This tender in no longer available.

Tender description

This procurement procedure is for the provision of engineering support for detailed engineering design in the area of WCLL (Water Cooled Lithium Lead) test blanket system. The scope of the services to be implemented is the preliminary design of the WCLL-TBS ancillary systems.

Legal, economic, financial and technical information

Selection criteria as stated in the procurement documents
YES
Selection criteria as stated in the procurement documents
YES

Procedure

Conditions for opening of tenders

2020-09-02

11:00

Type of contest
Open
Date
2020-08-31
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
EN
The procurement involves the establishment of a framework agreement

3

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement
No
Local time
23:59

Complementary information

This is a recurrent procurement
No
Review body

Retten

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 43032100

http://curia.europa.eu

Additional information

1) Denne bekendtgørelse og resten af udbudsmaterialet vil også blive offentliggjort på fællesforetagendets køberprofil. Økonomiske aktører opfordres på det kraftigste til jævnligt at besøge webstedet, der er anført i afsnit I i denne bekendtgørelse.

2) Denne udbudsprocedure er underlagt bestemmelserne i:

a) forordning (EU, Euratom) 2018/1046, i det følgende benævnt »den almindelige finansforordning«

b) i tilfælde af afvigelser suppleret med: Fusion for Energys finansforordning vedtaget ved bestyrelsens afgørelse af 10. december 2019.

Al lovgivning findes på https://industryportal.f4e.europa.eu/IP_PAGES/keyreference.aspx

3) Tilbudsgivere kan kun afgive bud via det planlagte eSubmission-værktøj, der er beskrevet i udbudsmaterialet.

Precise information on deadline(s) for review procedures

Anmodninger om annullering af tildelingsbeslutningen kan indgives senest to måneder efter meddelelsen om tildeling. Ingen fremsat anmodning og eventuelle svar fra os eller klager over eventuel forsømmelse vil have til formål eller kunne bevirke opsættelse af fristen for indgivelse af en anmodning om annullering, ej eller at der påbegyndes en ny frist for indgivelse af en anmodning om annullering. Organet med ansvar for behandling af annulleringsprocedurer er angivet i punkt VI.4.1) i udbudsbekendtgørelsen.

Hvis der menes at være tale om fejl og forsømmelser, kan der indgives en klage til Den Europæiske Ombudsmand i to år efter, der er opnået kendskab til de forhold, som klagen vedrører (se http://www.ombudsman.europa.eu).

Date of dispatch of this notice
2020-07-08 Main CPV code 71350000

Bidding information

Bidding deadline

31 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

EUR 2.2 million

Locations

Spain, Barcelona

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 2.2 million

This procurement procedure is for the provision of engineering support for detailed engineering design in the area of WCLL (Water Cooled Lithium Lead) test blanket system.The scope of the services to be implemented is the preliminary design of the WCLL-TBS ancillary systems.

Main site or place of performance

F4E member states — contractor's premises.

Description of renewals

One renewal for additional 12 months (36 months baseline + 12 months renewal).

Yes

ITER

SIMILAR TENDERS

Norway : Kongsvinger - Guard services

Norway

Value: 1.6 million Norwegian Krone

North Macedonia : Prilep - Repair and maintenance services

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 10.2 million Denar

United Kingdom : London - Social research services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 350,000 Pound Sterling

North Macedonia : Skopje - Radar surveillance equipment

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

Norway : Oslo - Building consultancy services

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Cheshire - Kitchen furniture and equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 900,000 Pound Sterling

Spain : Alicante - Collection of National Key Enforcement Judgments related to IPR

Spain

Value: 357,000 Euro