This tender in no longer available.

Tender description

Európska komisia, Directorate General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets UnionSPA2, 07/[email protected]://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_enhttps://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3894Štúdia o financovaní dodávateľského reťazcaFISMA/2018/043/CV rámci akčného plánu strednodobej revízie akčného plánu únie kapitálových trhov (Capital Markets Union – CMU) plánuje Komisia získať komplexnú analýzu trhu financovania dodávateľského reťazca (Supply Chain Finance – SCF) a uplatniteľného regulačného prostredia na úrovni EÚ a členských štátov, identifikovať prekážky rastu SCF a cezhraničného rozvoja a možné spôsoby ich prekonania, ako aj osvedčené postupy, ktoré možno opakovať.400000.00Pozri súťažné podklady.Úlohy, ktoré sa majú vykonať, sú:i) poskytnutie komplexného obrazu o finančnom trhu dodávateľského reťazca z hľadiska údajov, vývoja, modelov financovania a hlavných účastníkov trhu, ako aj pochopenie toho, ako môžu posledné inovácie FinTech priniesť trhu úžitok;ii) poskytnutie dôkladného pochopenia uplatniteľnej regulačnej oblasti na financovanie dodávateľského reťazca na úrovni EÚ a členských štátov vrátane aspektov ochrany investorov;iii) určenie a hodnotenie regulačných a trhových prekážok rastu a cezhraničného rozvoja financovania dodávateľského reťazca a potenciálnych spôsobov, ako ich prekonať;iv) vytvorenie databázy osvedčených postupov v oblasti financovania dodávateľského reťazca, najmä v súvislosti s cezhraničnými činnosťami.Kvalita a relevantnosť navrhovanej metodiky80Organizácia práce10Opatrenia na kontrolu kvality1030400000.0010Pozri súťažné podklady.Pozri súťažné podklady.Pozri súťažné podklady.2018-09-2792018-10-0414:00Ponuky sa budú otvárať na verejnom zasadnutí dňa 4.10.2018 na adrese Meeting room 06/A030, Rue de Spa, no 2, 1000 Bruxelles, Belgicko.Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť maximálne 2 zástupcovia za každého uchádzača. Z organizačných a bezpečnostných dôvodov musí uchádzač poskytnúť celé meno a číslo preukazu totožnosti alebo pasu daných zástupcov aspoň 3 pracovné dni vopred na adresu: [email protected] V opačnom prípade si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo odmietnuť im vstup do svojich priestorov.Všeobecný súd Súdneho dvora Európskej únieRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 [email protected]+352 4303-2100http://curia.europa.eu/Do 2 mesiacov od vyrozumenia osoby podávajúcej odvolanie alebo v prípade, že nie je k dispozícii, odo dňa, keď túto skutočnosť zistila. Sťažnosť predložená európskemu ombudsmanovi nebude mať za následok prerušenie, ani začatie novej lehoty na predloženie odvolaní.2018-07-26BelgickoBruselV rámci akčného plánu strednodobej revízie akčného plánu únie kapitálových trhov (Capital Markets Union – CMU) plánuje Komisia získať komplexnú analýzu trhu financovania dodávateľského reťazca (Supply Chain Finance – SCF) a uplatniteľného regulačného prostredia na úrovni EÚ a členských štátov, identifikovať prekážky rastu SCF a cezhraničného rozvoja a možné spôsoby ich prekonania, ako aj osvedčené postupy, ktoré možno opakovať.

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

Podmienky vykonania zákazky
Pozri súťažné podklady.
Selection criteria as stated in the procurement documents
áno
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
áno
Zoznam a krátky opis podmienok
Pozri súťažné podklady.
Selection criteria as stated in the procurement documents
áno

Postup

Podmienky na otváranie ponúk

2018-10-04

14:00

Ponuky sa budú otvárať na verejnom zasadnutí dňa 4.10.2018 na adrese Meeting room 06/A030, Rue de Spa, n

o

2, 1000 Bruxelles, Belgicko.

Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť maximálne 2 zástupcovia za každého uchádzača. Z organizačných a bezpečnostných dôvodov musí uchádzač poskytnúť celé meno a číslo preukazu totožnosti alebo pasu daných zástupcov aspoň 3 pracovné dni vopred na adresu: [email protected] V opačnom prípade si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo odmietnuť im vstup do svojich priestorov.

Dátum
2018-09-27
Druh súťaže
Open
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní
áno
Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracovať projekty alebo žiadosti o účasť
SV

Doplnkové informácie

Toto obstarávanie sa bude opakovať
nie
Dátum odoslania tohto oznámenia
2018-07-26
Orgán zodpovedný za preskúmanie

Všeobecný súd Súdneho dvora Európskej únie

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 4303-1

[email protected]

+352 4303-2100

http://curia.europa.eu/

Precise information on deadline(s) for review procedures
Do 2 mesiacov od vyrozumenia osoby podávajúcej odvolanie alebo v prípade, že nie je k dispozícii, odo dňa, keď túto skutočnosť zistila. Sťažnosť predložená európskemu ombudsmanovi nebude mať za následok prerušenie, ani začatie novej lehoty na predloženie odvolaní.

Bidding information

Bidding deadline

27 Sep 2018

0 days remaining

Total estimated value

EUR 400,000

Locations

Belgicko, Brusel

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 400,000

Úlohy, ktoré sa majú vykonať, sú:i) poskytnutie komplexného obrazu o finančnom trhu dodávateľského reťazca z hľadiska údajov, vývoja, modelov financovania a hlavných účastníkov trhu, ako aj pochopenie toho, ako môžu posledné inovácie FinTech priniesť trhu úžitok;ii) poskytnutie dôkladného pochopenia uplatniteľnej regulačnej oblasti na financovanie dodávateľského reťazca na úrovni EÚ a členských štátov vrátane aspektov ochrany investorov;iii) určenie a hodnotenie regulačných a trhových prekážok rastu a cezhraničného rozvoja financovania dodávateľského reťazca a potenciálnych spôsobov, ako ich prekonať;iv) vytvorenie databázy osvedčených postupov v oblasti financovania dodávateľského reťazca, najmä v súvislosti s cezhraničnými činnosťami.

Main site or place of performance

Pozri súťažné podklady.

Additional information

Pozri súťažné podklady.

Award criteria

Kvalita a relevantnosť navrhovanej metodiky80Organizácia práce10Opatrenia na kontrolu kvality1030

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Belfast - Printing and delivery services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 495,000 Pound Sterling

Belgium : Brussels - International Intellectual Property SME Helpdesk – India

Belgium

Value: 1.0 million Euro

Norway : Oslo - Financial market regulatory services

Norway

Value: 10.0 million Norwegian Krone

Ireland : Monaghan - Installation services of fire protection equipment

Ireland

Value: 480,000 Euro

Ireland : Dublin - Research and development services and related consultancy services

Ireland

Value: 450,000 Euro

Ireland : Dublin - Provision of Editing and Proofreading Services

Ireland

Value: 1.0 million Euro

Spain : Sevilla - COLLEEM III Survey on Digital Labour Platform

Spain

Value: 500,000 Euro