Tender description

2011 infördes färgsortering i Eskilstuna vilket innebär att hushåll källsorterar sitt avfall i olikfärgade påsar som läggs i samma soptunna. Grön för matavfall, orange för plastförpackningar, gul för pappersförpackningar, grå för metallförpackningar, blå för tidningar och lila för textilier.

Soptunnan töms som vanligt av sopbilen var fjortonde dag. Vanligtvis av en sidlastare men även baklastande sopbilar förekommer.

Sopbilarna tömmer avfallet ned i en tippficka för den optiska sorteringen som färgsorterar avfallet. Bandtransportörer för fram påsarna till avslagare som sorterar ut påsarna efter deras färg ned i containrar.

Efter denna sortering tas respektive förpackningsfraktion om hand separat i en finsortering och därefter levereras till mottagare som tar emot detta.

Matavfallet behandlas på plats där påsen avskiljs från maten och förbereds så att rötning kan ske.

Se mer på vår hemsida:http://www.eem.se/privat/atervinning/fargsortering/Förfarande

Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling
ja
Typ av projekttävling
Open
Notice number in the OJ S
2018/S 203-461484

Kompletterande upplysningar

Datum då meddelandet sänts
2019-02-11
Behörigt organ vid överprövning

Förvaltningsrätten

Linköping

Kompletterande upplysningar
Visma annons: https://opic.com/id/afboihoeev Main CPV code 19640000

Award details

This tender awarded a total of SEK 20,000,000 to 1 company.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

13 Feb 2019

0 days remaining

Total estimated value

SEK 20.0 million

Locations

Sverige, Eskilstuna

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

SEK 20.0 million

ESEM har för avsikt att upphandla plastpåsar för sccessiv leverans till avfallssortering i sex (6) färger enligt teknisk beskrivning.

Presentation av Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB

1 januari 2014 fick Mälardalen en ny stor och attraktiv arbetsgivare med över 500 medarbetare i Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (fortsättningsvis Beställaren). Beställaren är ett driftbolag, det första i sitt slag i Sverige och ägs av Eskilstuna Energi och Miljö AB och SEVAB Strängnäs Energi AB. Hos Beställaren samlar vi kompetensen och erfarenheten från två etablerade aktörer i energi- och miljöbranschen. Vi bygger framtidens smarta lösningar inom branschen.

För ytterligare information om verksamheten, se www.eem.se och www.sevab.com

Upphandlande enhet

Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB 631 86 ESKILSTUNAOrganisationsnummer: 556935–7501Telefonnummer: +46 (0) 16-10 60 00Hemsida: www.esem.se

Upphandlingens referensnummer

Upphandlingens referensnummer är: UH 18-58

Bakgrund

2011 infördes färgsortering i Eskilstuna vilket innebär att hushåll källsorterar sitt avfall i olikfärgade påsar som läggs i samma soptunna. Grön för matavfall, orange för plastförpackningar, gul för pappersförpackningar, grå för metallförpackningar, blå för tidningar och lila för textilier.

Soptunnan töms som vanligt av sopbilen var fjortonde dag. Vanligtvis av en sidlastare men även baklastande sopbilar förekommer.

Sopbilarna tömmer avfallet ned i en tippficka för den optiska sorteringen som färgsorterar avfallet. Bandtransportörer för fram påsarna till avslagare som sorterar ut påsarna efter deras färg ned i containrar.

Efter denna sortering tas respektive förpackningsfraktion om hand separat i en finsortering och därefter levereras till mottagare som tar emot detta.

Matavfallet behandlas på plats där påsen avskiljs från maten och förbereds så att rötning kan ske.

Se mer på vår hemsida:http://www.eem.se/privat/atervinning/fargsortering/

SIMILAR TENDERS

Norway : Kristiansand - Construction work for buildings of further education

Norway

Value: 216.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Livingston - Fire-prevention installation works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 20.0 million Pound Sterling

Norway : Bærums Verk - Radiation monitors

Norway

Value: 757,500 Norwegian Krone

United Kingdom : Swansea - Repair and maintenance services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

Ireland : Cork - Civil engineering consultancy services

Ireland

Value: 250,000 Euro

United Kingdom : Exeter - Computer storage units

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.6 million Pound Sterling

United Kingdom : Winchester - Cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.0 million Pound Sterling