Tender description

Urakka on osa Vt 4 Oulu–Kemi -kehittämishanketta ja siinä rakennetaan kaksi ohituskaistaparia valtatielle 4 Pohjois-Iin ja Olhavan välille Iihin.

Urakka on pääosin kokonaishintaperusteinen kokonaisurakka (KU). Urakassa toteutettavat sillat sekä osa muista rakenteista toteutetaan suunnittelun sisältäen ST-tyyppisenä.

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.
Selection criteria as stated in the procurement documents
kyllä
Selection criteria as stated in the procurement documents
kyllä
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
kyllä

Menettely

Tarjousten avaamista koskevat ehdot

2020-04-08

13:15

Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta
kyllä
Päivämäärä
2020-04-08
Type of contest
Open
Paikallinen aika
13:00
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
FI

Täydentävät tiedot

Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
2020-02-13
Lisätiedot
Tarjoajan tulee huomioida hankintailmoituksen liitteet Soveltuvuusvaatimukset ja ESPD-lomake sekä ESPD-lomakkeen täyttöohje tarjoajille, jotka ovat saatavilla hankintailmoituksen kohdassa I.3) ilmoitetusta verkko-osoitteesta. Edellä mainituissa asiakirjoissa on kerrottu soveltuusvaatimukset ja tarjoukseen liitettävät soveltuvuusvaatimuksia koskevat asiakirjat.
Kyse on toistuvasta hankinnasta
ei
Muutoksenhakuelin

Markkinaoikeus

Radanrakentajantie 5

Helsinki

00520

+358 295643300

[email protected]

http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

Main CPV code 45200000

Bidding information

Bidding deadline

8 Apr 2020

52 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Suomi, Helsinki

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Urakkaan sisältyy kahden tie- ja rakennussuunnitelman (Vt 4 ohituskaistat välille Pohjois-Ii – Kuivaniemi sekä Vt 4 ohituskaistat välille Pohjois-Ii – Kuivaniemi, vaihe II) osista välillä Pohjois-Ii – Olhava. Urakassa toteutetaan em. välille kaksi (2) ohituskaistaparia.

Urakkaan kuuluu rakentaminen ja suunnittelu siinä laajuudessa kuin se suunnitelma-asiakirjoissa sekä tarjouspyynnön liitteissä on määritelty kaikkine tiejärjestelyineen, varusteineen ja laitteineen, mm.:

— kahden (2) keskikaiteellisen ohituskaistaparin rakentaminen valtatiellä 4, mukaan lukien pysähtymislevikkeet ja liittymien muotoilut sekä tarvittavat rinnakkaistiejärjestelyt maanteihin ja yksityisteihin liittyen,

— siltojen, meluvallien, riista-aitojen ja valaistuksen rakennustöitä,

— suunnittelua ST-tyyppisenä tarjouspyyntöasiakirjoissa esitettyjen rakenteiden osalta

Urakkaan kuuluu myös tiedotus-, raportointi- sekä takuuaikaisia töitä ja päätoteuttajan rooliin kuuluvia yhteensovittamisvelvoitteita tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Urakoitsijan tulee suorittaa kaikki ne työt ja niihin liittyvät hankinnat, jotka asiakirjojen mukaisen työsuorituksen valmiiksi saattaminen edellyttää ja joista ei nimenomaan asiakirjoissa mainita, etteivät ne kuulu urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen.

Main site or place of performance

Vt 4 välillä Pohjois-Ii – Olhava, Iin kunnan alueella.

Description of options

Tarjouspyyntöön sisältyy ehdollisia kohteita.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Sharnbrook - School cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Bristol - Environmental issues consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 266,000 Pound Sterling

United Kingdom : Edinburgh - Educational software development services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 450,000 Pound Sterling

Iceland : Reykjavik - X-ray devices

Iceland

Value: 350.0 million Iceland Krona

Norway : Oslo - Optical-character-recognition (OCR) software development services

Norway

Value: Not specified

Norway : Haugesund - Legal services

Norway

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Specialist training services

Ireland

Value: 250,000 Euro