Tender description

Lidköpings kommun inbjuder er att lämna anbud gällande scentekniska tjänster och utrustning till olika event och arrangemang som arrangeras inom kommunen. Beställaren arrangerar årligen ett stort antal arrangemang, av olika storlek. Vissa arrangemang återkommer årligen, andra sker endast vid ett tillfälle.

Tidsplan

Anbudet ska vara oss tillhanda senast 2020-03-13 23:59.

Sista dag att ställa frågor är 2020-03-03.



Förfarande

Typ av projekttävling
Open
Lokal tid
23:59
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling
ja
Datum
2020-03-13
Anbud ska vara giltigt till
2020-09-02
Anbudsöppning

2020-03-14

00:00

Språk som får användas i projekt eller projektansökningar
SV

Kompletterande upplysningar

Datum då meddelandet sänts
2020-02-12
Kompletterande upplysningar
Visma annons: https://opic.com/id/afdxurwsgk
Detta är en återkommande upphandling
nej
Behörigt organ vid överprövning

Förvaltningsrätten i Jönköping

Jönköping

Main CPV code 71318100

Bidding information

Bidding deadline

13 Mar 2020

13 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Sverige, LIDKÖPING

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

SEK Not specified

Upphandling avser täcka Lidköpings kommuns behov av scentekniska tjänster och utrustning för ett antal olika områden.

Upphandlande myndigheter

Lidköpings kommun, org. nr 212000-1694

Anbudsinbjudan

Lidköpings kommun inbjuder er att lämna anbud gällande scentekniska tjänster och utrustning till olika event och arrangemang som arrangeras inom kommunen. Beställaren arrangerar årligen ett stort antal arrangemang, av olika storlek. Vissa arrangemang återkommer årligen, andra sker endast vid ett tillfälle. Leverantören ska kunna ordna ljud- och ljusfunktioner och vid enstaka tillfällen för Large (Schools Out) även utföra scenbyggen. Som bilaga finns exempel på kommunens tidigare arrangemang och exempel på tidigare års enstaka arrangemang.

Upphandlings- och avtalsform

Upphandlingen genomförs som ett öppet förfarande i enlighet med Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

För att underlätta för små och medelstora företag är upphandlingen är delad i två delar som utvärderas, tilldelas och tecknas avtal om separat. Ramavtal kommer att tecknas på följande två områden:

Small/Medium baserat på storleken och komplexiteten av arrangemangen samt

Large. Där storleken och/eller komplexiteten är av högre grad.

Leverantörer kan kvalificera sig för båda delarna. Varje del en leverantör avser att lägga anbud på måste vara komplett ifylld och samtliga krav uppfyllda gällande den delen.

Köparen får tillåta att en Leverantör rättar en uppenbar felskrivning eller felräkning eller något annat uppenbart fel i anbudet. Köparen får begära att ett anbud förtydligas om det kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning. Köparen kommer inte att ersätta Leverantören för upprättandet av anbud.

Tidsplan

Anbudet ska vara oss tillhanda senast 2020-03-13 23:59.

Sista dag att ställa frågor är 2020-03-03.

Sista anbudsdag

Anbudet ska vara Köparen tillhanda senast 2020-03-13 23:59

Start

2020-04-27

Description of renewals

2 förlängning/ar á 12 månader

End

2022-04-26

SIMILAR TENDERS

Norway : Rong - Construction work for art and cultural buildings

Norway

Value: 1.0 million Norwegian Krone

United Kingdom : Birchwood - Heating works

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200.0 million Pound Sterling

United Kingdom : Keele - Marketing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 700,000 Pound Sterling

Norway : Stavanger - System quality assurance assessment and review services

Norway

Value: 7.9 million Norwegian Krone

United Kingdom : Stirling - Environmental issues consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 288,000 Pound Sterling

United Kingdom : Liverpool - Cleaning services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 112.0 million Pound Sterling

Norway : Stokke - Street-lighting maintenance services

Norway

Value: 160.0 million Norwegian Krone