Tender description

Uppdraget avser expertstöd för fackgranskning av konstruktionsredovisningar avseende berg-konstruktioner i projekt Förbifart Stockholm. Upphandlingen avser resultera i objektspecifikt avtal som kommer att användas av projekt E4 Förbifart Stockholm.Förfarande

Typ av projekttävling
Open
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling
nej
Notice number in the OJ S
2018/S 090-203142

Kompletterande upplysningar

Datum då meddelandet sänts
2019-02-12
Behörigt organ vid överprövning

Förvaltningsrätten i Falun

Box 45

Falun

791 21

Precise information on deadline(s) for review procedures
Leverantör som vill ansöka om överprövning av upphandlingen ger in ansökan om detta till Förvaltningsrätten i Falun, Box 45, 791 21 Falun, senast innan avtalsspärren upphör. Avtalsspärrens längd, dock minst 10 dagar från det att underrättelse om tilldelningsbeslut har skickats till alla anbudssökande/anbudsgivare, kommer att anges i underrättelsen. Main CPV code 71310000

Award details

This tender awarded a total of SEK 4,130,000 to 1 company.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

13 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

SEK 4.1 million

Locations

Sverige, Borlänge

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

SEK 4.1 million

Uppdraget avser expertstöd för fackgranskning av konstruktionsredovisningar avseende berg-konstruktioner i projekt Förbifart Stockholm. Upphandlingen avser resultera i objektspecifikt avtal som kommer att användas av projekt E4 Förbifart Stockholm.

Description of options

Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 år i taget (1 + 1).

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Swansea - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Ireland : Cork - Civil engineering consultancy services

Ireland

Value: 250,000 Euro

Norway : Våler - Urban planning services

Norway

Value: 2.8 million Norwegian Krone

United Kingdom : Belfast - Building construction work

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.2 million Pound Sterling

Ireland : Dublin - Civil engineering consultancy services

Ireland

Value: 200,000 Euro

Norway : Bergen - Infrastructure works consultancy services

Norway

Value: 30.0 million Norwegian Krone

Malta : Floriana - Drilling and exploration work

Malta

Value: Not specified