This tender in no longer available.

Tender description

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti automatisoidusta tietovarastoratkaisusta ja sen käyttöön ottavasta kehitystiimistä.Menettely

Type of contest
Open
Päivämäärä
2020-01-22
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta
kyllä
Paikallinen aika
16:00
Tarjousten avaamista koskevat ehdot

2020-01-22

16:01

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
FI

Täydentävät tiedot

Kyse on toistuvasta hankinnasta
ei
Muutoksenhakuelin

Markkinaoikeus

Radanrakentajantie 5

Helsinki

00520

+358 295643300

[email protected]

+358 295643314

http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

Electronic invoicing will be accepted
kyllä
Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
2019-12-17 Main CPV code 72000000

Bidding information

Bidding deadline

22 Jan 2020

0 days remaining

Total estimated value

EUR 2.5 million

Locations

Suomi, Hyvinkää

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 2.5 million

Hankinnan tavoitteena on kilpailuttaa Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän käyttöön automatisoitu tietovarastoratkaisu ja sen hallitseva kehitystiimi. Kehitystiimin tehtäviin kuuluvat Keusoten ratkaisun perustaminen, käyttöönotto ja jatkokehitys. Lisäksi kehitystiimiltä odotetaan valmiuksia koneoppimisen ja keinoälyn hyödyntämiseen osana kehitystyötä. Kehitystyön lähtökohtana on pitkälle viety automaatio sekä generoinnin että testauksen osalta. Automaatiolla pyritään lyhentämään tietovarannon rakentamisen työmäärää, parannetaan laatua, ylläpidettävyyttä sekä dokumentaatiota. Tarjottavan kehitystiimin on ymmärrettävä Keusoten nykytila ja tarpeet, kyettävä tuottamaan siihen soveltuva ratkaisu sekä omattava riittävä kyvykkyys auttaa asiakasta saavuttamaan tavoitteensa. Kehitystyön on tuettava sitä, että sopimuskauden jälkeinen mahdollinen toimittajavaihdos ei edellytä ratkaisun uudelleenrakentamista. Kehitystyön tavoitteena on:

– Luoda oppiva kokonaisuus, joka tukee ennuste- ja skenaariomalleihin pohjautuvaa johtamista. Esimerkiksi tavoitteena tunnistaa yksi (1), kolme (3) tai viisi (5) vuotta etukäteen (ja laatia malli), milloin henkilöllä on riski ajautua ns. raskaiden sote-palveluiden piiriin (kotihoito, tehostettu palveluasuminen jne.)

– Tietopohjaisesti kyetä kommunikoimaan johdolle toiminnassa tarvittavat muutokset, jotta haluttu tulevaisuus/vaikuttavuus saavutetaan

– Luoda yhteinen tietoon pohjautuva tilannekuva toiminnasta.

Description of renewals

Sopimuksen määräaikainen kesto on kaksi (2) vuotta sopimuksen allekirjoituksesta. Sen jälkeen sopimus jatkuu neljä (4) vuotta tilaajan kolmen (3) kuukauden ja toimittajan kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla.

Description of options

Hankintaviranomainen on määritellyt hankinnan optioiksi tiedolla johtamisen yleisen konsultoinnin, integraatiosuunnittelun sekä tekoäly- ja koneoppimisratkaisujen suunnittelun/käyttöönoton. Optioiden määrästä on annettu sitoumuksettomat arviot hintaliitteessä. Optiot tulee hinnoitella ja ne lasketaan mukaan tarjouksen kokonaishintaan.

Additional information

Hankintaa ei jaeta osiin, koska sen toteutus olisi liian monimutkainen, mikäli toimittajia olisi useampi. Hankinnan arvioitu arvo on laskettu 48 kuukauden perusteella.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Antrim - Catering equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 10.5 million Pound Sterling

Ireland : Trim - Architectural and related services

Ireland

Value: 8.0 million Euro

Belgium : Brussels - Service Contract for the Provision of ‘New Active Protection Solutions for Land Platforms (NAPS)’

Belgium

Value: 150,000 Euro

Norway : Vadsø - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Norway

Value: 1.0 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - Public relations services

Norway

Value: 25.0 million Norwegian Krone

Ireland : Dublin - Laboratory services

Ireland

Value: 500,000 Euro

United Kingdom : Cambuslang - Firefighting, rescue and safety equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 700,000 Pound Sterling