Tender description

Európska komisiaRue de la Loi/Wetstraat 130 Office: L-130 10/037Brussels1049agri-evaluation@ec.europa.euhttp://ec.europa.eu/agriculture/evaluation/index_en.htmhttps://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3914https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3914poľnohospodárstvo a rozvoj vidiekaŠtúdia o vykonávaní kontrol zhody v sektore olivového oleja v celej Európskej úniiAGRI-2018-EVAL-02Štúdia o vykonávaní kontrol zhody v sektore olivového oleja v celej Európskej únii300000.00Služba sa obyčajne bude realizovať v sídle poskytovateľa služby.Verejný obstarávateľ plánuje uzavrieť zmluvu s jediným zmluvným partnerom s cieľom dokončiť štúdiu o vykonávaní kontrol zhody v sektore olivového oleja v celej Európskej únii.300000.0010administratívne rozpočtové prostriedky EÚCelková odhadovaná hodnota tohto obstarávania uvedená v oddieloch II.1.5 a II.2.6 tohto oznámenia sa považuje za maximálnu sumu. Z tohto dôvodu budú ponuky prevyšujúce túto sumu odmietnuté. Ceny musia zahŕňať všetky položky: Európska komisia nebude uhrádzať výdavky na akékoľvek dodatočné náklady vynaložené na vykonanie tohto obstarávania.Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.32018-10-0312:0092018-10-0510:30DG Agriculture and Rural Development, Rue de la Loi 130, Office 10/037, 1049 Brussels, BELGICKONa otváraní ponúk sa môžu zúčastniť maximálne 2 riadne oprávnení zástupcovia za každého uchádzača (dôkaz totožnosti musí byť poskytnutý predložením pasu alebo preukazu totožnosti). Ak sa uchádzači chcú zúčastniť otvárania ponúk, musia o tom informovať oddelenie pre hodnotenie C.4 Generálneho riaditeľstva pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka zaslaním e-mailu na adresu uvedenú v bode I.1 najneskôr 1 týždeň pred dátumom otvárania ponúk.Súťažné podklady budú dostupné na prevzatie na adrese uvedenej v bode I.3. Webová stránka bude pravidelne aktualizovaná a je zodpovednosťou uchádzačov, aby pravidelne sledovali jej aktualizácie a úpravy počas výberového konania.Všeobecný súdRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 4303-1generalcourt.registry@curia.europa.euhttp://www.curia.europa.eu/Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.32018-08-06BelgickoBrusel

Bidding deadline

3 Oct 2018
Remaining: 46 days

Contact

To be able to bid you need to log in
Register for free or Login

Total estimated value

EUR 300,000

Locations

Belgicko, Brusel

LOTS

Lot

Value

EUR 300,000

Lot Verejný obstarávateľ plánuje uzavrieť zmluvu s jediným zmluvným partnerom s cieľom dokončiť štúdiu o vykonávaní kontrol zhody v sektore olivového oleja v celej Európskej únii.

Main site

Služba sa obyčajne bude realizovať v sídle poskytovateľa služby.

Eu programme related

administratívne rozpočtové prostriedky EÚ

Additional informantion

Celková odhadovaná hodnota tohto obstarávania uvedená v oddieloch II.1.5 a II.2.6 tohto oznámenia sa považuje za maximálnu sumu. Z tohto dôvodu budú ponuky prevyšujúce túto sumu odmietnuté. Ceny musia zahŕňať všetky položky: Európska komisia nebude uhrádzať výdavky na akékoľvek dodatočné náklady vynaložené na vykonanie tohto obstarávania.

SIMILAR TENDERS

Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

Malta

Value: Not specified

Study on the implementation of conformity checks in the olive oil sector throughout the European Union

Belgium

Value: 300,000 Euro

Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Study on economic value of EU quality schemes, geographical indications (GI) and traditional specialities guaranteed (TSG)

Belgium

Value: 400,000 Euro

Grounds maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 30.6 million Pound Sterling

Forestry management services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Study on the Civil Dialogue Groups for the CAP – Analysis of the EU Policy Making

Belgium

Value: 450,000 Euro