Tender description

Borås Elnät AB inbjuder intresserade anbudsgivare att inkomma med anbud på Server Drift och IT-Support

Allmän information

Borås Elnät AB (556527-5582) är ett av Borås Stads kommunägda bolag som har till huvuduppgift att trygga och utveckla infrastrukturen för el- och kommunikationsnät inom Borås Stad.

Mer information om Borås Elnät AB finns på www.boraselnat.se.

Med detta förfrågningsunderlag inbjuder Borås Elnät AB anbudsgivare att lämna anbud på ”Serverdrift och IT-support 2018”.Förfarande

Typ av projekttävling
Open
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling
ja
Notice number in the OJ S
2017/S 243-507838

Kompletterande upplysningar

Kompletterande upplysningar
Visma annons: https://opic.com/id/afcpuuzatt
Behörigt organ vid överprövning

Förvaltningsrätten i Jönköping

Jönköping

Datum då meddelandet sänts
2019-01-30 Main CPV code 72253000

Award details

This tender awarded a total of SEK 938,900 to 1 company.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

1 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Sverige, Borås

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

SEK Not specified

Borås Elnät AB inbjuder intresserade anbudsgivare att inkomma med anbud på Server Drift och IT-Support

Allmän information

Borås Elnät AB (556527-5582) är ett av Borås Stads kommunägda bolag som har till huvuduppgift att trygga och utveckla infrastrukturen för el- och kommunikationsnät inom Borås Stad.

Mer information om Borås Elnät AB finns på www.boraselnat.se.

Med detta förfrågningsunderlag inbjuder Borås Elnät AB anbudsgivare att lämna anbud på ”Serverdrift och IT-support 2018”.

SIMILAR TENDERS

Norway : Alta - Computer equipment and supplies

Norway

Value: Not specified

Ireland : Dublin - Telecommunications equipment and supplies

Ireland

Value: Not specified

Ireland : Cork - IT services: consulting, software development, Internet and support

Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Wilmslow - Database services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 5.0 million Pound Sterling

Ireland : Dublin - Time accounting or human resources software package

Ireland

Value: 2.5 million Euro

United Kingdom : Portsmouth - Sea defences construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 110.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Edgbaston - General management consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200.0 million Pound Sterling