Tender description

Se va elabora si se va livra:

— master planul judetean de gestionare a deseurilor pentru un Sistem Integrat de Management al Deşeurilor la nivelul judetului Ilfov, care sã propuna un plan de investitii pe termen mediu si lung (orizont de timp 2020–2050) si o prioritizare a investitiilor cu un calendar de implementare clar, pornind de la infrastructura existenta pentru managementul deşeurilor şi tinand cont de prevederile Planului National de Gestionare a Deseurilor aprobat,

— studiu de fezabilitate, conform legislatiei in vigoare şi pregatirea tuturor documentatiilor tehnico-economice la nivelul cerut prin ghidul specific in vederea depunerii cererii de finantare pentru realizarea proiectului de investitie in perioada de programare financiara 2014–2020,

— analiza institutionala necesara realizarii investitiei in cadrul unui contract de concesiune bazat pe model DBO (Design Build and Operate)/DBFO (Design Build Finance and Operate). Decizia de realizar [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.Procedură

Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu
Tip de concurs
Open

Informații complementare

Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare

Direcția Juridică și Administrație Publică Locală — Compartimentul Avizare Legalitate Acte

Str. Gheorghe Manu nr. 18, sector 1

Bucureşti

010446

+40 2127534 / 2125699

[email protected]

+40 2127534 / 2125699

Data expedierii prezentului anunț
2018-09-28
Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

București

030084

+40 213104641

[email protected]

+40 213104642

http://www.cnsc.ro

Main CPV code 71241000

Award details

This tender awarded a total of RON 1,247,883 to 1 company.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

2 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

RON 1.2 million

Locations

România, Bucureşti

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

RON 1.2 million

Servicii de elaborare:

— master plan judetean de gestionare a deseurilor,

— studiu de fezabilitate,

— analiza institutionala,

— documentatia pentru obtinerea acordului de mediu,

— aplicatia de finantare a proiectului, atat in limba romana, cat şi in limba engleza.

In etapele de avizare, aprobare, transparenta decizionala aplicabile, prestatorul va acorda suport tehnic pe parcursul desfasurarii acestora, va asigura pregatirea documentatiei necesare si va realiza toate demersurile catre autoritati si institutii.

Award criteria

Componenta tehnica CT2

20

Componenta tehnica CT1

10

70

Main site or place of performance

Judetul Ilfov.

SIMILAR TENDERS

France : Paris - Insurance services

France

Value: Not specified

United Kingdom : Victoria - Life insurance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - School meals

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Nottingham - Insurance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : London - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 808,000 Pound Sterling

United Kingdom : Huntingdon - Consulting services for water-supply and waste consultancy

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 750,000 Pound Sterling

United Kingdom : Stockton-on-Tees - Repair and maintenance of plant

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 65,440 Pound Sterling