This tender in no longer available.

Tender description

Centrul European de Prevenire și Control al BolilorGustav III:s Boulevard 40Solna16973Procurement Back [email protected]://www.ecdc.europa.euhttp://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspxStandardizarea metodelor de testare a sensibilității la antimicrobiene și dezvoltarea de valori critice clinice pentru supravegherea rezistenței la antimicrobiene în EuropaNP/2020/DPR/12238Supravegherea rezistenței la antimicrobiene în Uniunea Europeană este autorizată să respecte definiția de caz prevăzută în Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/945 a Comisiei din 22 iunie 2018 privind bolile transmisibile și problemele speciale de sănătate conexe care trebuie acoperite de supravegherea epidemiologică, definiția rezistenței la antimicrobiene (paginile L 170/72 și L170/73) se referă la valorile critice clinice si valorile limită epidemiologice ale Comitetului european privind testarea sensibilității antimicrobiene (EUCAST). Prin urmare, statele membre ale UE și țările SEE trebuie să raporteze rezultatele sensibilității la antimicrobiene utilizând metode validate EUCAST și interpretarea rezultatelor testelor cu valori critice EUCAST pentru raportarea datelor naționale către programele europene coordonate de ECDC de supraveghere a rezistenței la antimicrobiene, cum ar fi EARS-Net, Euro-GASP și EURGen-Net.600000.00sediul contractantului.Supravegherea rezistenței la antimicrobiene în Uniunea Europeană este autorizată să respecte definiția de caz prevăzută în Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/945 a Comisiei din 22 iunie 2018 privind bolile transmisibile și problemele speciale de sănătate conexe care trebuie acoperite de supravegherea epidemiologică, definiția rezistenței la antimicrobiene (paginile L 170/72 și L170/73) se referă la valorile critice clinice si valorile limită epidemiologice ale Comitetului european privind testarea sensibilității antimicrobiene (EUCAST). Prin urmare, statele membre ale UE și țările SEE trebuie să raporteze rezultatele sensibilității la antimicrobiene utilizând metode validate EUCAST și interpretarea rezultatelor testelor cu valori critice EUCAST pentru raportarea datelor naționale către programele europene coordonate de ECDC de supraveghere a rezistenței la antimicrobiene, cum ar fi EARS-Net, Euro-GASP și EURGen-Net.Obiectivul misiunii este de a consolida standardizarea metodelor și valorilor critice privind testarea sensibilității la antimicrobiene și de a îmbunătăți continuu calitatea și comparabilitatea testelor de sensibilitate privind agenții patogeni umani și zoonotici din comunitățile de microbiologie clinică și privind sănătatea publică din UE, din SEE și din țările candidate la extinderea UE, permițând astfel o supraveghere europeană fiabilă a rezistenței la antimicrobiene.Entitatea care furnizează serviciile solicitate este organismul de coordonare al Comitetului european privind testarea sensibilității antimicrobiene - EUCAST — o organizație de referință în cadrul juridic al Uniunii Europene referitor la supravegherea rezistenței la antimicrobiene, astfel cum este definit în următoarele acte legislative:Deciziile Comisiei privind supravegherea și monitorizarea rezistenței la antimicrobiene care se referă la definiția de caz în conformitate cu standardele EUCAST (valori critice clinice, valori-limită epidemiologice sau ECOFF).1) Sănătatea umană: Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/945 a Comisiei din 22 iunie 2018 privind bolile transmisibile și problemele speciale de sănătate conexe care trebuie să facă obiectul supravegherii epidemiologice, precum și definițiile de caz relevante, definiția rezistenței la antimicrobiene se bazează pe EUCAST, a se vedea ultimele două pagini L 170/72 și L170/73: Documentele de orientare și bazele de date EUCAST accesibile pe site-ul EUCAST sunt enumerate în notele de subsol.2) Sănătatea animalelor și monitorizarea rezistenței la antimicrobiene zoonotice de către EFSA: Decizia de punere în aplicare (UE) 2013/652 a Comisiei din 12 noiembrie 2013 privind monitorizarea și raportarea rezistenței antimicrobiene la bacteriile zoonotice și comensale [notificarea cu numărul C(2013) 7145] – a se vedea anexa, tabelul 1 „Grupul de substanțe antimicrobiene care trebuie incluse în monitorizarea rezistenței la antimicrobiene, pragurile EUCAST pentru rezistență și intervalele de concentrație care trebuie testate la Salmonella spp etc.”3) Proiectul de orientări EMA pentru evaluarea noilor agenți antimicrobieni: declarația de la punctul 4.2. Criterii interpretative pentru testarea sensibilității, linia 267: „În UE, este normal ca criteriile de interpretare pentru testele de sensibilitate să fie identificate și publicate de Comitetul European privind testarea sensibilității antimicrobiene (EUCAST).”Standardizarea metodelor de testare a sensibilității la antimicrobiene și dezvoltarea de valori critice clinice pentru supravegherea rezistenței la antimicrobiene în Europa2019-07-1711Escmid Förderverein E.VMünchen600000.00600000.00A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).TribunalulRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 [email protected]://curia.europa.euA se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).2020-07-20SuediaSolnaSupravegherea rezistenței la antimicrobiene în Uniunea Europeană este autorizată să respecte definiția de caz prevăzută în Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/945 a Comisiei din 22 iunie 2018 privind bolile transmisibile și problemele speciale de sănătate conexe care trebuie acoperite de supravegherea epidemiologică, definiția rezistenței la antimicrobiene (paginile L 170/72 și L170/73) se referă la valorile critice clinice si valorile limită epidemiologice ale Comitetului european privind testarea sensibilității antimicrobiene (EUCAST). Prin urmare, statele membre ale UE și țările SEE trebuie să raporteze rezultatele sensibilității la antimicrobiene utilizând metode validate EUCAST și interpretarea rezultatelor testelor cu valori critice EUCAST pentru raportarea datelor naționale către programele europene coordonate de ECDC de supraveghere a rezistenței la antimicrobiene, cum ar fi EARS-Net, Euro-GASP și EURGen-Net.

Procedură

The procurement involves the establishment of a framework agreement
da
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice
nu
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below

Entitatea care furnizează serviciile solicitate este organismul de coordonare al Comitetului european privind testarea sensibilității antimicrobiene - EUCAST — o organizație de referință în cadrul juridic al Uniunii Europene referitor la supravegherea rezistenței la antimicrobiene, astfel cum este definit în următoarele acte legislative:

Deciziile Comisiei privind supravegherea și monitorizarea rezistenței la antimicrobiene care se referă la definiția de caz în conformitate cu standardele EUCAST (valori critice clinice, valori-limită epidemiologice sau ECOFF).

1) Sănătatea umană: Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/945 a Comisiei din 22 iunie 2018 privind bolile transmisibile și problemele speciale de sănătate conexe care trebuie să facă obiectul supravegherii epidemiologice, precum și definițiile de caz relevante, definiția rezistenței la antimicrobiene se bazează pe EUCAST, a se vedea ultimele două pagini L 170/72 și L170/73: Documentele de orientare și bazele de date EUCAST accesibile pe site-ul EUCAST sunt enumerate în notele de subsol.

2) Sănătatea animalelor și monitorizarea rezistenței la antimicrobiene zoonotice de către EFSA: Decizia de punere în aplicare (UE) 2013/652 a Comisiei din 12 noiembrie 2013 privind monitorizarea și raportarea rezistenței antimicrobiene la bacteriile zoonotice și comensale [notificarea cu numărul C(2013) 7145] – a se vedea anexa, tabelul 1 „Grupul de substanțe antimicrobiene care trebuie incluse în monitorizarea rezistenței la antimicrobiene, pragurile EUCAST pentru rezistență și intervalele de concentrație care trebuie testate la Salmonella spp etc.”

3) Proiectul de orientări EMA pentru evaluarea noilor agenți antimicrobieni: declarația de la punctul 4.2. Criterii interpretative pentru testarea sensibilității, linia 267: „În UE, este normal ca criteriile de interpretare pentru testele de sensibilitate să fie identificate și publicate de Comitetul European privind testarea sensibilității antimicrobiene (EUCAST).”

Informații complementare

Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Tribunalul

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 43031

[email protected]

http://curia.europa.eu

Informații suplimentare
A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).
Precise information on deadline(s) for review procedures
A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).
Data expedierii prezentului anunț
2020-07-20

Bidding information

Bidding deadline

31 Jul 2020

0 days remaining

Total estimated value

EUR 600,000

Locations

None

SIMILAR TENDERS

North Macedonia : Skopje - Food, beverages, tobacco and related products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

United Kingdom : Leeds - Software package and information systems

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Lisburn - Advertising management services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 240,000 Pound Sterling

United Kingdom : Louth - Repair and maintenance services of motor vehicles and associated equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Bournemouth - Food, beverages, tobacco and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200,000 Pound Sterling

Switzerland : Zurich - Ducting

Switzerland

Value: Not specified

Ireland : Belfield - IT services: consulting, software development, Internet and support

Ireland

Value: 500,000 Euro