van chemische smeltmiddelen en het sneeuwruimen van wegen,Autosnelwegen, fietspaden, een voetgangerplatform, transitparkings, haltes van openbaar vervoer en openbare ruimten in hetBrussels Hoofdstedelijk Gewest.

Start

2018-10-15

Description of renewals

Onderhavige aanneming mag 3 (drie) keer worden verlengd.

End

2019-04-15

PC9

Value

EUR Not specified

PC9 De onderhavige opdracht van diensten betreft het strooien van chemische smeltmiddelen en het sneeuwruimen van wegen,Autosnelwegen, fietspaden, een voetgangerplatform, transitparkings, haltes van openbaar vervoer en openbare ruimten in hetBrussels Hoofdstedelijk Gewest.

Start

2018-10-15

Description of renewals

Onderhavige aanneming mag 3 (drie) keer worden verlengd.

End

2019-04-15

PC10

Value

EUR Not specified

PC10 De onderhavige opdracht van diensten betreft het strooien van chemische smeltmiddelen en het sneeuwruimen van wegen,Autosnelwegen, fietspaden, een voetgangerplatform, transitparkings, haltes van openbaar vervoer en openbare ruimten in hetBrussels Hoofdstedelijk Gewest.

Start

2018-10-15

Description of renewals

Onderhavige aanneming mag 3 (drie) keer worden verlengd.

End

2019-04-15

PC11

Value

EUR Not specified

PC11 De onderhavige opdracht van diensten betreft het strooien van chemische smeltmiddelen en het sneeuwruimen van wegen,Autosnelwegen, fietspaden, een voetgangerplatform, transitparkings, haltes van openbaar vervoer en openbare ruimten in hetBrussels Hoofdstedelijk Gewest.

Start

2018-10-15

Description of renewals

Onderhavige aanneming mag 3 (drie) keer worden verlengd.

End

2019-04-15

PC12

Value

EUR Not specified

PC12 De onderhavige opdracht van diensten betreft het strooien van chemische smeltmiddelen en het sneeuwruimen van wegen,Autosnelwegen, fietspaden, een voetgangerplatform, transitparkings, haltes van openbaar vervoer en openbare ruimten in hetBrussels Hoofdstedelijk Gewest.

Start

2018-10-15

Description of renewals

Onderhavige aanneming mag 3 (drie) keer worden verlengd.

End

2019-04-15

PC13

Value

EUR Not specified

PC13 De onderhavige opdracht van diensten betreft het strooien van chemische smeltmiddelen en het sneeuwruimen van wegen,Autosnelwegen, fietspaden, een voetgangerplatform, transitparkings, haltes van openbaar vervoer en openbare ruimten in hetBrussels Hoofdstedelijk Gewest.

Start

2018-10-15

Description of renewals

Onderhavige aanneming mag 3 (drie) keer worden verlengd.

End

2019-04-15

PC14

Value

EUR Not specified

PC14 De onderhavige opdracht van diensten betreft het strooien van chemische smeltmiddelen en het sneeuwruimen van wegen,Autosnelwegen, fietspaden, een voetgangerplatform, transitparkings, haltes van openbaar vervoer en openbare ruimten in hetBrussels Hoofdstedelijk Gewest.

Start

2018-10-15

Description of renewals

Onderhavige aanneming mag 3 (drie) keer worden verlengd.

End

2019-04-15

DP

Value

EUR Not specified

DP De onderhavige opdracht van diensten betreft het strooien van chemische smeltmiddelen en het sneeuwruimen van wegen,Autosnelwegen, fietspaden, een voetgangerplatform, transitparkings, haltes van openbaar vervoer en openbare ruimten in hetBrussels Hoofdstedelijk Gewest.

Start

2018-10-15

Description of renewals

Onderhavige aanneming mag 3 (drie) keer worden verlengd.

End

2019-04-15

PT

Value

EUR Not specified

PT De onderhavige opdracht van diensten betreft het strooien van chemische smeltmiddelen en het sneeuwruimen van wegen,Autosnelwegen, fietspaden, een voetgangerplatform, transitparkings, haltes van openbaar vervoer en openbare ruimten in hetBrussels Hoofdstedelijk Gewest.

Start

2018-10-15

Description of renewals

Onderhavige aanneming mag 3 (drie) keer worden verlengd.

End

2019-04-15

TP1

Value

EUR Not specified

TP1 De onderhavige opdracht van diensten betreft het strooien van chemische smeltmiddelen en het sneeuwruimen van wegen,Autosnelwegen, fietspaden, een voetgangerplatform, transitparkings, haltes van openbaar vervoer en openbare ruimten in hetBrussels Hoofdstedelijk Gewest.

Start

2018-10-15

Description of renewals

Onderhavige aanneming mag 3 (drie) keer worden verlengd.

End

2019-04-15

TP4

Value

EUR Not specified

TP4 De onderhavige opdracht van diensten betreft het strooien van chemische smeltmiddelen en het sneeuwruimen van wegen,Autosnelwegen, fietspaden, een voetgangerplatform, transitparkings, haltes van openbaar vervoer en openbare ruimten in hetBrussels Hoofdstedelijk Gewest.

Start

2018-10-15

Description of renewals

Onderhavige aanneming mag 3 (drie) keer worden verlengd.

End

2019-04-15

TP5

Value

EUR Not specified

TP5 De onderhavige opdracht van diensten betreft het strooien van chemische smeltmiddelen en het sneeuwruimen van wegen,Autosnelwegen, fietspaden, een voetgangerplatform, transitparkings, haltes van openbaar vervoer en openbare ruimten in hetBrussels Hoofdstedelijk Gewest.

Start

2018-10-15

Description of renewals

Onderhavige aanneming mag 3 (drie) keer worden verlengd.

End

2019-04-15

SIMILAR TENDERS

Norway : Bergen - Environmental services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : London - Environmental services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.0 million Pound Sterling

Norway : Asker - Refuse disposal and treatment

Norway

Value: 12.0 million Norwegian Krone

Ireland : Wicklow - Environmental planning

Ireland

Value: 1 Euro

United Kingdom : Huddersfield - Building construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 70.0 million Pound Sterling

Norway : Ålesund - Refuse disposal and treatment

Norway

Value: 12.8 million Norwegian Krone

United Kingdom : Hillingdon - Environmental protection

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.9 million Pound Sterling