This tender in no longer available.

Tender description

Kyseessä on julkista hankintaa koskeva 1 toimijan hankintasopimus. Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo ylittää EU-kilpailuttamisrajan. Tarjouskilpailulla pyritään löytämään hankinnan toteuttamisesta kiinnostunut ja siihen kykenevä yhteistyökumppani. Haaga-Helia haluaa edistää hankintojen taloudellisuutta, yhtenäistää konekantaa ja vähentää koneiden käyttöönottoon kuluvan työn määrää hankkimalla helposti ohjelmistotasolla vakioitavissa olevia työasemia. Hankinnat tullaan tekemään tarveperusteisesti niin, että laitteita tilataan erissä Haaga-Helialle. Keskimääräisen erän koko arviolta 30—50 laitetta +näyttöjä, telakoita, näppäimistöjä tai hiiriä tarpeen mukaan. Tilaajalla ei ole ostopakkoa.

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus

— ESPD

— Toimittajaksi soveltuvan yrityksen talouden tulee olla kunnossa ja toiminnalla pitää olla jatkuvuutta. Yrityksen ja sen omistajien menneisyydessä ei saa olla seikkoja, jotka vaarantavat luottamuksen asennusten toteutukseen.

Ellei toimittaja ole viimeisen vuoden aikana näitä Haaga-Helialle toimittanut eikä Haaga-Helialla ole jatkuvaa asiakassuhdetta toimittajan kanssa, toimittajalta vaaditaan muun muassa seuraavia tietoja:

1) kaupparekisteriote

2) verovelkatodistus ja jos on verovelkaa, niin selvitys maksusuunnitelmasta.

Muut ehdot osiossa lueteltu laadulliset ominaisuudet, joita odotamme toimittajalta saavamme. Mikäli toimittaja ei voi osoittaa kelpoisuuttaan, Haaga-Helia voi hylätä toimittajan tarjouksen. Myös puuttuva tieto voi johtaa tarjouksen hylkäämiseen.

Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot
Hankinnassa noudatetaan liitteenä olevaa Haaga-Helian sopimusmallia (liite 2) sekä Haaga-Helia tietosuojasopimus (liite 2.1).
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus
Vähimmäisvaatimukset täyttävien tarjousten valintaperusteina käytetään hinta- ja laatuvertailua.
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus
Toimittajaksi soveltuvan yrityksen talouden tulee olla kunnossa ja toiminnalla pitää olla jatkuvuutta. Yrityksen ja sen omistajien menneisyydessä ei saa olla seikkoja, jotka vaarantavat luottamuksen asennusten toteutukseen. Tarjouksen tulee sisältää kaikki vähimmäisvaatimuksiin ja arviointiin liittyvät tiedot sekä kohdassa III.1.1) mainitut toimittajan suorituskykyyn liittyvät yritystä kuvaavat asiakirjat sillä uhalla, että tarjous hylätään.

Menettely

Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka
2020-06-30
Type of contest
Open
Päivämäärä
2020-01-17
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta
kyllä
Paikallinen aika
13:00
Tarjousten avaamista koskevat ehdot

2020-01-17

13:30

Haaga-Helia, Pasila, Helsinki

Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
FI

Täydentävät tiedot

Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
2019-12-17
Kyse on toistuvasta hankinnasta
kyllä
Electronic payment will be used
kyllä
Estimated timing for further notices to be published
Haaga-Helia tilaa laitteita tarpeen mukaan pienissä erissä. Erien koko usein 20—50 laitetta, mutta myös yksittäisiä laitteita voidaan tilata.
Lisätiedot

Käyntiosoite: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy Taloustoimisto Ratapihantie 13 00520 Helsinki Verkkolaskun vastaanotto:

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy

Verkkolaskuosoite / OVT-tunnus 003720291888

Operaattori Basware Oy

Välittäjän tunnus BAWCFI22

Y-tunnus: 2029188-8.

Electonic ordering will be used
kyllä
Muutoksenhakuelin

Markkinaoikeus

Radanrakentajantie 5

Helsinki 52

00520

+358 295643300

[email protected]

http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

Electronic invoicing will be accepted
kyllä Main CPV code 30213100

Bidding information

Bidding deadline

17 Jan 2020

0 days remaining

Total estimated value

EUR 600,000

Locations

Suomi, Helsinki

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 600,000

Hankinnan kohteina ovat pääosin kannettavat työasemat. Osana sopimusta Haaga-Helia hankkii valitulta toimijalta myös näyttöjä, telakoita sekä näppäimistöjä ja hiiriä. Haaga-Helia ei sitoudu hankkimaan yllä mainittuja tarvikkeita eksklusiivisesti vain sopimustoimittajalta. Pääasiallinen käyttökohde laitteille/tarvikkeille on henkilöstö. Hyväksytyn tarjouksen tekijän kanssa tehdään hankintasopimus ajalle noin 1.2.2020—31.12.2021. Yhteensopivan tuotesarjan saatavuuden jatkuessa Haaga-Helia voi optiona halutessaan jatkaa sopimuskautta 31.12.2022 asti, jos toimitukset ovat toimittajan puolelta mahdollisia ja sopimukseen ollaan tyytyväisiä.

Description of renewals

Yhteensopivan tuotesarjan saatavuuden jatkuessa Haaga-Helia voi optiona halutessaan jatkaa sopimuskautta 31.12.2022 asti, jos toimitukset ovat toimittajan puolelta mahdollisia ja mikäli sopimukseen ollaan tyytyväisiä.

Start

2020-02-01

Description of options

Haaga-Helia voi halutessaan tehdä lisähankintoja, mikäli henkilöstön määrä kasvaa tai vastaavia laitteita tarvitaan opetuskäyttöön.

End

2021-12-31

Award criteria

laatu (laadulliset ominaisuudet pisteytetty)

20

80

SIMILAR TENDERS

Norway : Bergen - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Omagh - Library furniture

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Vadsø - Plumbing and sanitary works

Norway

Value: Not specified

Norway : Vadsø - Washing preparations

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Bedford - Consultative engineering and construction services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 242.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Leicester - Food, beverages, tobacco and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 20.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Portsmouth - Hire of buses and coaches with driver

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.2 million Pound Sterling