This tender in no longer available.

Tender description

Tuomi Logistiikka kilpailuttaa hemodialyysihoitojen laitteet ja niihin liittyvät tarvikkeet Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän sekä Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueeseen kuuluvan Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin käyttöön.

Hankinta on jaettu kolmeen (3) osaan:

1. Keskushemodialyysihoidot sekä niihin liittyvät tarvikkeet ja palvelut

2. Omatoimiset hemodialyysihoidot kotona tai sairaalassa sekä niihin liittyvät tarvikkeet ja palvelut

3. Hemodialyysihoidot laitteella, joka mahdollistaa hoidon kotona ilman erillistä vedenpuhdistuslaitteistoa.

Tampereen yliopistollisen sairaalan Munuaiskeskuksessa on 52 hoitopaikkaa, joista kuusi (6) kpl on omatoimisten potilaiden hoitopaikkoja. Munuaiskeskuksessa tehdään noin 16 000 HD-hoitoa vuodessa.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin satelliittidialyysihoitoyksiköissa on yhteensä 36 hoitopaikkaa. Satelliittiyksiköissä tehdään noin 10 000 HD-hoitoa vuodessa.

Kanta-Hämeen keskussairaalassa on 26 hoitopaikkaa. Kanta-Hämeen keskussairaalassa tehdään noin 6 700 HD-hoitoa vuodessa.

Forssan sairaalassa on kuusi (6) hoitopaikkaa. Forssan sairaalassa tehdään noin 1 800 HD-hoitoa vuodessa.Menettely

Tarjousten avaamista koskevat ehdot

2020-08-25

12:05

Type of contest
Open
Päivämäärä
2020-08-25
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta
kyllä
The procurement involves the establishment of a framework agreement

2

Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
FI
Paikallinen aika
12:00

Täydentävät tiedot

Muutoksenhakuelin

Markkinaoikeus

Radanrakentajantie 5

Helsinki

FI-00520

+358 295643300

[email protected]

http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

Kyse on toistuvasta hankinnasta
kyllä
Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
2020-07-13 Main CPV code 33181000

Bidding information

Bidding deadline

25 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Suomi, Tampere

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Osa-alue 1: Keskushemodialyysihoidot sekä niihin liittyvät tarvikkeet ja palvelut

Value

EUR Not specified

Osa-alue 1: Keskushemodialyysihoidot sekä niihin liittyvät tarvikkeet ja palvelut

Osa-alue 1 koostuu kahdesta (2) ryhmästä:

a) Hemodialyysihoito keskusvesijärjestelmässä ja sen tarvikkeet

b) Hemodialyysihoito erillisen käänteisosmoottisen vedenpuhdistuslaitteen/-laitteiston (WRO) avulla ja sen tarvikkeet.

Tarjoajan tulee tarjota keskusdialyysin osalta molempia ryhmiä (a ja b).

Tämän lisäksi tarjoajaa edellytetään optiona tarjoamaan pelkkää käänteisosmoosiin perustuvaa vedenpuhdistuslaitetta (WRO-laite) tehohoito- tai valvontadialyysiä varten. Tilaajayksikkö voi ottaa optiona tarjotun WRO-laitteen käyttöön, mikäli se soveltuu yksikön olemassa olevaan laitekantaan.

Hankinnasta perustetaan kahden (2) laitetoimittajan puitejärjestely, johon valitaan enintään kaksi (2) tarjouspyynnön ehdot täyttävää kokonaistaloudellisesti edullisinta tarjousta.

Puitejärjestelyn sisällä hankinnat siten, että tämän tarjouskilpailun kokonaisedullisimman tarjouksen tehnyt tarjoaja valitaan ensisijaiseksi toimittajaksi, jolta hankitaan noin 65 %:n osuus osa-alueeseen 1 kuuluvista laitteista tarvikepaketteineen, ja tarjouskilpailun toiseksi tulleelta toimittajalta hankintaan noin 35 %:n osuus osa-alueen 1 laitteista tarvikepaketteineen.

Osa-alueen 1 hankinnassa on mukana Pirkanmaan sairaanhoitopiiri.

Laitetoimittaja vastaa avaimet käteen -periaatteella laitteiden ylläpidosta, huollosta ja toiminnasta siten, että käyttäjäyksiköllä on aina käytössään sopimuksen mukainen määrä toimivia hemodialyysihoidon laitteita.

Tällä hetkellä käyttäjäyksiköillä on laitteita käytössä seuraavasti:

1a Hemodialyysihoito keskusvesijärjestelmässä

– Tays Keskussairaala, Munuaiskeskus: 46 dialyysilaitetta

– Tays Valkeakoski: 10 dialyysilaitetta

– Tays Sastamala: kuusi (6) dialyysilaitetta

– Hämeenkyrön terveyskeskus: kuusi (6) dialyysilaitetta

– Jämsän sairaala: kuusi (6) dialyysilaitetta.

1b Hemodialyysihoito WRO:n avulla

– Virtain terveyskeskus: neljä (4) dialyysilaitetta

– Mäntänvuoren sairaala: neljä (4) dialyysilaitetta.

Potilaskannan muuttuessa laitekannan määrää tarkastellaan tarvittaessa sopimuksen aikana. Hoitojen turvaamiseksi laitetoimittaja toimittaa yksiköihin tarvittavien laitteiden lisäksi riittävän määrän varalaitteita, joista ei erikseen makseta laitetoimittajalle kuukausivuokraa.

Laitteisiin liittyviä tarvikehankintoja tekee Tuomi Logistiikka Oy omistajilleen ja sidosyksiköilleen.

Description of options

Optio

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirillä, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymällä (Fshky) sekä Kanta Logistiikalla on mahdollisuus optiona liittyä osa-aluetta 1 koskevaan sopimukseen koskien tarvikkeita sekä asteittain myös laitteita sopimuksen aikana.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiriillä ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymällä (Fshky) on tällä hetkellä oma laitekanta. Mikäli sopimusta koskevat tarvikkeet soveltuvat yksiköiden olemassa oleviin laitteistoihin, otetaan optio käyttöön tarvikkeiden osalta heti sopimuksen alussa.

Kanta-Hämeen shp:n arvioitu hoitojen määrä on nykyisin noin 6 700 kpl/vuosi, ja Fshky:n arvioitu hoitojen määrä on noin 1 800 kpl/vuosi.

End

2022-10-31

Start

2020-11-01

Award criteria

Laatu

65

35

Description of renewals

Sopimusta on mahdollista jatkaa varsinaisen sopimuskauden jälkeen toistaiseksi voimassaolevana, mikäli osapuolet näin yhteisesti sopivat.

Päätös sopimuksen jatkamisesta tehdään toimittajakohtaisesti.

Myös toistaiseksi voimassa oleva sopimus kilpailutetaan noin neljän (4) vuoden kuluttua varsinaisen sopimuskauden alkamisesta.

Osa-alue 2: Omatoimiset hemodialyysihoidot kotona tai sairaalassa sekä niihin liittyvät tarvikkeet ja palvelut

Value

EUR Not specified

Osa-alue 2: Omatoimiset hemodialyysihoidot kotona tai sairaalassa sekä niihin liittyvät tarvikkeet ja palvelut

Osa-alue 2 koskee omatoimisia hemodialyysihoitoja, jotka ovat potilaan itsenäisesti tekemiä dialyysihoitoja joko sairaalassa tai kotona. Laitteiden tulee kooltaan ja käytettävyydeltään olla optimoituja potilaan tekemään omatoimiseen hemodialyysihoitoon ilman avustavaa henkilökuntaa.

Osa-alue 2 koostuu kahdesta (2) ryhmästä:

a) Omatoiminen hemodialyysihoito keskusvesijärjestelmässä ja sen tarvikkeet

b) Omatoiminen hemodialyysihoito erillisen käänteisosmoottisen vedenpuhdistuslaitteen (WRO) avulla ja sen tarvikkeet.

Tarjoajan tulee tarjota omatoimisen hemodialyysin osalta molempia ryhmiä (a ja b).

Sopimus osa-alueesta 2 tullaan tekemään yhden (1) laitetoimittajan kanssa.

Osa-alueen 2 hankinnassa ovat mukana Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri.

Laitetoimittaja vastaa avaimet käteen -periaatteella laitteiden ylläpidosta, huollosta ja toiminnasta siten, että käyttäjäyksiköillä ja omatoimista dialyysihoitoa kotona tekevillä potilailla on käytössään sopimuksen mukainen määrä toimivia hemodialyysihoidon laitteita. Laitteiden määrä riippuu hoitomuotoon soveltuvien potilaiden määrästä.

Omatoimista HD-hoitoa tekevien potilaiden lukumäärä vaihtelee sekä Taysissa että Kanta-Hämeen sairaalassa 0–20 potilaan välillä. Tavoitteena kummassakin sairaalassa on lisätä omatoimisten potilaiden määrää.

Potilasmäärästä riippuen laitekannan määrää tarkastellaan tarvittaessa sopimuksen aikana. Hoitojen turvaamiseksi laitetoimittaja toimittaa yksiköihin tarvittavien laitteiden lisäksi riittävän määrän varalaitteita, joista ei erikseen makseta laitetoimittajalle kuukausivuokraa.

Osa-alueen 2 tarvikehankintoja tekevät Tuomi Logistiikka Oy omistajilleen ja sidosyksiköilleen sekä Kanta Logistiikka Oy omistajilleen ja sidosyksiköilleen, eli niille julkisyhteisöasiakkailleen, jotka toimivat pääosin Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen maantieteellisellä alueella lukuun ottamatta Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriä.

End

2022-10-31

Start

2020-11-01

Award criteria

Laatu

65

35

Description of renewals

Sopimusta on mahdollista jatkaa varsinaisen sopimuskauden jälkeen toistaiseksi voimassaolevana, mikäli osapuolet näin yhteisesti sopivat.

Myös toistaiseksi voimassa oleva sopimus kilpailutetaan noin neljän (4) vuoden kuluttua varsinaisen sopimuskauden alkamisesta.

SIMILAR TENDERS

Norway : Lillestrøm - Cleaning and polishing products

Norway

Value: 71.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Normanton - Personal care products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 395.2 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Scanners

Norway

Value: 1.5 million Norwegian Krone

Germany : Berlin - Personal care products

Germany

Value: Not specified

Malta : Floriana - Medicinal products used in diabetes

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Edinburgh - Orthopaedic implants

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 15.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Salford - Computer equipment and supplies

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 billion Pound Sterling