This tender in no longer available.

Tender description

Upphandling av vård- och omsorgsplatser för permanent vård- och omsorgsboende med heldygnsomsorg.Förfarande

The procurement involves the establishment of a framework agreement
ja
Notice number in the OJ S
2020/S 038-090785

Kompletterande upplysningar

Behörigt organ vid överprövning

Förvaltningsrätten

Växjö

Kompletterande upplysningar

Motivering för avbrytande

Inga inkomna anbud.

Visma annons: https://opic.com/id/afxlmgmkxc

Datum då meddelandet sänts
2020-07-10 Main CPV code 85310000

Bidding information

Bidding deadline

14 Jul 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Sverige, KALMAR

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

SEK Not specified

Kalmar kommun avser att upphandla vård- och omsorgsplatser enligt socialtjänstlagen (SoL). Upphandlingen avser permanenta vård- och omsorgsplatser med heldygnsomsorg för personer med demenssjukdom eller somatisk diagnos.

Anbudsgivaren ska kunna tillhandahålla minst 50 stycken vård- och omsorgsplatser för personer med beviljat bistånd om permanent vård- och omsorgsboende. Platserna används efter kommunens behov av vård- och omsorgsboende för personer med demenshandikapp och somatiska handikapp.

Beställaren förbinder sig emellertid inte att avropa en viss kvantitet, utan antagen leverantör är skyldig att leverera beställarens verkliga behov.

Tillgänglighet/Geografiskt läge

Det offererade boendet ska inte vara längre bort än inom en 15 minuters resväg, enkel väg, från Kalmar centrum till boendet med allmänna kommunikationer alternativt att anbudsgivarens offererade boende ligger inom 5 km radie från Kalmar centrum.

Main site or place of performance

Kalmar

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Nuneaton - General-practitioner services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 14.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Coventry - Health services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 11.6 million Pound Sterling

United Kingdom : Ilford - Repair and maintenance services of furniture

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Hengoed - Social work and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.3 million Pound Sterling

United Kingdom : Irvine - Counselling services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling

United Kingdom : Stafford - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.1 million Pound Sterling

Norway : Førde - Health and social work services

Norway

Value: 64.0 million Norwegian Krone