This tender in no longer available.

Tender description

Espoon seurakuntayhtymä pyytää tarjousta sähkösuunnittelun palveluhankinnoista, jotka toteutetaan puitesopimusjärjestelyn kautta. Sähkösuunnittelun tulee olla tarjoajan ydinliiketoimintaa ja erityisosaamista.

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot

Espoon seurakuntayhtymän hankinnoissa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista, sen nojalla annettuja alemman asteisia säädöksiä sekä Espoon seurakuntayhtymän hankintasääntöä.

Puitesopimuksessa noudatetaan konsulttialan yleisiä sopimusehtoja KSE 13 muut KSE poikkeukset -liitteen muutoksin.

Selection criteria as stated in the procurement documents
kyllä
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
kyllä
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus

Vertailuvaiheeseen pääsevät ainoastaan ne tarjoukset, jotka täyttävät kelpoisuus- ja vähimmäisehdot. Tarjoajan tulee merkitä taulukkoon, täyttyvätkö kelpoisuusehdot ja

tarvittaessa ladata pyydetyt selvitykset ja liitteet osana tarjoustaan. Mikäli ehdossa on mainittu, että kyseinen liite tulee toimittaa pyydettäessä, tarjoajan tulee

Valmistautua toimittamaan liite tilaajalle tämän sitä pyytäessä.

Tarjoajan ja sen alihankkijan on rekisteröidyttävä tai sitouduttava rekisteröitymään Tilaajavastuu.fi-palveluun tai vaihtoehtoisesti tarjoajan on sitouduttava toimittamaan tilaajalle tämän pyynnöstä itsestään sekä mahdollisista alihankkijoista seuraavat, korkeintaan kolme (3) kuukautta vanhat todistukset ja selvitykset:

– Selvitys siitä, että yritys on merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin

Huom. Suomessa tämä sisältyy kolmannen kohdan todistukseen verojen maksamisesta tai verovelkatodistukseen

– Kaupparekisteriote

– Todistus verojen maksamisesta, ja mikäli yrityksellä on verovelkaa, tulee sitä koskeva maksusuunnitelma olla tehtynä ja siitä toimittaa selvitys

– Todistus lakisääteisten eläkevakuutusten ottamisesta ja maksujen suorittamisesta, ja mikäli yrityksellä on maksamatta erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja tulee näistä olla tehtynä maksusopimus

– Selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista

– Suunnittelun vastuuvakuutus

– Jos tarjoaja on ulkomaalainen yritys, joka lähettää Suomeen työntekijöitään, selvitys lähetettyjen työntekijöiden sosiaaliturvan järjestämisestä.

Mikäli tarjoajaa tai alihankkijaa ei ole merkitty kaupparekisteriin, tulee tarjouksessa selvittää ne seikat, joihin rekisteröimättömyys perustuu. Mikäli toimintansa aloittavalla tarjoajalla ei vielä ole kaikkia edellä lueteltuja todistuksia ja selvityksiä saatavissa, sen tulee toimittaa ne viimeistään ennen mahdollisen sopimuksen allekirjoittamista.

Ulkomaalaisen tarjoajan on toimitettava kaikki edellä mainitut tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla muulla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksyttävällä tavalla. Tarjousten käsittelyä varten mukaan tulee liittää sekä alkuperäiskielinen että suomeksi käännetty dokumentti. Tilaaja ei vastaa tarjoajan käännöskustannuksista.

Hankintayksikkö pyytää mainitut todistukset ja selvitykset vain siltä tarjoajalta, joka näyttää alustavan tarjousvertailun perusteella tulevan valituksi, ellei selvityksiä ole saatavilla www.tilaajavastuu.fi-palvelusta tai www.ytj.fi-sivustolta (yritys- ja yhteisötietojärjestelmä). Tarjoajan tulee varautua toimittamaan todistukset ja selvitykset tilaajalle tämän näitä pyytäessä annetussa aikataulussa. Vaatimukset koskevat myös tarjoajan mahdollista alihankkijaa.

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus
Luottokelpoisuuden tulee olla Alfarating A tai vastaava. Liikevaihdon tulee olla vahvistettujen tilinpäätöstietojen mukaan kolmen (3) viimeisen vuoden aikana kunakin yli puoli miljoonaa EUR. Henkilöstön määrän tulee olla kolmen (3) viimeisen vuoden aikana kunakin viisi (5) tai yli.

Menettely

Tarjousten avaamista koskevat ehdot

2020-08-19

08:00

Espoon seurakuntayhtymän virastotalo.

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

Tarjoukset voidaan avata myös muuna kuin ilmoitettuna ajankohtana tarjousten jättöajan umpeutumisen jälkeen.

Type of contest
Open
Päivämäärä
2020-08-18
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta
kyllä
The procurement involves the establishment of a framework agreement

6

Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
FI
Paikallinen aika
16:00

Täydentävät tiedot

Muutoksenhakuelin

Markkinaoikeus

Radanrakentajantie 5

Helsinki

FI-00520

+358 295643300

[email protected]

http://www.markkinaoikeus.fi

Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
2020-07-10
Electronic payment will be used
kyllä
Kyse on toistuvasta hankinnasta
ei
Electronic invoicing will be accepted
kyllä
Electonic ordering will be used
kyllä Main CPV code 71000000

Bidding information

Bidding deadline

18 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

EUR 250,000

Locations

Suomi, Espoo

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 250,000

Hankinnan kohteena ovat Espoon seurakuntayhtymän sähkösuunnittelun palveluhankinnat puitesopimussopimuskaudelle 2020–2024. Suunnittelu kohdistuu Espoon seurakuntayhtymän omistuksessa, hallinnoimissa tai vuokralla olevien maaomaisuuksien ja rakennusten, kuten kirkkojen, kappelien, seurakuntakotien toimistorakennusten, asuntojen ym. kehittämiseen, rakentamiseen ja korjaukseen. Hankintaa kuvataan tarkemmin liitteessä Hankinnan kohteen ja puitejärjestelyn kuvaus.

Main site or place of performance

Pääkaupunkiseutu, pääosin Espoo ja Kirkkonummi.

Award criteria

SKOL 02

15

SKOL 03

25

SKOL 04

25

SKOL 05

15

SKOL 06

10

SKOL 07

10

Hinta

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Edinburgh - Medical equipments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Lillestrøm - Cleaning and polishing products

Norway

Value: 71.0 million Norwegian Krone

Germany : Hardthausen - Gas generators

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : Hertford - Computer-related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 220,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Web page editing software development services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 212,250 Pound Sterling

Norway : Odda - Snow-clearing services

Norway

Value: 28.8 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: 28.0 million Norwegian Krone