This tender in no longer available.

Tender description

Parikkalan kunta pyytää tarjoustanne kunnan hallinnoimien teiden ja alueiden sekä kiinteistöjen talvi- ja kesäajan kunnossapidosta vuosisopimusjaksolle 2020–2023 ja optiovuosille 2024–2025. Optiovuodet otetaan käyttöön, mikäli sopimus tyydyttää molempia osapuolia ja kustannusten noususta päästään sopimukseen. Sopimuskausi alkaa heti meneillään olevan tarjousmenettelyn tultua lainvoimaiseksi. Sopimuskausi päättyy 30.9.2023, ellei optioita oteta käyttöön. Viimeisin optiokausi päättyy 30.9.2025.

Koneen/ajoneuvon vuokrauksessa noudatetaan Kone- ja kuljetuspalveluiden hankinnan yleisiä ehtoja 2008 (KE 08, liite 1).

Parikkalan kunta ei takaa vuosittaista työn määrää, vaan se vaihtelee sovittujen hoitoluokituksien ja tarpeiden mukaan.

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

Selection criteria as stated in the procurement documents
kyllä
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus

Tarjoukseen liitettävät todistukset

Tarjoajan tulee olla ennakkoperintärekisterissä oleva yritys tai toiminimi. Tarjouksen yhteydessä on toimitettava tilaajavastuulain 1233/2006 kohdan 5 §:n mukaiset selvitykset. Selvitykset voi antaa esim. RALA-todistuksella tai Tilaajavastuu.fi-palvelun raportilla tai jättää kopiot tilaajavastuulain mukaisista asiakirjoista. Urakoitsijalla tulee olla lakisääteiset ja työehtosopimusperusteiset vakuutukset. Selvitykset eivät saa olla kolmea (3) kk vanhempia.

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus

Valintaperusteet

Koneiden valintaperusteena käytetään kokonaistaloudellisuutta. Alueet jaetaan tarpeen mukaan useammalle urakoitsijalle työn joustava toteutus ja kokonaisuuden edullisuus huomioiden. Pistearvo voi vaikuttaa alueita jaettaessa alueen kokoon, tasavertaisuustilanteissa pyritään alueet mitoittamaan mahdollisimman tasan. Erikoiskalustoa vaativat mm. liukkaudentorjunta, ja hiekan poistotyöt tehdään erilaisella jaolla kuin auraustyöt.

Kuntaliiton julkaisun Kone- ja kuljetuspalvelujen hankinta 2008 mukaisesti arviointiperusteet ovat:

– tarjoushinta (painoarvo 70 %)

– ajoneuvon ikä (painoarvo 10 %)

–laatutekijät ja varustelu (painoarvo 20 %)

— palvelun luotettavuus

— työn laatu

— tieturva I-kortin suorittaminen

— paikallistuntemus

— koneen suorituskyky

— koneen varustelu

— tarjottujen koneiden muodostama työkunta

— henkilökunnan osaaminen ja kokemus

— yhteistyökyky

— laskutuksen täsmällisyys.Menettely

Tarjousten avaamista koskevat ehdot

2020-08-10

14:00

Parikkalan kunta, tekninen toimisto

Harjukuja 6

FI-59100 Parikkala

Tarjoukset avataan tarjousajan umpeuduttua. Avaustilaisuus ei ole julkinen.

Lisätietoja antaa Heikki Määttänen, p. +358 504109665, [email protected]

Type of contest
Open
Päivämäärä
2020-08-10
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
FI
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta
kyllä
Paikallinen aika
12:00

Täydentävät tiedot

Kyse on toistuvasta hankinnasta
ei
Muutoksenhakuelin

Markkinaoikeus

Radanrakentajantie 5

Helsinki

FI-00520

+358 295643300

[email protected]

http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
2020-07-10 Main CPV code 90610000

Bidding information

Bidding deadline

10 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Suomi, Parikkala

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Parikkalan kunta pyytää tarjoustanne kunnan hallinnoimien teiden ja alueiden sekä kiinteistöjen talvi- ja kesäajan kunnossapidosta vuosisopimusjaksolle 2020–2023 ja optiovuosille 2024–2025. Liitetiedostona on Tiet ja alueet kunnossapito Tarjouspyyntö 2020_2023.pdf -tiedosto, jossa on määritelty tarjouspyynnön sisältö kokonaisuudessaan.

Tarjouspyyntö sisältää mm. seuraavat osa-alueet, joista urakoitsija valitsee ja ilmoittaa mitä osa-alueita tarjous koskee:

— aurausviehkoitus ja keruu pois (tilaajan toimittamat muoviviehkat)

— lumityöt (kunnan kiinteistöt, pihat, osa pihoista urakkaperustein, kadut ja tiet / kevyenliikenteen väylät)

— lumen ajo- ja/tai kuormaus

— hiekoitukset kaavatiet (hiekoitushiekka erikseen e/tn)

— hiekoitukset kevyt väylät ja pihat (hiekoitusmurske erikseen e/tn)

— polanteen poistot tarpeen mukaan tilauksesta

— hiekoitushiekan poisto, avo- tai pölynsidonnalla varustetulla keräävällä harjalla (avoharja vain taajamien ulkopuolella)

— erityiskohteiden pesu (tori, pihat ym. tarpeiden mukaan)

— tienvarsien niitto

— asfalttireikien paikkaus (paikkausmateriaali erikseen tai tilaajan hankinta)

— hiekkapäällysteisien teiden / alueiden pölyntorjunta

— hiekkapäällysteisien teiden / alueiden lanaus.

Start

2020-10-01

Main site or place of performance

Parikkalan kunnan alue

End

2023-09-30

Description of renewals

Optiokaudet 1.10.2024–30.9.2025 otetaan käyttöön, mikäli sopimus tyydyttää molempia osapuolia ja kustannusten noususta päästään sopimukseen.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Edinburgh - Medical equipments

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Norway : Lillestrøm - Cleaning and polishing products

Norway

Value: 71.0 million Norwegian Krone

Germany : Hardthausen - Gas generators

Germany

Value: Not specified

United Kingdom : Hertford - Computer-related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 220,000 Pound Sterling

United Kingdom : London - Web page editing software development services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 212,250 Pound Sterling

Norway : Odda - Snow-clearing services

Norway

Value: 28.8 million Norwegian Krone

Norway : Oslo - IT services: consulting, software development, Internet and support

Norway

Value: 28.0 million Norwegian Krone