Tender description

Tehostetulla palveluasumisella turvataan yksilöllinen asuminen henkilöille, jotka tarvitsevat runsaasti hoitoa, huolenpitoa ja valvontaa vuoden jokaisena päivänä ympäri vuorokauden. Asukkaat ovat pääasiassa vähintään keskivaikeasti muistisairaita ja/tai monisairaita. Hankittava asumispalvelu vastaa sisällöltään kunnan omana palveluna tuotettua tehostettua palveluasumista ja palvelusetelillä järjestettävää palvelua. Asukasvalinnat tekee Jyväskylän vanhuspalveluiden moniammatillinen SAS-työryhmä.

Tällä osallistumispyynnöllä perustetaan hankintajärjestelmä, johon kaikki tässä osallistumispyynnössä ja sen liitteissä asetetut soveltuvuusvaatimukset täyttävät asumispalvelun tuottajat voivat osallistua. Järjestelmän toiminta on kuvattu osallistumispyynnön liitteessä 1, Tehostetun palveluasumisen hankintajärjestelmän kuvaus.

Asumispalveluyksiköistä tehdään määräaikainen hankintasopimus 2 vuodeksi. Sopimus jatkuu määräaikaisen sopimuskauden jälkeen toistaiseksi voimassa olevana.Menettely

Päivämäärä
2025-12-17
Type of contest
Restricted
Paikallinen aika
11:56
Notice number in the OJ S
2019/S 196-476959
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
FI

Täydentävät tiedot

Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
2019-12-17
Precise information on deadline(s) for review procedures
Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) 147 § Muutoksenhakuaika: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161397#Pidp447229296
Muutoksenhakuelin

Markkinaoikeus

Radanrakentajantie 5

Helsinki

00520

+358 295643300

[email protected]

+358 295643314

http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

Electronic invoicing will be accepted
kyllä
Electronic payment will be used
kyllä Main CPV code 85000000

Bidding information

Bidding deadline

17 Dec 2025

1982 days remaining

Total estimated value

EUR 66.0 million

Locations

Suomi, Jyväskylä

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 66.0 million

Hankittavan palvelun sisältö on kuvattu täsmällisemmin osallistumispyynnön liitteessä 2, Palvelukuvaus.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Norwich - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Nottinghamshire - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling

Ireland : Dublin - Personnel-training services

Ireland

Value: 4.2 million Euro

United Kingdom : Aberdeen - Social work and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.1 million Pound Sterling

United Kingdom : Cambridge - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 353.1 million Pound Sterling

United Kingdom : Bradford - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Birmingham - Veterinary services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 580,000 Pound Sterling