This tender in no longer available.

Tender description

Gemeenschappelijke Onderneming Fusion for Energy (“Fusion for Energy”)C/ Josep Pla, 2 Torres Diagonal Litoral B3, Office 10/26Barcelona08019Laura [email protected]://www.f4e.europa.euhttps://industryportal.f4e.europa.eu/Calls/SearchPublicCall.aspxhttps://eu.eu-supply.comEnergieGedetailleerd technisch ontwerp op het gebied van ondersteuningssystemen van de testmantelmodule (TBM) voor watergekoeld lithiumlood (WCLL)F4E-OMF-1091Deze aanbestedingsprocedure omvat de verlening van technische bijstand voor een gedetailleerd technisch ontwerp op het gebied van ondersteuningssystemen van de testmantelmodule voor watergekoeld lithiumlood (WCLL). De te verlenen diensten omvatten het voorlopig ontwerp van ondersteuningssystemen van de WCLL-TBS.2200000.00F4E-lidstaten — kantoren van de contractant.Deze aanbestedingsprocedure omvat de verlening van technische ondersteuning voor een gedetailleerd technisch ontwerp van op het gebied van een WCLL- (Water Cooled Lithium Lead (watergekoeld lithiumlood)) testmantelsysteem. De diensten die moeten worden uitgevoerd, omvatten het voorlopig ontwerp van ondersteuningssystemen voor de WCLL-TBS.2200000.0036Eén verlenging voor nog eens 12 maanden (uitgaande van 36 maanden + verlenging van 12 maanden).ITER32020-08-3123:5992020-09-0211:001) Onderhavige aankondiging en de rest van de aanbestedingsstukken zullen ook worden bekendgemaakt op het kopersprofiel van de Gemeenschappelijke Onderneming. Ondernemers wordt ten zeerste aanbevolen de website, vermeld in sectie I van deze aankondiging, regelmatig te raadplegen.2) Deze aanbestedingsprocedure verloopt volgens de regels die zijn vastgelegd in:(a) Verordening (EU, Euratom) 2018/1046, hierna „Het Algemeen Financieel Reglement” (GFR) genoemd, en(b) indien afwijkend, aangevuld met: het Financieel Reglement van Fusion for Energy, goedgekeurd middels besluit van de raad van bestuur op 10.12.2019.Alle wetgeving is te vinden op https://industryportal.f4e.europa.eu/IP_PAGES/keyreference.aspx3) Inschrijvers mogen alleen een inschrijving indienen via het geplande eSubmission-systeem zoals in de aanbestedingsstukken wordt beschrevenGerechtRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 [email protected]+352 43032100http://curia.europa.euBinnen twee maanden na de kennisgeving van het gunningsbesluit kan een beroep worden ingesteld tot nietigverklaring van het gunningsbesluit. Elk mogelijk verzoek van u en elk antwoord van ons, of alle klachten over onbehoorlijk bestuur zullen noch het doel noch het effect hebben de termijn voor het instellen van een beroep tot nietigverklaring van onderhavige beslissing uit te stellen of een nieuwe periode voor het instellen van een beroep te openen. Het orgaan dat verantwoordelijk is voor de behandeling van de nietigverklaringsprocedures is vermeld in sectie VI.4.1) van de aankondiging van de opdracht.Indien u van mening bent dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, dan mag u binnen twee jaar na de datum waarop u de desbetreffende feiten, waarop deze klacht is gebaseerd, te weten bent gekomen een klacht indienen bij de Europese Ombudsman (ga naar http://www.ombudsman.europa.eu).2020-07-08SpanjeBarcelonaDeze aanbestedingsprocedure omvat de verlening van technische bijstand voor een gedetailleerd technisch ontwerp op het gebied van ondersteuningssystemen van de testmantelmodule voor watergekoeld lithiumlood (WCLL). De te verlenen diensten omvatten het voorlopig ontwerp van ondersteuningssystemen van de WCLL-TBS.

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Selection criteria as stated in the procurement documents
ja
Selection criteria as stated in the procurement documents
ja

Procedure

Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

2020-09-02

11:00

Type prijsvraag
Open
Datum
2020-08-31
Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
EN
The procurement involves the establishment of a framework agreement

3

De opdracht valt onder de GPA
neen
Plaatselijke tijd
23:59

Aanvullende inlichtingen

Periodieke opdracht
neen
Beroepsinstantie

Gerecht

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 43032100

http://curia.europa.eu

Nadere inlichtingen

1) Onderhavige aankondiging en de rest van de aanbestedingsstukken zullen ook worden bekendgemaakt op het kopersprofiel van de Gemeenschappelijke Onderneming. Ondernemers wordt ten zeerste aanbevolen de website, vermeld in sectie I van deze aankondiging, regelmatig te raadplegen.

2) Deze aanbestedingsprocedure verloopt volgens de regels die zijn vastgelegd in:

(a) Verordening (EU, Euratom) 2018/1046, hierna „Het Algemeen Financieel Reglement” (GFR) genoemd, en

(b) indien afwijkend, aangevuld met: het Financieel Reglement van Fusion for Energy, goedgekeurd middels besluit van de raad van bestuur op 10.12.2019.

Alle wetgeving is te vinden op https://industryportal.f4e.europa.eu/IP_PAGES/keyreference.aspx

3) Inschrijvers mogen alleen een inschrijving indienen via het geplande eSubmission-systeem zoals in de aanbestedingsstukken wordt beschreven

Precise information on deadline(s) for review procedures

Binnen twee maanden na de kennisgeving van het gunningsbesluit kan een beroep worden ingesteld tot nietigverklaring van het gunningsbesluit. Elk mogelijk verzoek van u en elk antwoord van ons, of alle klachten over onbehoorlijk bestuur zullen noch het doel noch het effect hebben de termijn voor het instellen van een beroep tot nietigverklaring van onderhavige beslissing uit te stellen of een nieuwe periode voor het instellen van een beroep te openen. Het orgaan dat verantwoordelijk is voor de behandeling van de nietigverklaringsprocedures is vermeld in sectie VI.4.1) van de aankondiging van de opdracht.

Indien u van mening bent dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, dan mag u binnen twee jaar na de datum waarop u de desbetreffende feiten, waarop deze klacht is gebaseerd, te weten bent gekomen een klacht indienen bij de Europese Ombudsman (ga naar http://www.ombudsman.europa.eu).

Datum van verzending van deze aankondiging
2020-07-08

Bidding information

Bidding deadline

31 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

EUR 2.2 million

Locations

None

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Edinburgh - Medical equipments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Lillestrøm - Cleaning and polishing products

Norway

Value: 71.0 million Norwegian Krone

Germany : Hardthausen - Gas generators

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : Hertford - Computer-related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 220,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Web page editing software development services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 212,250 Pound Sterling

Norway : Odda - Snow-clearing services

Norway

Value: 28.8 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: 28.0 million Norwegian Krone