This tender in no longer available.

Tender description

An Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a RialúGustav III:s Boulevard 40Solna16973Procurement Back [email protected]://www.ecdc.europa.euhttp://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspxModhanna Tástála Soghabháltachta i Leith Ábhar Frithmhiocróbach a Chaighdeánú agus Brisphointí Cliniciúla a Fhorbairt chun Faireachas a dhéanamh ar Fhrithsheasmhacht in aghaidh Ábhar Frithmhiocróbach san EoraipNP/2020/DPR/12238Tugtar sainordú d’fhaireachas ar fhrithsheasmhacht in aghaidh ábhar frithmhiocróbach (AMR) san Aontas Eorpach chun cloí le sainiú cáis a leagtar amach i gCinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2018/945 ón gCoimisiún an 22.6.2018 maidir leis na galair in-tarchurtha agus na saincheisteanna sláinte speisialta gaolmhara atá le clúdach ag faireachas eipidéimeolaíoch, tagraíonn an sainmhíniú ar AMR (leathanaigh L 170/72 agus L170/73) do bhrisphointí cliniciúla an Choiste Eorpaigh um Thástáil Soghabháltachta i leith Ábhar Frithmhiocróbach (EUCAST) agus scoithluachanna eipidéimeolaíocha. Dá bhrí sin ní mór do Bhallstáit AE agus do thíortha LEE torthaí soghabháltachta i leith ábhar frithmhiocróbach a thuairisciú ag baint úsáide as modhanna bailíochtaithe EUCAST agus léirmhíniú ar thorthaí tástála le brisphointí EUCAST chun sonraí náisiúnta a thuairisciú do chláir faireachais um fhrithsheasmhacht in aghaidh ábhar frithmhiocróbach na hEorpa amhail EARS-Net, Euro-GASP agus EURGen-Net.600000.00áitreabh an chonraitheora.Tugtar sainordú d’fhaireachas ar fhrithsheasmhacht in aghaidh ábhar frithmhiocróbach (AMR) san Aontas Eorpach chun cloí le sainiú cáis a leagtar amach i gCinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2018/945 ón gCoimisiún an 22.6.2018 maidir leis na galair in-tarchurtha agus na saincheisteanna sláinte speisialta gaolmhara atá le clúdach ag faireachas eipidéimeolaíoch, tagraíonn an sainmhíniú ar AMR (leathanaigh L 170/72 agus L170/73) do bhrisphointí cliniciúla an Choiste Eorpaigh um Thástáil Soghabháltachta i leith Ábhar Frithmhiocróbach (EUCAST) agus scoithluachanna eipidéimeolaíocha. Dá bhrí sin ní mór do Bhallstáit AE agus do thíortha LEE torthaí inghlacthachta ábhar frithmhiocróbach a thuairisciú ag baint úsáide as modhanna bailíochtaithe EUCAST agus léirmhíniú ar thorthaí tástála le brisphointí EUCAST chun sonraí náisiúnta a thuairisciú do chláir faireachais um fhrithsheasmhacht in aghaidh ábhar frithmhiocróbach na hEorpa amhail EARS-Net, Euro-GASP agus EURGen-Net.Is é cuspóir an tsannacháin caighdeánú ar mhodhanna tástála soghabháltachta i leith ábhar frithmhiocróbach a chomhdhlúthú agus cáilíocht agus inchomparáideacht tástála soghabháltachta pataiginí an duine agus zónóiseacha a fheabhsú go leanúnach i bpobail mhicribhitheolaíochta chliniciúla agus sláinte phoiblí san Aontas, i dtíortha LEE agus i dtíortha AE is iarrthóirí nó is iarrthóirí ionchasacha, agus dá réir chun faireachas iontaofa Eorpach ar fhrithsheasmhacht in aghaidh ábhar frithmhiocróbach a chumasú.Is é an t-eintiteas a sholáthraíonn na seirbhísí iarrtha comhlacht comhordaithe an Choiste Eorpaigh um Thástáil Soghabháltachta i leith Ábhar Frithmhiocróbach — EUCAST — eagraíocht thagartha i gcreat dlíthiúil an Aontais Eorpaigh a bhaineann le faireachas ar fhrithsheasmhacht in aghaidh ábhar frithmhiocróbach mar a shainítear leis na gníomhartha reachtacha a leanas:Cinntí ón gCoimisiún maidir le faireachas agus faireachán ar fhrithsheasmhacht in aghaidh ábhar frithmhiocróbach a thagraíonn do shainiú cásanna de réir chaighdeáin EUCAST (brisphointí cliniciúla, scoithluachanna eipidéimeolaíocha nó ECOFFanna).1) Sláinte an duine: Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2018/945 ón gCoimisiún an 22.6.2018 maidir leis na galair theagmhálacha agus saincheisteanna sláinte speisialta gaolmhara atá le clúdach ag faireachas eipidéimeolaíoch chomh maith le sainithe cáis ábhartha, tá sainiú ar fhrithsheasmhacht in aghaidh ábhar frithmhiocróbach bunaithe ar EUCAST féach an dá leathanach dheireanacha- L 170/72 agus L170/73: Tá doiciméid treorach agus bunachair shonraí EUCAST inrochtana ar láithreán gréasáin EUCAST a liostaítear sna fonótaí.2) Sláinte ainmhithe agus faireachán AMR zónóiseach ag EFSA: Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2013/652 ón gCoimisiún an 12.11.2013 maidir le faireachán agus tuairisciú ar fhrithsheasmhacht in aghaidh ábhar frithmhiocróbach i mbaictéir zónóiseacha agus chomhthíosacha (arna bhfógairt faoi dhoiciméad C(2013) 7145) - féach Iarscríbhinn, Tábla a haon maidir le “Painéal na substaintí frithmhiocróbacha a bheidh le háireamh i bhfaireachán AMR, tairseacha EUCAST maidir le raonta frithsheasmhachta agus tiúchana a bheidh le tástáil in Salmonella spp, etc.”3) Dréacht-treoirlínte EMA chun imoibreáin frithmhiocróbacha nua a mheastóireacht: ráiteas in 4.2. Critéir léirmhínithe le haghaidh tástála soghabháltachta, líne 267: “San AE is gnách go n-aithníonn agus go bhfoilsíonn an Coiste Eorpach um Thástáil Soghabháltachta i leith Ábhar Frithmhiocróbach (EUCAST) critéir léirmhínithe le haghaidh tástála soghabháltachta.”Modhanna Tástála Soghabháltachta i Leith Ábhar Frithmhiocróbach a Chaighdeánú agus Brisphointí Cliniciúla a Fhorbairt chun Faireachas a dhéanamh ar Fhrithsheasmhacht in aghaidh Ábhar Frithmhiocróbach san Eoraip2019-07-1711Escmid Förderverein E.VMünchen600000.00600000.00Féach an seoladh idirlín atá curtha ar fáil in Alt I.3).An Chúirt GhinearáltaRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 [email protected]://curia.europa.euFéach an seoladh idirlín atá curtha ar fáil in Alt I.3).2020-07-20Sualainn, an tSolnaTugtar sainordú d’fhaireachas ar fhrithsheasmhacht in aghaidh ábhar frithmhiocróbach (AMR) san Aontas Eorpach chun cloí le sainiú cáis a leagtar amach i gCinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2018/945 ón gCoimisiún an 22.6.2018 maidir leis na galair in-tarchurtha agus na saincheisteanna sláinte speisialta gaolmhara atá le clúdach ag faireachas eipidéimeolaíoch, tagraíonn an sainmhíniú ar AMR (leathanaigh L 170/72 agus L170/73) do bhrisphointí cliniciúla an Choiste Eorpaigh um Thástáil Soghabháltachta i leith Ábhar Frithmhiocróbach (EUCAST) agus scoithluachanna eipidéimeolaíocha. Dá bhrí sin ní mór do Bhallstáit AE agus do thíortha LEE torthaí soghabháltachta i leith ábhar frithmhiocróbach a thuairisciú ag baint úsáide as modhanna bailíochtaithe EUCAST agus léirmhíniú ar thorthaí tástála le brisphointí EUCAST chun sonraí náisiúnta a thuairisciú do chláir faireachais um fhrithsheasmhacht in aghaidh ábhar frithmhiocróbach na hEorpa amhail EARS-Net, Euro-GASP agus EURGen-Net.

Nós imeachta

The procurement involves the establishment of a framework agreement
Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontas Soláthair Rialtais
níl
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below

Is é an t-eintiteas a sholáthraíonn na seirbhísí iarrtha comhlacht comhordaithe an Choiste Eorpaigh um Thástáil Soghabháltachta i leith Ábhar Frithmhiocróbach — EUCAST — eagraíocht thagartha i gcreat dlíthiúil an Aontais Eorpaigh a bhaineann le faireachas ar fhrithsheasmhacht in aghaidh ábhar frithmhiocróbach mar a shainítear leis na gníomhartha reachtacha a leanas:

Cinntí ón gCoimisiún maidir le faireachas agus faireachán ar fhrithsheasmhacht in aghaidh ábhar frithmhiocróbach a thagraíonn do shainiú cásanna de réir chaighdeáin EUCAST (brisphointí cliniciúla, scoithluachanna eipidéimeolaíocha nó ECOFFanna).

1) Sláinte an duine: Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2018/945 ón gCoimisiún an 22.6.2018 maidir leis na galair theagmhálacha agus saincheisteanna sláinte speisialta gaolmhara atá le clúdach ag faireachas eipidéimeolaíoch chomh maith le sainithe cáis ábhartha, tá sainiú ar fhrithsheasmhacht in aghaidh ábhar frithmhiocróbach bunaithe ar EUCAST féach an dá leathanach dheireanacha- L 170/72 agus L170/73: Tá doiciméid treorach agus bunachair shonraí EUCAST inrochtana ar láithreán gréasáin EUCAST a liostaítear sna fonótaí.

2) Sláinte ainmhithe agus faireachán AMR zónóiseach ag EFSA: Cinneadh Cur Chun Feidhme (AE) 2013/652 ón gCoimisiún an 12.11.2013 maidir le faireachán agus tuairisciú ar fhrithsheasmhacht in aghaidh ábhar frithmhiocróbach i mbaictéir zónóiseacha agus chomhthíosacha (arna bhfógairt faoi dhoiciméad C(2013) 7145) - féach Iarscríbhinn, Tábla a haon maidir le “Painéal na substaintí frithmhiocróbacha a bheidh le háireamh i bhfaireachán AMR, tairseacha EUCAST maidir le raonta frithsheasmhachta agus tiúchana a bheidh le tástáil in Salmonella spp, etc.”

3) Dréacht-treoirlínte EMA chun imoibreáin frithmhiocróbacha nua a mheastóireacht: ráiteas in 4.2. Critéir léirmhínithe le haghaidh tástála soghabháltachta, líne 267: “San AE is gnách go n-aithníonn agus go bhfoilsíonn an Coiste Eorpach um Thástáil Soghabháltachta i leith Ábhar Frithmhiocróbach (EUCAST) critéir léirmhínithe le haghaidh tástála soghabháltachta.”

Faisnéis chomhlántach

Comhlacht athbhreithniúcháin

An Chúirt Ghinearálta

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 43031

[email protected]

http://curia.europa.eu

Faisnéis bhreise
Féach an seoladh idirlín atá curtha ar fáil in Alt I.3).
Precise information on deadline(s) for review procedures
Féach an seoladh idirlín atá curtha ar fáil in Alt I.3).
Dáta seolta an fhógra seo
2020-07-20

Bidding information

Bidding deadline

31 Jul 2020

0 days remaining

Total estimated value

EUR 600,000

Locations

None

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Peterborough - School cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 550,000 Pound Sterling

United Kingdom : Irvine - Architectural and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 885,000 Pound Sterling

United Kingdom : Leicester - Lockers

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.3 million Pound Sterling

United Kingdom : Carmarthen - Firefighting vehicles

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 300,000 Pound Sterling

United Kingdom : Treharris - Engineering works and construction works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Germany : Eschborn - Business and management consultancy services

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : Treharris - Engineering works and construction works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified