This tender in no longer available.

Tender description

Huizen wenst in haar Doelstellingen te voorzien door de huidige ICT uit te besteden in de vorm van een beheerde ICT-dienst.

Voorwerp van deze aanbesteding bestaat uit: Levering van een Beheerde ICT-dienst die reeds breed in de markt wordt aangeboden als een dienst en de functionele scope volledig dekt (zoals nader beschreven in paragraaf 3). Migratie van de huidige ICT-dienst naar de beheerde ICT-dienst.

Huizen is voornemens over te gaan tot het sluiten van één overeenkomst op basis van resultaatverplichting met één opdrachtnemer die zorg draagt voor de levering van de beheerde ICT-dienst al dan niet voor een door Huizen gedurende de aanbesteding te specificeren maximum bedrag.

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Selection criteria as stated in the procurement documents
ja
Selection criteria as stated in the procurement documents
ja
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden

Zoals vermeld in de aanbestedingsstukken.

Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

Zoals vermeld in de aanbestedingsstukken.Procedure

Type prijsvraag
Niet-openbaar
Datum
2018-04-05
De opdracht valt onder de GPA
neen
Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
Plaatselijke tijd
10:00
Date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
2018-05-14

Aanvullende inlichtingen

Nadere inlichtingen

Te verkrijgen bij de contactpersoon van deze aanbesteding, dhr. M. Stolk.

Electronic invoicing will be accepted
ja
Datum van verzending van deze aankondiging
2018-02-21
Beroepsinstantie

Rechtbank Midden Nederland

Utrecht

Periodieke opdracht
neen Main CPV code 48000000

Bidding information

Bidding deadline

5 Apr 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Nederland, Huizen

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Doelstellingen.

Op het gebied van ICT-diensten heeft gemeente Huizen (hierna: Huizen) de volgende doelstellingen:

— 1 januari 2019 beschikken over een ICT-omgeving, via welke de applicaties van aanbestedende dienst gebruikt kunnen worden zodat daarmee de bedrijfsvoering op de juiste wijze ondersteund wordt,

— Altijd een moderne ICT-werkplek die vanaf elke locatie en op de door Huizen in gebruik zijnde devices te gebruiken is (anytime (7*24), anywhere),

— Adequaat beveiligde en professioneel beheerde ICT-omgeving, zodat een goede beschikbaarheid en performance gegarandeerd zijn, en de kwetsbaarheid in overeenstemming is met het type gegevens dat verwerkt wordt. De dienst dient zodanig te zijn ingericht dat Huizen hiermee aan alle relevante wet- en regelgeving op dit gebied voldoet en blijft voldoen en dat tevens voldaan wordt aan het vigerende informatiebeveiligingsbeleid van Huizen,

— Ter zake kundige gebruikersondersteuning: proactief en hands-on in het verhelpen van problemen,

— Verkorten van de time-to-user van ICT-ontwikkelingen en bij blijven met ICT-innovaties,

— Flexibiliteit met betrekking tot up- en downscalen van ICT-diensten en betalen naar gebruik.

Hierna tezamen te noemen “de Doelstellingen”.

Voorwerp van aanbesteding.

Huizen wenst in de doelstellingen te voorzien door de huidige ICT uit te besteden in de vorm van een beheerde ICT-dienst.

Voorwerp van deze aanbesteding bestaat uit:

— Levering van een beheerde ICT-dienst die reeds breed in de markt wordt aangeboden als een dienst en de functionele scope volledig dekt (zoals nader beschreven in paragraaf 3),

— Migratie van de huidige ICT-dienst naar de beheerde ICT-dienst.

Overeenkomst.

Huizen is voornemens over te gaan tot het sluiten van één Overeenkomst op basis van resultaatverplichting met één opdrachtnemer die zorg draagt voor de levering van de beheerde ICT-dienst al dan niet voor een door Huizen gedurende de aanbesteding te specificeren maximum bedrag.

De te gunnen overeenkomst heeft een looptijd van vijf (5) jaar, met de mogelijkheid voor Huizen om de overeenkomst drie (3) keer voor een periode van één (1) jaar te verlengen. Eventuele verlenging geschiedt onder gelijkblijvende condities en voorwaarden. Huizen streeft ernaar de overeenkomst op 1 augustus 2018 in te laten gaan. Migratie vindt plaats van 1 augustus 2018 tot 1 januari 2019. De exploitatie start op 1 januari 2019.

Description of renewals

De opdracht kan driemaal met één jaar worden verlengd.

End

2023-08-01

Start

2018-08-01

Main site or place of performance

Huizen.

Additional information

Te verkrijgen bij de contactpersoon van deze aanbesteding, dhr. M. Stolk.

Envisaged number of candidates

5

SIMILAR TENDERS

Norway : Stavanger - Software consultancy services

Norway

Value: 3.2 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - Project management consultancy services

Norway

Value: 11.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Llandudno Junction - Environmental services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.0 million Pound Sterling

Cyprus : Nicosia - License management software development services

Cyprus

Value: Not specified

Malta : Floriana - Administrative development project services

Malta

Value: Not specified

Norway : Bærum Posttermin - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: 2.8 million Norwegian Krone

Ireland : Dublin - Accounting, auditing and fiscal services

Ireland

Value: 45.0 million Euro