Tender description

Ni inbjuds härmed att lämna anbud i denna upphandling avseende följande delområden:

1. Besiktning av brandtekniska installationer (automatiska brandlarm samt talat utrymningslarm,

TUL), rökluckor samt elanläggningar, härefter benämnt brand- och elbesiktning, samt

2. Besiktning av säkerhetstekniska installationer (inbrott, passage, överfallslarm samt kallelse),

Härefter benämnt säkerhetsbesiktning.

Anbud kan lämnas för ett eller båda delområden.

Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

Selection criteria as stated in the procurement documents
ja
Selection criteria as stated in the procurement documents
ja

Förfarande

Typ av projekttävling
Open
The procurement involves the establishment of a framework agreement
ja
Språk som får användas i projekt eller projektansökningar
SV
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling
ja
Datum
2020-03-18
Anbud ska vara giltigt till
2020-08-31
Anbudsöppning

2020-03-19

00:00

Lokal tid
23:59

Kompletterande upplysningar

Datum då meddelandet sänts
2020-02-12
Kompletterande upplysningar
Visma annons: https://opic.com/id/afglftfojj
Detta är en återkommande upphandling
nej
Behörigt organ vid överprövning

Förvaltningrätten i Malmö

Malmö

Main CPV code 71631000

Bidding information

Bidding deadline

18 Mar 2020

18 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Sverige, Lund

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

SEK Not specified

Besiktning av brandtekniska installationer (automatiska brandlarm samt talat utrymningslarm,

TUL), rökluckor samt elanläggningar, härefter benämnt brand- och elbesiktning.

Start

2020-05-01

End

2021-04-30

Description of renewals

1+2 år

Value

SEK Not specified

Besiktning av säkerhetstekniska installationer (inbrott, passage, överfallslarm samt kallelse),

Härefter benämnt säkerhetsbesiktning.

Start

2020-05-01

End

2021-04-30

Description of renewals

1+2 år

SIMILAR TENDERS

Spain : Barcelona - Provision of CAD Design Support Services

Spain

Value: 3.0 million Euro

Ireland : Sligo - Engineering services

Ireland

Value: 110,000 Euro

Ireland : Dublin - Architectural, engineering and surveying services

Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Stirling - Environmental issues consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 288,000 Pound Sterling

Malta : Luqa - Feasibility study, advisory service, analysis

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Belfast - Architectural, construction, engineering and inspection services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 780,000 Pound Sterling

United Kingdom : Glasgow - Support services for road transport

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.5 million Pound Sterling