This tender in no longer available.

Tender description

Urakka on osa Vt 4 Oulu–Kemi -kehittämishanketta ja siinä rakennetaan kaksi ohituskaistaparia valtatielle 4 Pohjois-Iin ja Olhavan välille Iihin.

Urakka on pääosin kokonaishintaperusteinen kokonaisurakka (KU). Urakassa toteutettavat sillat sekä osa muista rakenteista toteutetaan suunnittelun sisältäen ST-tyyppisenä.

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract
kyllä
Selection criteria as stated in the procurement documents
kyllä
Selection criteria as stated in the procurement documents
kyllä

Menettely

Type of contest
Open
Päivämäärä
2020-04-08
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta
kyllä
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
FI
Paikallinen aika
13:00
Tarjousten avaamista koskevat ehdot

2020-04-08

13:15

Täydentävät tiedot

Lisätiedot
Tarjoajan tulee huomioida hankintailmoituksen liitteet Soveltuvuusvaatimukset ja ESPD-lomake sekä ESPD-lomakkeen täyttöohje tarjoajille, jotka ovat saatavilla hankintailmoituksen kohdassa I.3) ilmoitetusta verkko-osoitteesta. Edellä mainituissa asiakirjoissa on kerrottu soveltuusvaatimukset ja tarjoukseen liitettävät soveltuvuusvaatimuksia koskevat asiakirjat.
Muutoksenhakuelin

Markkinaoikeus

Radanrakentajantie 5

Helsinki

00520

+358 295643300

[email protected]

http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
2020-02-13
Kyse on toistuvasta hankinnasta
ei Main CPV code 45200000

Bidding information

Bidding deadline

8 Apr 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Suomi, Helsinki

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Urakkaan sisältyy kahden tie- ja rakennussuunnitelman (Vt 4 ohituskaistat välille Pohjois-Ii – Kuivaniemi sekä Vt 4 ohituskaistat välille Pohjois-Ii – Kuivaniemi, vaihe II) osista välillä Pohjois-Ii – Olhava. Urakassa toteutetaan em. välille kaksi (2) ohituskaistaparia.

Urakkaan kuuluu rakentaminen ja suunnittelu siinä laajuudessa kuin se suunnitelma-asiakirjoissa sekä tarjouspyynnön liitteissä on määritelty kaikkine tiejärjestelyineen, varusteineen ja laitteineen, mm.:

— kahden (2) keskikaiteellisen ohituskaistaparin rakentaminen valtatiellä 4, mukaan lukien pysähtymislevikkeet ja liittymien muotoilut sekä tarvittavat rinnakkaistiejärjestelyt maanteihin ja yksityisteihin liittyen,

— siltojen, meluvallien, riista-aitojen ja valaistuksen rakennustöitä,

— suunnittelua ST-tyyppisenä tarjouspyyntöasiakirjoissa esitettyjen rakenteiden osalta

Urakkaan kuuluu myös tiedotus-, raportointi- sekä takuuaikaisia töitä ja päätoteuttajan rooliin kuuluvia yhteensovittamisvelvoitteita tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Urakoitsijan tulee suorittaa kaikki ne työt ja niihin liittyvät hankinnat, jotka asiakirjojen mukaisen työsuorituksen valmiiksi saattaminen edellyttää ja joista ei nimenomaan asiakirjoissa mainita, etteivät ne kuulu urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen.

Description of options

Tarjouspyyntöön sisältyy ehdollisia kohteita.

Main site or place of performance

Vt 4 välillä Pohjois-Ii – Olhava, Iin kunnan alueella.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Edinburgh - Medical equipments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Lillestrøm - Cleaning and polishing products

Norway

Value: 71.0 million Norwegian Krone

Germany : Hardthausen - Gas generators

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : Hertford - Computer-related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 220,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Web page editing software development services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 212,250 Pound Sterling

Norway : Odda - Snow-clearing services

Norway

Value: 28.8 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: 28.0 million Norwegian Krone