This tender in no longer available.

Tender description

Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomarGustav III:s Boulevard 40Solna16973Procurement Back [email protected]://www.ecdc.europa.euhttp://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspxStandardisering av testmetoder för antimikrobiell mottaglighet och utveckling av kliniska brytpunkter för övervakning av antimikrobiell resistens i EuropaNP/2020/DPR/12238Övervakning av antimikrobiell resistens i Europeiska unionen ges i uppdrag att följa den falldefinition som fastställs i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/945 den 22 juni 2018 om de smittsamma sjukdomar och relaterade särskilda hälsofrågor, som ska omfattas av epidemiologisk övervakning, definitionen av antimikrobiell resistens (sidorna L 170/72 och L170/73) som hänvisar till Europeiska kommittén för testning av antimikrobiell resistens (EUCAST) kliniska brytpunkter och epidemiologiska brytpunkter. EU:s medlemsstater och EES-länder måste därför rapportera resultat avseende antimikrobiell resistens med hjälp av EUCAST-validerade metoder och tolka testresultat med EUCAST-brytpunkter för att rapportera nationella data till ECDC-samordnade europeiska övervakningsprogram för antimikrobiell resistens, såsom EARS-Net, Euro-GASP och EURGen-Net.600000.00uppdragstagarens lokaler.Övervakning av antimikrobiell resistens i Europeiska unionen ges i uppdrag att följa den falldefinition som fastställs i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/945 den 22 juni 2018 om de smittsamma sjukdomar och relaterade särskilda hälsofrågor, som ska omfattas av epidemiologisk övervakning, definitionen av antimikrobiell resistens (sidorna L 170/72 och L170/73) som hänvisar till Europeiska kommittén för testning av antimikrobiell resistens (EUCAST) kliniska brytpunkter och epidemiologiska brytpunkter. EU:s medlemsstater och EES-länder måste därför rapportera resultat avseende antimikrobiell resistens med hjälp av EUCAST-validerade metoder och tolka testresultat med EUCAST-brytpunkter för att rapportera nationella data till ECDC-samordnade europeiska övervakningsprogram för antimikrobiell resistens, såsom EARS-Net, Euro-GASP och EURGen-Net.Syftet med uppdraget är att konsolidera standardiseringen av testmetoder och brytpunkter för resistensmätning inom antimikrobiell resistens, och att kontinuerligt förbättra kvaliteten och jämförbarheten av resistensmätning av humana och zoonotiska patogener i mikrobiologisamhällena för klinisk hälsa och folkhälsa i EU, EES-länderna och EU:s utvidgningsländer, och därigenom möjliggöra tillförlitlig europeisk övervakning av antimikrobiell resistens.Den enhet som tillhandahåller de efterfrågade tjänsterna är det samordnande organet vid Europeiska kommittén för antimikrobiell resistens – EUCAST – en referensorganisation inom Europeiska unionens rättsliga ram med anknytning till övervakning av antimikrobiell resistens enligt definitionen i följande rättsakter:Kommissionens beslut om övervakning och kontroll av antimikrobiell resistens som hänvisar till falldefinitionen enligt EUCAST-standarder (kliniska brytpunkter, epidemiologiska brytpunkter eller ECOFF).1) Människohälsa: Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/945 från den 22 juni 2018 om de smittsamma sjukdomar och relaterade särskilda hälsofrågor, som ska omfattas av epidemiologisk övervakning samt relevanta falldefinitioner, definitionen av antimikrobiell resistens, baseras på EUCAST, se de sista två sidorna – L 170/72 och L170/73: EUCAST:s vägledningsdokument och databaser som finns tillgängliga på EUCAST:s webbplats förtecknas i fotnoterna.2) Övervakning av djurhälsa och zoonotisk antimikrobiell resistens av Efsa: Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2013/652 från den 12 november 2013 om övervakning och rapportering av antimikrobiell resistens hos zoonotiska och kommensala bakterier (delgivet i dokument C(2013) 7145) – se bilaga, tabell 1 ”Panel of antimicrobial substances to be included in AMR monitoring, EUCAST thresholds for resistance and concentration ranges to be tested in Salmonella spp, etc.”3) Utkast till EMA-riktlinjer för utvärdering av nya antimikrobiella substanser: uttalande i 4.2. Tolkningskriterier för resistenstestning, rad 267: ”I EU är det vanligt att tolkningskriterier för resistensbestämning fastställs och offentliggörs av European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST).”Standardisering av testmetoder för antimikrobiell mottaglighet och utveckling av kliniska brytpunkter för övervakning av antimikrobiell resistens i Europa2019-07-1711Escmid Förderverein E.VMünchen600000.00600000.00Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).TribunalenRue du Fort NiedergrünewaldLuxembourgL-2925+352 [email protected]://curia.europa.euSe internetadressen som anges i avsnitt I.3).2020-07-20SverigeSolnaÖvervakning av antimikrobiell resistens i Europeiska unionen ges i uppdrag att följa den falldefinition som fastställs i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/945 den 22 juni 2018 om de smittsamma sjukdomar och relaterade särskilda hälsofrågor, som ska omfattas av epidemiologisk övervakning, definitionen av antimikrobiell resistens (sidorna L 170/72 och L170/73) som hänvisar till Europeiska kommittén för testning av antimikrobiell resistens (EUCAST) kliniska brytpunkter och epidemiologiska brytpunkter. EU:s medlemsstater och EES-länder måste därför rapportera resultat avseende antimikrobiell resistens med hjälp av EUCAST-validerade metoder och tolka testresultat med EUCAST-brytpunkter för att rapportera nationella data till ECDC-samordnade europeiska övervakningsprogram för antimikrobiell resistens, såsom EARS-Net, Euro-GASP och EURGen-Net.

Förfarande

The procurement involves the establishment of a framework agreement
ja
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling
nej
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Official Journal of the European Union in the cases listed below

Den enhet som tillhandahåller de efterfrågade tjänsterna är det samordnande organet vid Europeiska kommittén för antimikrobiell resistens – EUCAST – en referensorganisation inom Europeiska unionens rättsliga ram med anknytning till övervakning av antimikrobiell resistens enligt definitionen i följande rättsakter:

Kommissionens beslut om övervakning och kontroll av antimikrobiell resistens som hänvisar till falldefinitionen enligt EUCAST-standarder (kliniska brytpunkter, epidemiologiska brytpunkter eller ECOFF).

1) Människohälsa: Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/945 från den 22 juni 2018 om de smittsamma sjukdomar och relaterade särskilda hälsofrågor, som ska omfattas av epidemiologisk övervakning samt relevanta falldefinitioner, definitionen av antimikrobiell resistens, baseras på EUCAST, se de sista två sidorna – L 170/72 och L170/73: EUCAST:s vägledningsdokument och databaser som finns tillgängliga på EUCAST:s webbplats förtecknas i fotnoterna.

2) Övervakning av djurhälsa och zoonotisk antimikrobiell resistens av Efsa: Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2013/652 från den 12 november 2013 om övervakning och rapportering av antimikrobiell resistens hos zoonotiska och kommensala bakterier (delgivet i dokument C(2013) 7145) – se bilaga, tabell 1 ”Panel of antimicrobial substances to be included in AMR monitoring, EUCAST thresholds for resistance and concentration ranges to be tested in Salmonella spp, etc.”

3) Utkast till EMA-riktlinjer för utvärdering av nya antimikrobiella substanser: uttalande i 4.2. Tolkningskriterier för resistenstestning, rad 267: ”I EU är det vanligt att tolkningskriterier för resistensbestämning fastställs och offentliggörs av European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST).”

Kompletterande upplysningar

Behörigt organ vid överprövning

Tribunalen

Rue du Fort Niedergrünewald

Luxembourg

L-2925

+352 43031

[email protected]

http://curia.europa.eu

Kompletterande upplysningar
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).
Precise information on deadline(s) for review procedures
Se internetadressen som anges i avsnitt I.3).
Datum då meddelandet sänts
2020-07-20

Bidding information

Bidding deadline

31 Jul 2020

0 days remaining

Total estimated value

EUR 600,000

Locations

None

SIMILAR TENDERS

United Kingdom : Edinburgh - Publishing services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling

Ireland : Kilkenny - Refurbishment work

Ireland

Value: 40.0 million Euro

Germany : Eschborn - Energy and related services

Germany

Value: Not specified

Greece : Athens - Property insurance services

Greece

Value: 287,000 Euro

United Kingdom : Chichester - Recruitment services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 72.0 million Pound Sterling

United Kingdom : London - Construction consultancy services

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 250,000 Pound Sterling

United Kingdom : Sheffield - Chlorine

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Value: 8.0 million Pound Sterling