This tender in no longer available.

Tender description

Arbetsförmedlingen avser att upphandla ett lönekartläggningssystem och konsultstöd för att ge stöd så att Arbetsförmedlingen utför lönekartläggningen inom de regler som Diskrimineringsombudsmannen (DO) har satt upp.

Beskrivning av kontraktsföremålet

Arbetsförmedlingen avser att upphandla ett lönekartläggningssystem och konsultstöd för att ge stöd så att Arbetsförmedlingen utför lönekartläggningen inom de regler som Diskrimineringsombudsmannen (DO) har satt upp.

Syfte och mål

Syftet med lönekartläggningssystemet är att Arbetsförmedlingen kan upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män.

Målet med arbetet är att säkerställa att eventuella skillnader i lön mellan män och kvinnor är sakliga.Förfarande

Anbudsöppning

2020-08-24

08:00

Typ av projekttävling
Open
Datum
2020-08-23
Språk som får användas i projekt eller projektansökningar
SV
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling
ja
Anbud ska vara giltigt till
2021-02-28
Lokal tid
23:59

Kompletterande upplysningar

Detta är en återkommande upphandling
nej
Behörigt organ vid överprövning

Förvaltningsrätten

Stockholm

Kompletterande upplysningar
Visma annons: https://opic.com/id/aftzgajcbt
Datum då meddelandet sänts
2020-07-10 Main CPV code 79000000

Bidding information

Bidding deadline

23 Aug 2020

0 days remaining

Total estimated value

Not specified

Locations

Sverige, Östersund

LOTS ASSOCIATED WITH THIS TENDER

Value

SEK Not specified

Arbetsförmedlingen avser att upphandla ett lönekartläggningssystem och konsultstöd för att ge stöd så att Arbetsförmedlingen utför lönekartläggningen inom de regler som Diskrimineringsombudsmannen (DO) har satt upp.

Beskrivning av kontraktsföremålet

Arbetsförmedlingen avser att upphandla ett lönekartläggningssystem och konsultstöd för att ge stöd så att Arbetsförmedlingen utför lönekartläggningen inom de regler som Diskrimineringsombudsmannen (DO) har satt upp.

Syfte och mål

Syftet med lönekartläggningssystemet är att Arbetsförmedlingen kan upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män.

Målet med arbetet är att säkerställa att eventuella skillnader i lön mellan män och kvinnor är sakliga.

Description of renewals

2 förlängning/ar á 12 månader

SIMILAR TENDERS

Germany : Karlsruhe - Supply of Software for Acquisition, Storing, Analysing and Reporting of Images

Germany

Value: 150,000 Euro

Norway : Hamar - Analytical, scientific, mathematical or forecasting software package

Norway

Value: Not specified

Ireland : Dublin - IT services: consulting, software development, Internet and support

Ireland

Value: 940,000 Euro

United Kingdom : Salford - Printing and related services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 440.0 million Pound Sterling

Germany : Aachen - IT services: consulting, software development, Internet and support

Germany

Value: 272,000 Euro

United Kingdom : Cardiff - IT services: consulting, software development, Internet and support

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 220,000 Pound Sterling

Norway : Lier - Locksmith services

Norway

Value: Not specified