Tender description

Se va elabora si se va livra:

— master planul judetean de gestionare a deseurilor pentru un Sistem Integrat de Management al Deşeurilor la nivelul judetului Ilfov, care sã propuna un plan de investitii pe termen mediu si lung (orizont de timp 2020–2050) si o prioritizare a investitiilor cu un calendar de implementare clar, pornind de la infrastructura existenta pentru managementul deşeurilor şi tinand cont de prevederile Planului National de Gestionare a Deseurilor aprobat,

— studiu de fezabilitate, conform legislatiei in vigoare şi pregatirea tuturor documentatiilor tehnico-economice la nivelul cerut prin ghidul specific in vederea depunerii cererii de finantare pentru realizarea proiectului de investitie in perioada de programare financiara 2014–2020,

— analiza institutionala necesara realizarii investitiei in cadrul unui contract de concesiune bazat pe model DBO (Design Build and Operate)/DBFO (Design Build Finance and Operate). Decizia de realizar [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.Procedură

Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu
Tip de concurs
Open

Informații complementare

Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare

Direcția Juridică și Administrație Publică Locală — Compartimentul Avizare Legalitate Acte

Str. Gheorghe Manu nr. 18, sector 1

Bucureşti

010446

+40 2127534 / 2125699

cjilfov@cjilfov.ro

+40 2127534 / 2125699

Data expedierii prezentului anunț
2018-09-28
Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3

București

030084

+40 213104641

office@cnsc.ro

+40 213104642

http://www.cnsc.ro

Main CPV code 71241000

Award details

This tender has been awarded. For full award details, please upgrade your account.

Subscription plans

Bidding deadline

2 Oct 2018

0 days remaining

Total estimated value

RON 1.2 million

Locations

România, Bucureşti

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

RON 1.2 million

Servicii de elaborare:

— master plan judetean de gestionare a deseurilor,

— studiu de fezabilitate,

— analiza institutionala,

— documentatia pentru obtinerea acordului de mediu,

— aplicatia de finantare a proiectului, atat in limba romana, cat şi in limba engleza.

In etapele de avizare, aprobare, transparenta decizionala aplicabile, prestatorul va acorda suport tehnic pe parcursul desfasurarii acestora, va asigura pregatirea documentatiei necesare si va realiza toate demersurile catre autoritati si institutii.

Award criteria

Componenta tehnica CT2

20

Componenta tehnica CT1

10

70

Main site or place of performance

Judetul Ilfov.

SIMILAR TENDERS

Norway : Oslo - Heating-system design services

Norway

Value: 7.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Newbury - Financial consultancy, financial transaction processing and clearing-house services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.5 million Pound Sterling

United Kingdom : Hardwick - Parenteral nutrition products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 4.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Anglesey - Motor vehicles for the transport of 10 or more persons

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 160,000 Pound Sterling

United Kingdom : Derby - Medical practice services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Netherlands : Amsterdam - Coins

Netherlands

Value: Not specified

United Kingdom : Manchester - Adult and other education services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 20.0 million Pound Sterling