This tender in no longer available.

Tender description

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med SygdommeGustav III:s Boulevard 40Solna16973Procurement Back [email protected]://www.ecdc.europa.euhttp://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspxStandardisering af metoder for test af antimikrobiel følsomhed og udvikling af kliniske brudpunkter til overvågning af antimikrobiel resistens i EuropaNP/2020/DPR/12238Overvågningen af antimikrobiel resistens (AMR) i Den Europæiske Union har mandat til at følge den case-definition, der er fastsat i Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/945 af 22.6.2018 om overførbare sygdomme og relaterede særlige sundhedsproblemer, der skal omfattes af epidemiologisk overvågning, definitionen af AMR (side L 170/72 og L170/73), henviser til European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) med kliniske brudpunkter og epidemiologiske cut-offs. Derfor skal EU-medlemsstater og EØS-lande indberette resultater af antimikrobiel modtagelighed ved hjælp af EUCAST-validerede metoder og med fortolkning af testresultater med EUCAST-brudpunkter til indberetning af nationale data til ECDC-koordinerede europæiske programmer for overvågning af antimikrobiel resistens, såsom EARS-Net, Euro-GASP og EURGen-Net.600000.00kontrahentens lokaler.Overvågningen af antimikrobiel resistens (AMR) i Den Europæiske Union har mandat til at følge den case-definition, der er fastsat i Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/945 af 22.6.2018 om overførbare sygdomme og relaterede særlige sundhedsproblemer, der skal omfattes af epidemiologisk overvågning, definitionen af AMR (side L 170/72 og L170/73), henviser til European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) med kliniske brudpunkter og epidemiologiske cut-offs. Derfor skal EU-medlemsstater og EØS-lande indberette resultater af antimikrobiel modtagelighed ved hjælp af EUCAST-validerede metoder og med fortolkning af testresultater med EUCAST-brudpunkter til indberetning af nationale data til ECDC-koordinerede europæiske programmer for overvågning af antimikrobiel resistens, såsom EARS-Net, Euro-GASP og EURGen-Net.Formålet med opgaven er at konsolidere standardiseringen af metoder til testning af antimikrobiel modtagelighed og brudpunkter og løbende forbedre kvaliteten og sammenligneligheden af testning af modtageligheded af menneskelige og zoonotiske patogener i mikrobiologiske samfund inden for klinisk og offentlig sundhed i EU-, EØS- og EU-udvidelseslandene og dermed muliggøre pålidelig europæisk overvågning af antimikrobiel resistens.Den enhed, der leverer de ønskede tjenesteydelser, er det koordinerende organ under European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing — EUCAST — en referenceorganisation i Den Europæiske Unions retlige rammer vedrørende overvågning af antimikrobiel resistens som defineret i følgende retsakter:Kommissionens beslutninger om overvågning af og tilsyn med antimikrobiel resistens, der henviser til case-definitionen i henhold til EUCAST-standarder (kliniske brudpunkter, epidemiologiske cut-off-værdier eller ECOFF'er).1) Menneskers sundhed: Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/945 af 22.6.2018 om overførbare sygdomme og relaterede særlige sundhedsproblemer, der skal omfattes af epidemiologisk overvågning, samt relevante case-definitioner, definitionen af antimikrobiel resistens er baseret på EUCAST, se de sidste to sider - L 170/72 og L170/73: EUCAST's vejledningsdokumenter og databaser, der er tilgængelige på EUCAST's websted, er anført i fodnoterne.2) EFSA's overvågning af dyresundhed og zoonotisk AMR: Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2013/652 af 12.11.2013 om overvågning og rapportering af antimikrobiel resistens hos zoonotiske og kommensale bakterier (meddelt under nummer C(2013) 7145) — se bilaget, tabel 1 »Panel af antimikrobielle stoffer, der skal være omfattet af AMR-overvågningen, EUCAST-tærskelværdier for tolkning af resistens og koncentrationsintervaller, som skal testes i Salmonella spp. osv.«3) EMA's udkast til retningslinjer for evaluering af nye antimikrobielle stoffer: erklæring i 4.2. Fortolkningskriterier for følsomhedstest, linje 267: »I EU er det normalt, at fortolkningskriterier for følsomhedstest identificeres og offentliggøres af European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST).«Standardisering af metoder for test af antimikrobiel følsomhed og udvikling af kliniske brudpunkter til overvågning af antimikrobiel resistens i Europa2019-07-1711Escmid Förderverein E.VMünchen600000.00600000.00Se internetadressen anført i afsnit I.3).RettenRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 [email protected]://curia.europa.euSe internetadressen anført i afsnit I.3).2020-07-20SverigeSolnaOvervågningen af antimikrobiel resistens (AMR) i Den Europæiske Union har mandat til at følge den case-definition, der er fastsat i Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/945 af 22.6.2018 om overførbare sygdomme og relaterede særlige sundhedsproblemer, der skal omfattes af epidemiologisk overvågning, definitionen af AMR (side L 170/72 og L170/73), henviser til European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) med kliniske brudpunkter og epidemiologiske cut-offs. Derfor skal EU-medlemsstater og EØS-lande indberette resultater af antimikrobiel modtagelighed ved hjælp af EUCAST-validerede metoder og med fortolkning af testresultater med EUCAST-brudpunkter til indberetning af nationale data til ECDC-koordinerede europæiske programmer for overvågning af antimikrobiel resistens, såsom EARS-Net, Euro-GASP og EURGen-Net.

Procedure

The procurement involves the establishment of a framework agreement
ja
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen
nej
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below

Den enhed, der leverer de ønskede tjenesteydelser, er det koordinerende organ under European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing — EUCAST — en referenceorganisation i Den Europæiske Unions retlige rammer vedrørende overvågning af antimikrobiel resistens som defineret i følgende retsakter:

Kommissionens beslutninger om overvågning af og tilsyn med antimikrobiel resistens, der henviser til case-definitionen i henhold til EUCAST-standarder (kliniske brudpunkter, epidemiologiske cut-off-værdier eller ECOFF'er).

1) Menneskers sundhed: Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/945 af 22.6.2018 om overførbare sygdomme og relaterede særlige sundhedsproblemer, der skal omfattes af epidemiologisk overvågning, samt relevante case-definitioner, definitionen af antimikrobiel resistens er baseret på EUCAST, se de sidste to sider - L 170/72 og L170/73: EUCAST's vejledningsdokumenter og databaser, der er tilgængelige på EUCAST's websted, er anført i fodnoterne.

2) EFSA's overvågning af dyresundhed og zoonotisk AMR: Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2013/652 af 12.11.2013 om overvågning og rapportering af antimikrobiel resistens hos zoonotiske og kommensale bakterier (meddelt under nummer C(2013) 7145) — se bilaget, tabel 1 »Panel af antimikrobielle stoffer, der skal være omfattet af AMR-overvågningen, EUCAST-tærskelværdier for tolkning af resistens og koncentrationsintervaller, som skal testes i Salmonella spp. osv.«

3) EMA's udkast til retningslinjer for evaluering af nye antimikrobielle stoffer: erklæring i 4.2. Fortolkningskriterier for følsomhedstest, linje 267: »I EU er det normalt, at fortolkningskriterier for følsomhedstest identificeres og offentliggøres af European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST).«

Supplerende oplysninger

Organ med ansvar for klageprocedurerne

Retten

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 43031

[email protected]

http://curia.europa.eu

Yderligere oplysninger
Se internetadressen anført i afsnit I.3).
Precise information on deadline(s) for review procedures
Se internetadressen anført i afsnit I.3).
Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse
2020-07-20

Bidding information

Bidding deadline

31 Jul 2020

0 days remaining

Total estimated value

EUR 600,000

Locations

None

SIMILAR TENDERS

North Macedonia : Skopje - Food, beverages, tobacco and related products

Macedonia (the former Yugoslav Republic of)

Value: Not specified

United Kingdom : Leeds - Software package and information systems

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Lisburn - Advertising management services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 240,000 Pound Sterling

United Kingdom : Louth - Repair and maintenance services of motor vehicles and associated equipment

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: Not specified

United Kingdom : Bournemouth - Food, beverages, tobacco and related products

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 200,000 Pound Sterling

Switzerland : Zurich - Ducting

Switzerland

Value: Not specified

Ireland : Belfield - IT services: consulting, software development, Internet and support

Ireland

Value: 500,000 Euro