Tender description

Upphandlingen avser epiduralset, separatförpackade Touhynålar, filter och tvättset.

Helt eller delat anbud

Anbudsgivare kan välja att lämna anbud på ett eller flera anbudsområden. Varje anbudsområde utvärderas och tilldelas var för sig.

Anbud kan lämnas på följande områden:

Anbudsområde EpiduralsetAnbudsområde Spinalkanyl skärande

Anbudsområde Spinalkanyl icke-skärande

Anbudsområde Blockadset

Flera leverantörer kan bli antagna i spinal kategorin skärande och icke skärande.Förfarande

Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling
ja
Notice number in the OJ S
2018/S 238-543305
Typ av projekttävling
Open

Kompletterande upplysningar

Datum då meddelandet sänts
2019-01-10
Behörigt organ vid överprövning

Förvaltningsrätten

Linköping

Kompletterande upplysningar

Motivering för avbrytande

Avbryts pga att flera produkter måste brytas ut i flera anbudsområden

Visma annons: https://opic.com/id/afceskxeur

Main CPV code 33100000

Award details

This tender awarded a total of SEK 0 to 0 companies.

See details of each winning bid and its value in the lot section below...

Bidding deadline

11 Jan 2019

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Sverige, Linköping

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Anbudsområde Epiduralset

Value

SEK Not specified

Anbudsområde Epiduralset Epiduralset

Anbudsområde Spinalkanyl Skärnade

Value

SEK Not specified

Anbudsområde Spinalkanyl Skärnade Spinalkanyl för regional blockad

Anbudsområde Spinalkanyl Icke Skärande

Value

SEK Not specified

Anbudsområde Spinalkanyl Icke Skärande Spinalkanyl för Regional Blockad

Anbudsområde Blockadset

Value

SEK Not specified

Anbudsområde Blockadset Tvättset för Blockader

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Salford - Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus)

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 50.0 million Pound Sterling

Malta : Floriana - Antibiotics and chemotherapeutics for dermatological use

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Edinburgh - Safety equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

North Macedonia : Shtip - Medical consumables

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: 8.0 million Denar

Malta : Floriana - Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Malta

Value: Not specified

Italy : Ispra - FWC in 2 Lots for Supply of Chemicals, Reagents and Consumables for Laboratory Use

Italy

Value: 1.6 million Euro

United Kingdom : Leicester - Educational equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 1.6 million Pound Sterling