This tender in no longer available.

Tender description

De gemeente Utrecht (hierna: de gemeente) is voornemens een overeenkomst af te sluiten met betrekking tot het leveren, implementeren, configureren en onderhouden van een regiesysteem ten behoeve van de Buurtteams Utrecht. Daarnaast is verdere uitbreiding en vernieuwing mogelijk binnen deze opdracht.

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria

— Kerncompetentie 1: Levering Regiesysteem,

— Kerncompetentie 2: Implementatie Regiesysteem,

— Kerncompetentie 3: Onderhoud Regiesysteem,

— Kerncompetentie 4: Sociaal Domein.

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria

— Bankverklaring,

— Verzekering.Procedure

Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

2018-05-31

10:10

Datum
2018-05-31
Notice number in the OJ S
2017/S 226-470236
Type prijsvraag
Open
De opdracht valt onder de GPA
ja
Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
Plaatselijke tijd
10:00

Aanvullende inlichtingen

Electronic invoicing will be accepted
ja
Periodieke opdracht
neen
Beroepsinstantie

Rechtbank Midden-Nederland

Postbus 16005

Utrecht

3500 DA

[email protected]

http://www.rechtspraak.nl

Datum van verzending van deze aankondiging
2018-04-12
Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Interne Bedrijven, Concerninkoop

Postbus 10080

Utrecht

3505 AB

[email protected]

http://www.utrecht.nl/concerninkoop

Main CPV code 48000000

Bidding information

Bidding deadline

31 May 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Nederland, Utrecht

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Er wordt van opdrachtnemer verwacht dat deze een oplossing levert, implementeert en configureert zodat de gebruikmakende organisaties hier vanaf oplevering gebruik van kunnen maken (gebruiksklare oplevering met gehele invulling van eisen en wensen).

In het geval de gemeente een capaciteitstekort heeft moet het ook mogelijk zijn om nieuwe functionaliteiten/aanpassingen door te laten voeren door opdrachtnemer.

Van opdrachtnemer wordt verwacht dat deze een helpdesk beschikbaar heeft en de beschikbaarheid van het systeem levert op het niveau zoals aangegeven in deze aanbestedingsdocumenten.

Description of renewals

De overeenkomst heeft een looptijd van 4 jaar. De overeenkomst kent een verlengingsoptie van 2 keer 1 jaar.

Quality criterion

Kwaliteit

70

Description of options

Verlenging en uitbreiding dienstverlening.

Price

30

Main site or place of performance

Utrecht.

SIMILAR TENDERS

Norway : Vadsø - Systems and technical consultancy services

Norway

Value: 8.0 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - Custom software development services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Leeds - IT services: consulting, software development, Internet and support

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 45.0 million Pound Sterling

Luxembourg : Esch sur Alzette - IT services: consulting, software development, Internet and support

Luxembourg

Value: Not specified

Norway : Oslo - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: 90.0 million Norwegian Krone

Norway : Burfjord - Software implementation services

Norway

Value: Not specified

Norway : Oslo - Installation services of video equipment

Norway

Value: 4.0 million Norwegian Krone