This tender in no longer available.

Tender description

Koivukylän päiväkodin (105 lasta) ja henkilökunnan tarvitsemien tilojen vuokraaminen 31.12.2025 asti.

Tilojen on oltava käyttökunnossa 28.12.2020.

Vuokra-aikaa voidaan jatkaa optiovuosilla, koska Vantaa tarvitsee toistuvasti väistötiloja, mutta tarkempi paikka ja aika eivät ole tarkasti selvillä.

Vuokranantaja toimii tilojen rakentamisen ajan pääurakoitsijana ja -toteuttajana sekä työmaanjohtovelvollisena urakoitsijana.

Tarjous-/sopimuskieli sekä työmaakieli on suomi.

Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot

Tarjoaja voi antaa osan hankinnan toteuttamisesta aliurakoitsijan suoritettavaksi. Tämä puolestaan voi antaa edelleen osan omasta aliurakastaan aliurakoitsijan suoritettavaksi. Töiden ketjuttaminen tämän pidemmälle ei ole sallittua ilman perusteltua, erikseen tilaajalla hyväksytettävää syytä. Hintaa ei pidetä hyväksyttävänä syynä.

Aliurakoitsijoiden tulee täyttää tilaajavastuulain vaatimukset.

Ennen sopimuksen allekirjoittamista tulee valitun toimittajan toimittaa tilaajan nähtäväksi lainsäädännön mukaiset rikosrekisteriotteet yrityksestä ja yrityksen nimenkirjoitusoikeuden omaavista henkilöistä.

Selection criteria as stated in the procurement documents
kyllä
Selection criteria as stated in the procurement documents
kyllä
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus

Ks. kohta Tarjouspyynnön muut ehdot.

Selvityksenä käy myös tilaajavastuu.fi-raportti velvoitteiden suorittamisesta.

Kaikkien pyydettyjen / pyydettävien asiakirjojen tulee olla suomen kielellä ja tarvittaessa oikeaksi todistetut.

Mikäli urakoitsijan toimittamat selvitykset ovat joko osin tai kokonaan puutteelliset, tilaajalla on oikeus hylätä tarjous.Menettely

Tarjousten avaamista koskevat ehdot

2020-08-14

12:05

Uusimaa

Tarjousten avaus ei ole avoin tilaisuus.

Type of contest
Open
Päivämäärä
2020-08-14
Languages in which projects or requests to participate may be drawn up
FI
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta
kyllä
Paikallinen aika
12:00

Täydentävät tiedot

Electronic payment will be used
kyllä
Kyse on toistuvasta hankinnasta
ei
Muutoksenhakuelin

Markkinaoikeus

Radanrakentajantie 5

Helsinki

FI-00520

+358 295643300

[email protected]

http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
2020-07-13 Main CPV code 45000000

Bidding information

Bidding deadline

14 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Suomi, Vantaa

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

EUR Not specified

Päiväkotitilojen hankinta vuokraamalla määräajaksi. Tarkempi kuvaus liitteessä Hankinnan kuvaus ja muissa tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Description of options

Vuokrakauden jatkaminen optiovuosilla, ks. hankinnan kuvaus.

Main site or place of performance

Vantaa

Description of renewals

Vuokra-ajan jatkamisesta tarjotaan optiot vuosittain kolme (3) + yksi (1) vuotta.

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Livingston - Grounds maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.2 million Pound Sterling

United Kingdom : Glasgow - Construction work for highways, roads

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 530.0 million Pound Sterling

Malta : Qormi - Urban development construction work

Malta

Value: 210,000 Euro

United Kingdom : Glasgow - Construction work for highways, roads

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 900.0 million Pound Sterling

Norway : Haugesund - Construction work for swimming pool

Norway

Value: Not specified

United Kingdom : Gateshead - Central-heating installation work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 10.4 million Pound Sterling

Germany : Hamburg - Hire of sea-going vessels with crew

Germany

Value: Not specified