This tender in no longer available.

Tender description

KuntaPro Oy:n hankintapalvelut pyytää tarjoustanne suun terveydenhuollon tarveaineista ja tarvikkeista sekä oikomishoitotarvikkeista tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan. Hankintasopimus jaetaan seuraaviin osakokonaisuuksiin:

1. Suun terveydenhuollon tarveaineet ja tarvikkeet

2. Suun terveydenhuollon oikomishoitotarvikkeet.

Kilpailutus suoritetaan avoimella menettelyllä ja yhteen osakokonaisuuteen valitaan enintään kolme (3) toimittajaa. Samat toimittajat voidaan valita kumpaankin osakokonaisuuteen. Kilpailutuksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus ja vertailuperusteena paras hinta-laatusuhde. Sopimuskausi on määräaikainen x.5.2019–31.12.2020, minkä jälkeen sopimusta on mahdollista jatkaa kahdella yhden vuoden pituisella jaksolla (1+1).

Hankintayksiköllä on oikeus tarkistaa tarjoajan tarjousasiakirjoissa antamat tiedot ennen hankintapäätöksen tekemistä. Väärien tai virheellisten tietojen antaminen johtaa tarjoajan sulkemiseen pois tarjouskilpailusta.

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

Selection criteria as stated in the procurement documents
kyllä
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus
Katso kohta Soveltuvuusvaatimukset.
Selection criteria as stated in the procurement documents
kyllä
Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot
Ks. tarjouspyynnön liitteenä oleva sopimuspohja liitteineen. Hankintapäätös ei luo sopimussuhdetta hankintayksikön ja valitun tarjoajan välille. Sopimus hankintayksikön ja valitun tarjoajan välillä katsotaan syntyneeksi vasta, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja kun hankinnasta on allekirjoitettu erillinen kirjallinen sopimus. Mikäli sopimuksen syntyminen viivästyy valitusta tarjoajasta aiheutuvista syistä (mm. sopimusehtojen täyttämisen puutteet), on hankintayksiköllä oikeus hylätä annettu tarjous ja tehdä hankinnasta uusi hankintapäätös.

Menettely

Tarjousten avaamista koskevat ehdot

2019-04-15

13:00

Päivämäärä
2019-04-15
Type of contest
Open
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta
kyllä
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
FI
The procurement involves the establishment of a framework agreement

3

Paikallinen aika
12:00

Täydentävät tiedot

Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
2019-03-14
Precise information on deadline(s) for review procedures
Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisuvaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Kyse on toistuvasta hankinnasta
ei
Muutoksenhakuelin

Markkinaoikeus

Radanrakentajantie 5

Helsinki

00520

+358 295643300

[email protected]

+358 295643314

http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

Main CPV code 33130000

Bidding information

Bidding deadline

15 Apr 2019

0 days remaining

Total estimated value

EUR 3.0 million

Locations

None

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Leicester - Fitness equipments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 25.0 million Pound Sterling

Norway : Arendal - Occupational clothing, special workwear and accessories

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Sheffield - Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 270,000 Pound Sterling

Norway : Oslo - Driving-school services

Norway

Value: 4.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Liverpool - Technical inspection and testing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 500,000 Pound Sterling

United Kingdom : Trowbridge - Counselling services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Malta : Msida - Seeders, planters or transplanters

Malta

Value: Not specified