This tender in no longer available.

Tender description

De Opdracht waarvoor deze Aanbesteding is uitgeschreven omvat het leveren, op basis van huur, van grote en kleine veegmachines (hierna: veegmachines) en het leveren van de benodigde borstels. Het gaat om het leveren van veegmachines, die gebruikt worden voor het reinigen van openbare ruimten. In de huidige situatie worden voornamelijk (delen van) het havengebied van de gemeente Amsterdam, enkele marktpleinen en (delen van) de binnenstad van Amsterdam geveegd.

Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden

— T1: Akkoordverklaring Programma van Eisen,

— U1: Inschrijving in Nationale beroeps-/handelsregister,

— T2: Akkoordverklaring Concept van de Raamovereenkomst,

— Uniform Europees Aanbestedingsdocument,

— U2: Gedragsverklaring aanbesteden,

— U3: Verklaring van de Belastingdienst.

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria

— E1: Afdekking aansprakelijkheidsrisico’s.

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria

— E2: Ervaring Deelnemer.Procedure

Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming
NL
Datum
2018-04-23
De opdracht valt onder de GPA
ja
Plaatselijke tijd
12:00
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

2018-04-23

12:05

The procurement involves the establishment of a framework agreement
ja
Type prijsvraag
Open

Aanvullende inlichtingen

Beroepsinstantie

rechtbank Amsterdam

Parnassusweg 20

Amsterdam

1076 AV

+31 883617000

[email protected]

http://www.rechtspraak.nl

Datum van verzending van deze aankondiging
2018-03-06
Periodieke opdracht
neen Main CPV code 34921100

Bidding information

Bidding deadline

23 Apr 2018

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Nederland, Diemen

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Wat betreft de historische afname van veegmachines valt te melden dat er in 2016 en 2017 een afname is geweest van ongeveer 7 veegwagens, de flexibele aanvragen zijn hierin niet meegenomen. Het totale aantal motoruren bedroeg 9300 in 2017. In 2015 en 2016 betrof het 11000 en 10000 motoruren. De historische afname van veegborstels is circa 550 borstels in 2017.

Description of options

De Raamovereenkomst heeft een looptijd van twee (2) jaar en gaat in per 2 juli 2018. Opdrachtgever heeft eenzijdig de mogelijkheid om de Raamovereenkomst onder dezelfde condities te verlengen met maximaal twee (2) maal één (1) jaar.

Description of renewals

De Raamovereenkomst heeft een looptijd van twee (2) jaar en gaat in per 2 juli 2018. Opdrachtgever heeft eenzijdig de mogelijkheid om de Raamovereenkomst onder dezelfde condities te verlengen met maximaal twee (2) maal één (1) jaar.

Main site or place of performance

Amsterdam.

Quality criterion

Kwaliteitsplan

40

Price

50

SIMILAR TENDERS

Ireland : Castletroy - Magnetic resonance imaging equipment

Ireland

Value: 2.5 million Euro

Norway : Stavanger - Software consultancy services

Norway

Value: 3.2 million Norwegian Krone

Norway : Arendal - Road-maintenance works

Norway

Value: Not specified

Denmark : Copenhagen - Railway engineering services

Denmark

Value: 4.0 million Euro

Italy : Parma - Legal Support and Representation for Litigation before Union and National Judicatures

Italy

Value: 620,000 Euro

United Kingdom : Luton - Retail trade services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling

Ireland : Dublin - Economic research services

Ireland

Value: 350,000 Euro