Tender description

Upphandlingen avser ramavtal för tekniska konsulttjänster inom detaljplanering för Munkedals kommun. De områden som avses är mätningsteknik och fastighetsutredning, geoteknisk- och berteknisk utredning, miljötekniska markundersökningar, VA- och dagvattenutredningar, trafikutredningar, buller- och vibrationsutredningar, riskutredningar, luftkvalitetsutredningar samt naturinventeringar.Förfarande

Typ av projekttävling
Open
Lokal tid
23:59
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling
ja
Datum
2020-03-16
Anbud ska vara giltigt till
2020-06-16
Anbudsöppning

2020-03-17

00:00

Språk som får användas i projekt eller projektansökningar
SV

Kompletterande upplysningar

Datum då meddelandet sänts
2020-02-13
Kompletterande upplysningar
Visma annons: https://opic.com/id/afvwufevqm
Detta är en återkommande upphandling
nej
Behörigt organ vid överprövning

Förvaltingsrätten i Göteborg

Göteborg

Main CPV code 71310000

Bidding information

Bidding deadline

16 Mar 2020

16 days remaining

Total estimated value

SEK 8.6 million

Locations

Sverige, Munkedal

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Tekniska konsulttjänster inom detaljplanering, mätningsteknik och fastighetsutredning

Value

SEK Not specified

Tekniska konsulttjänster inom detaljplanering, mätningsteknik och fastighetsutredning Tekniska konsulttjänster inom området mätningsteknik och fastighetsutredning

Description of renewals

12 + 12 månader

Tekniska konsulttjänster inom detaljplanering, geoteknisk- och bergteknisk utredning

Value

SEK Not specified

Tekniska konsulttjänster inom detaljplanering, geoteknisk- och bergteknisk utredning Tekniska konsulttjänster inom området geoteknisk- och bergteknisk utredning

Description of renewals

12 + 12 månader

Tekniska konsulttjänster inom detaljplanering, miljötekniska markundersökningar

Value

SEK Not specified

Tekniska konsulttjänster inom detaljplanering, miljötekniska markundersökningar Tekniska konsulttjänster inom området miljötekniska markundersökningar

Description of renewals

12 + 12 månader

Tekniska konsulttjänster inom detaljplanering, VA- och dagvattenutredningar

Value

SEK Not specified

Tekniska konsulttjänster inom detaljplanering, VA- och dagvattenutredningar Tekniska konsulttjänster inom området VA- och dagvattenutredningar

Description of renewals

12 + 12 månader

Tekniska konsulttjänster inom detaljplanering, trafikutredningar

Value

SEK Not specified

Tekniska konsulttjänster inom detaljplanering, trafikutredningar Tekniska konsulttjänster inom området trafikutredningar

Description of renewals

12 + 12 månader

Tekniska konsulttjänster inom detaljplanering, buller- och vibrationsutredningar

Value

SEK Not specified

Tekniska konsulttjänster inom detaljplanering, buller- och vibrationsutredningar Tekniska konsulttjänster inom området buller- och vibrationsutredningar

Description of renewals

12 + 12 månader

Tekniska konsulttjänster inom detaljplanering, riskutredningar

Value

SEK Not specified

Tekniska konsulttjänster inom detaljplanering, riskutredningar Tekniska konsulttjänster inom området riskutredningar

Description of renewals

12 + 12 månader

Tekniska konsulttjänster inom detaljplanering, luftkvalitetsutredningar

Value

SEK Not specified

Tekniska konsulttjänster inom detaljplanering, luftkvalitetsutredningar Tekniska konsulttjänster inom området luftkvalitetsutredningar

Description of renewals

12 + 12 månader

Tekniska konsulttjänster inom detaljplanering, naturinventeringar

Value

SEK Not specified

Tekniska konsulttjänster inom detaljplanering, naturinventeringar Tekniska konsulttjänster inom området naturinventeringar

Description of renewals

12 + 12 månader

SIMILAR TENDERS

Spain : Barcelona - Provision of CAD Design Support Services

Spain

Value: 3.0 million Euro

Ireland : Sligo - Engineering services

Ireland

Value: 110,000 Euro

Ireland : Dublin - Architectural, engineering and surveying services

Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Stirling - Environmental issues consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 288,000 Pound Sterling

Malta : Luqa - Feasibility study, advisory service, analysis

Malta

Value: Not specified

United Kingdom : Belfast - Architectural, construction, engineering and inspection services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 780,000 Pound Sterling

United Kingdom : Glasgow - Support services for road transport

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 2.5 million Pound Sterling