This tender in no longer available.

Tender description

Puolustusvoimien logistiikkalaitos (jäljempänä hankintayksikkö) pyytää tarjoustanne Puolustusvoimien Vaarallisen jätteen -palvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Tarjoajan on tarjottava Vaarallinen jäte -palvelua koko Suomen alueelle. Osatarjouksia ei hyväksytä. Sopimusta voi käyttää Millog Oy. Millog Oy saa käyttää sopimusta niiden toimintojen osalta, jotka koskevat Puolustusvoimia. Lisäksi Puolustushallinnon Rakennuslaitos, Rajavartiolaitos ja Huoltovarmuuskeskus solmivat omat asiakkoht. sopimuksensa, joiden ehdot ovat vastaavat kuin Puolustusvoimia koskevassa sopimuksessa. Arvioitu sopimuksen arvo eriteltynä tarjouspyynnön liitteessä 3. Arvioitu sopimuksen arvo yhteensä: 4 600 000 EUR (alv 0 %). Tarjouspyyntöön eivät sisälly räjähteet eivätkä radioaktiiviset aineet. Tilaajalla on oikeus tilata Puolustusvoimien Vaarallisen jätteen palvelua myös harjoitusolosuhteisiin. Sopimuskausi on kolme (3) vuotta ja sisältää kolmen (3) vuoden option.

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus
Katso hankinta-asiakirjat.
Selection criteria as stated in the procurement documents
kyllä
Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot
Katso hankinta-asiakirjat.
Selection criteria as stated in the procurement documents
kyllä

Menettely

Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka
2020-05-05
Type of contest
Open
Päivämäärä
2020-01-22
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta
kyllä
Paikallinen aika
14:00
Tarjousten avaamista koskevat ehdot

2020-01-22

15:00

The procurement involves the establishment of a framework agreement

Hankinnan luonteen vuoksi toiminnan tulee olla pitkäjänteistä ja suunnitelmallista, jonka vuoksi puitejärjstelyn kesto on yli neljä vuotta. Toimittajan kanssa tullaan harjoittelemaan poikkeusolotoimintaa normaalioloissa.

Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
FI

Täydentävät tiedot

Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
2019-12-17
Electronic invoicing will be accepted
kyllä
Precise information on deadline(s) for review procedures
Muutoksenhakumenettelyn määräaikoja koskevat tarkat tiedot ilmoitetaan hankintapäätöksessä.
Kyse on toistuvasta hankinnasta
ei
Muutoksenhakuelin

Markkinaoikeus

Radanrakentajantie 5

Helsinki

00520

+358 295643300

[email protected]

+358 295643314

http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

Electronic payment will be used
kyllä Main CPV code 90510000

Bidding information

Bidding deadline

22 Jan 2020

0 days remaining

Total estimated value

EUR 4.6 million

Locations

Suomi, Tampere

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR 4.6 million

Hankintaa koskevat tuotteet on määritelty liiteessä 2, hintataulukossa. Hintataulukossa on ilmoitettu arvioidut käsittelyyn toimitettavien vaarallisten jätteiden määrät. Ilmoitetut määrät perustuvat arvioon, eivätkä ne sido tilaajaa. Laskutus toteutetaan toteuman mukaan. Toimittaja järjestää Vaarallisen jätteen peruskurssin (1 pv tai 2 pv). Koulutus tapahtuu muualla kuin asiakkaan tiloissa. Lisäksi toimittaja tarjoaa tilaajakohtaisesti suunnitellun koulutuksen tilaajan tiloissa sekä Vaarallisen Jätteen -päivityskurssin muualla kuin asiakkaan tiloissa. Kilpailutuksesta tehdään voittaneen tarjoajan kanssa puitesopimus. Jos hankintaprosessi keskeytetään ennen hankintapäätöstä, asiakkaalla ei ole velvollisuutta korvata tarjoajalle kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet tarjousprosessiin osallistumisesta. Kaikki tarjouksen tekemiseen ja sen vastaanottajalle toimittamiseen liittyvät kustannukset samoin kuin kaikki tarjousten arvioinnista, testauksista ja kokeiluista tarjoajalle koituvat kustannukset jäävät kokonaisuudessaan tarjoajan kannettavaksi, eikä näistä kustannuksista voida esittää mitään vaatimuksia asiakkaalle.

Description of renewals

Hankintaan sisältyy kolmen (3) vuoden optio.

Start

2020-02-05

Main site or place of performance

Palvelu toteutetaan koko Suomen alueella.

Description of options

Hankintaan sisältyy kolmen (3) vuoden optio. Option viimeinen lunastuspäivämäärä on 27.10.2022.

End

2023-02-05

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Manchester - IT services: consulting, software development, Internet and support

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 235.0 million Pound Sterling

Denmark : Copenhagen - Copernicus Land Monitoring Service (CLMS) — Production of the CLC+ Core and Provision of Complementary Consultancy Services

Denmark

Value: 3.1 million Euro

Ireland : Wicklow - Web server software development services

Ireland

Value: 1 Euro

Denmark : Aarhus C - Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Denmark

Value: Not specified

United Kingdom : London - Advisory and consultative engineering services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Cardiff - Education and training services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 40,000 Pound Sterling

Greece : Thessaloniki - Maintenance and Operation Services for Cedefop Premises

Greece

Value: 1.1 million Euro