This tender in no longer available.

Tender description

Beställaren avser att upphandla utförare av vård- och omsorgsinsatser i vård- och omsorgsboende.Förfarande

The procurement involves the establishment of a framework agreement
ja
Notice number in the OJ S
2020/S 066-158007

Kompletterande upplysningar

Behörigt organ vid överprövning

Förvaltningsrätten

Växjö

Kompletterande upplysningar
Visma annons: https://opic.com/id/aftkemnezy
Datum då meddelandet sänts
2020-07-10 Main CPV code 85300000

Bidding information

Bidding deadline

14 Jul 2020

0 days remaining

Total estimated value

SEK 650.0 million

Locations

Sverige, KALMAR

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

SEK 650.0 million

I upphandlingsdokumentet benämns Kalmar kommun som ”beställaren” och anbudsgivaren ”utföraren”.

Beställarens ombud i upphandlingen är Kalmar kommun, Kommunledningskontoret, Upphandling och kansli.

Avtalsform

Ramavtal, där avtal kommer att tecknas med en leverantör för hela åtagandet. Anbud kan endast lämnas på hela uppdraget.

Avtalstid

Ramavtalet kommer att löpa från och med 2020-11-01 till och med 2023-10-31. Därefter har beställaren en ensidig möjlighet att begära förlängning av ramavtalet med tre (3) + två (2) + två (2) år.

Ramavtalet omfattas av tre etapper:

Etapp 1 Vasallparken med uppstart 2020-11-01

Etapp 2 Liljan och Ståthållaren med uppstart 2021-12-01

Etapp 3 "Karlssons Äng" med preliminär uppstart första kvartalet 2022 (ersätter Liljan och Ståthållaren)

Main site or place of performance

Kalmar

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Birmingham - Health services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.2 million Pound Sterling

United Kingdom : Wembley - Health and social work services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 9.8 million Pound Sterling

Norway : Oslo - Social work and related services

Norway

Value: 25.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Nuneaton - General-practitioner services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 14.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Coventry - Health services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 11.6 million Pound Sterling

United Kingdom : Ilford - Repair and maintenance services of furniture

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Hengoed - Social work and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 3.3 million Pound Sterling